Alert button
Picture for Liangliang Cao

Liangliang Cao

Alert button

Diffusion Model-Based Image Editing: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Yi Huang, Jiancheng Huang, Yifan Liu, Mingfu Yan, Jiaxi Lv, Jianzhuang Liu, Wei Xiong, He Zhang, Shifeng Chen, Liangliang Cao

Viaarxiv icon

Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Liangchen Song, Liangliang Cao, Jiatao Gu, Yifan Jiang, Junsong Yuan, Hao Tang

Figure 1 for Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models
Figure 2 for Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models
Figure 3 for Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models
Figure 4 for Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models
Viaarxiv icon

Ferret: Refer and Ground Anything Anywhere at Any Granularity

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Haoxuan You, Haotian Zhang, Zhe Gan, Xianzhi Du, Bowen Zhang, Zirui Wang, Liangliang Cao, Shih-Fu Chang, Yinfei Yang

Figure 1 for Ferret: Refer and Ground Anything Anywhere at Any Granularity
Figure 2 for Ferret: Refer and Ground Anything Anywhere at Any Granularity
Figure 3 for Ferret: Refer and Ground Anything Anywhere at Any Granularity
Figure 4 for Ferret: Refer and Ground Anything Anywhere at Any Granularity
Viaarxiv icon

Efficient-3DiM: Learning a Generalizable Single-image Novel-view Synthesizer in One Day

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2023
Yifan Jiang, Hao Tang, Jen-Hao Rick Chang, Liangchen Song, Zhangyang Wang, Liangliang Cao

Figure 1 for Efficient-3DiM: Learning a Generalizable Single-image Novel-view Synthesizer in One Day
Figure 2 for Efficient-3DiM: Learning a Generalizable Single-image Novel-view Synthesizer in One Day
Figure 3 for Efficient-3DiM: Learning a Generalizable Single-image Novel-view Synthesizer in One Day
Figure 4 for Efficient-3DiM: Learning a Generalizable Single-image Novel-view Synthesizer in One Day
Viaarxiv icon

Instruction-Following Speech Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2023
Cheng-I Jeff Lai, Zhiyun Lu, Liangliang Cao, Ruoming Pang

Figure 1 for Instruction-Following Speech Recognition
Figure 2 for Instruction-Following Speech Recognition
Figure 3 for Instruction-Following Speech Recognition
Figure 4 for Instruction-Following Speech Recognition
Viaarxiv icon

RoomDreamer: Text-Driven 3D Indoor Scene Synthesis with Coherent Geometry and Texture

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Liangchen Song, Liangliang Cao, Hongyu Xu, Kai Kang, Feng Tang, Junsong Yuan, Yang Zhao

Figure 1 for RoomDreamer: Text-Driven 3D Indoor Scene Synthesis with Coherent Geometry and Texture
Figure 2 for RoomDreamer: Text-Driven 3D Indoor Scene Synthesis with Coherent Geometry and Texture
Figure 3 for RoomDreamer: Text-Driven 3D Indoor Scene Synthesis with Coherent Geometry and Texture
Figure 4 for RoomDreamer: Text-Driven 3D Indoor Scene Synthesis with Coherent Geometry and Texture
Viaarxiv icon

Less is More: Removing Text-regions Improves CLIP Training Efficiency and Robustness

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2023
Liangliang Cao, Bowen Zhang, Chen Chen, Yinfei Yang, Xianzhi Du, Wencong Zhang, Zhiyun Lu, Yantao Zheng

Figure 1 for Less is More: Removing Text-regions Improves CLIP Training Efficiency and Robustness
Figure 2 for Less is More: Removing Text-regions Improves CLIP Training Efficiency and Robustness
Figure 3 for Less is More: Removing Text-regions Improves CLIP Training Efficiency and Robustness
Figure 4 for Less is More: Removing Text-regions Improves CLIP Training Efficiency and Robustness
Viaarxiv icon

STAIR: Learning Sparse Text and Image Representation in Grounded Tokens

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2023
Chen Chen, Bowen Zhang, Liangliang Cao, Jiguang Shen, Tom Gunter, Albin Madappally Jose, Alexander Toshev, Jonathon Shlens, Ruoming Pang, Yinfei Yang

Figure 1 for STAIR: Learning Sparse Text and Image Representation in Grounded Tokens
Figure 2 for STAIR: Learning Sparse Text and Image Representation in Grounded Tokens
Figure 3 for STAIR: Learning Sparse Text and Image Representation in Grounded Tokens
Figure 4 for STAIR: Learning Sparse Text and Image Representation in Grounded Tokens
Viaarxiv icon