Alert button
Picture for Minglei Li

Minglei Li

Alert button

Syllable based DNN-HMM Cantonese Speech to Text System

Feb 13, 2024
Timothy Wong, Claire Li, Sam Lam, Billy Chiu, Qin Lu, Minglei Li, Dan Xiong, Roy Shing Yu, Vincent T. Y. Ng

Viaarxiv icon

Partial Fine-Tuning: A Successor to Full Fine-Tuning for Vision Transformers

Dec 25, 2023
Peng Ye, Yongqi Huang, Chongjun Tu, Minglei Li, Tao Chen, Tong He, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon

TransFace: Unit-Based Audio-Visual Speech Synthesizer for Talking Head Translation

Dec 23, 2023
Xize Cheng, Rongjie Huang, Linjun Li, Tao Jin, Zehan Wang, Aoxiong Yin, Minglei Li, Xinyu Duan, changpeng yang, Zhou Zhao

Viaarxiv icon

Practical Deep Dispersed Watermarking with Synchronization and Fusion

Oct 23, 2023
Hengchang Guo, Qilong Zhang, Junwei Luo, Feng Guo, Wenbin Zhang, Xiaodong Su, Minglei Li

Viaarxiv icon

UnifiedGesture: A Unified Gesture Synthesis Model for Multiple Skeletons

Sep 13, 2023
Sicheng Yang, Zilin Wang, Zhiyong Wu, Minglei Li, Zhensong Zhang, Qiaochu Huang, Lei Hao, Songcen Xu, Xiaofei Wu, changpeng yang, Zonghong Dai

Viaarxiv icon

The DiffuseStyleGesture+ entry to the GENEA Challenge 2023

Aug 26, 2023
Sicheng Yang, Haiwei Xue, Zhensong Zhang, Minglei Li, Zhiyong Wu, Xiaofei Wu, Songcen Xu, Zonghong Dai

Figure 1 for The DiffuseStyleGesture+ entry to the GENEA Challenge 2023
Figure 2 for The DiffuseStyleGesture+ entry to the GENEA Challenge 2023
Figure 3 for The DiffuseStyleGesture+ entry to the GENEA Challenge 2023
Figure 4 for The DiffuseStyleGesture+ entry to the GENEA Challenge 2023
Viaarxiv icon

The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation

Jul 27, 2023
Lingdong Kong, Yaru Niu, Shaoyuan Xie, Hanjiang Hu, Lai Xing Ng, Benoit R. Cottereau, Ding Zhao, Liangjun Zhang, Hesheng Wang, Wei Tsang Ooi, Ruijie Zhu, Ziyang Song, Li Liu, Tianzhu Zhang, Jun Yu, Mohan Jing, Pengwei Li, Xiaohua Qi, Cheng Jin, Yingfeng Chen, Jie Hou, Jie Zhang, Zhen Kan, Qiang Ling, Liang Peng, Minglei Li, Di Xu, Changpeng Yang, Yuanqi Yao, Gang Wu, Jian Kuai, Xianming Liu, Junjun Jiang, Jiamian Huang, Baojun Li, Jiale Chen, Shuang Zhang, Sun Ao, Zhenyu Li, Runze Chen, Haiyong Luo, Fang Zhao, Jingze Yu

Figure 1 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 2 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 3 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 4 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Viaarxiv icon

QPGesture: Quantization-Based and Phase-Guided Motion Matching for Natural Speech-Driven Gesture Generation

May 18, 2023
Sicheng Yang, Zhiyong Wu, Minglei Li, Zhensong Zhang, Lei Hao, Weihong Bao, Haolin Zhuang

Figure 1 for QPGesture: Quantization-Based and Phase-Guided Motion Matching for Natural Speech-Driven Gesture Generation
Figure 2 for QPGesture: Quantization-Based and Phase-Guided Motion Matching for Natural Speech-Driven Gesture Generation
Figure 3 for QPGesture: Quantization-Based and Phase-Guided Motion Matching for Natural Speech-Driven Gesture Generation
Figure 4 for QPGesture: Quantization-Based and Phase-Guided Motion Matching for Natural Speech-Driven Gesture Generation
Viaarxiv icon

The ReprGesture entry to the GENEA Challenge 2022

Aug 25, 2022
Sicheng Yang, Zhiyong Wu, Minglei Li, Mengchen Zhao, Jiuxin Lin, Liyang Chen, Weihong Bao

Figure 1 for The ReprGesture entry to the GENEA Challenge 2022
Figure 2 for The ReprGesture entry to the GENEA Challenge 2022
Figure 3 for The ReprGesture entry to the GENEA Challenge 2022
Figure 4 for The ReprGesture entry to the GENEA Challenge 2022
Viaarxiv icon

LMTurk: Few-Shot Learners as Crowdsourcing Workers

Dec 14, 2021
Mengjie Zhao, Fei Mi, Yasheng Wang, Minglei Li, Xin Jiang, Qun Liu, Hinrich Schütze

Figure 1 for LMTurk: Few-Shot Learners as Crowdsourcing Workers
Figure 2 for LMTurk: Few-Shot Learners as Crowdsourcing Workers
Figure 3 for LMTurk: Few-Shot Learners as Crowdsourcing Workers
Figure 4 for LMTurk: Few-Shot Learners as Crowdsourcing Workers
Viaarxiv icon