Alert button
Picture for Yifan Jiang

Yifan Jiang

Alert button

The Curious Case of Nonverbal Abstract Reasoning with Multi-Modal Large Language Models

Jan 22, 2024
Kian Ahrabian, Zhivar Sourati, Kexuan Sun, Jiarui Zhang, Yifan Jiang, Fred Morstatter, Jay Pujara

Viaarxiv icon

UAV-enabled Integrated Sensing and Communication: Tracking Design and Optimization

Jan 15, 2024
Yifan Jiang, Qingqing Wu, Wen Chen, Kaitao Meng

Viaarxiv icon

VASE: Object-Centric Appearance and Shape Manipulation of Real Videos

Jan 04, 2024
Elia Peruzzo, Vidit Goel, Dejia Xu, Xingqian Xu, Yifan Jiang, Zhangyang Wang, Humphrey Shi, Nicu Sebe

Viaarxiv icon

Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models

Dec 26, 2023
Liangchen Song, Liangliang Cao, Jiatao Gu, Yifan Jiang, Junsong Yuan, Hao Tang

Figure 1 for Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models
Figure 2 for Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models
Figure 3 for Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models
Figure 4 for Efficient-NeRF2NeRF: Streamlining Text-Driven 3D Editing with Multiview Correspondence-Enhanced Diffusion Models
Viaarxiv icon

FSGS: Real-Time Few-shot View Synthesis using Gaussian Splatting

Dec 01, 2023
Zehao Zhu, Zhiwen Fan, Yifan Jiang, Zhangyang Wang

Figure 1 for FSGS: Real-Time Few-shot View Synthesis using Gaussian Splatting
Figure 2 for FSGS: Real-Time Few-shot View Synthesis using Gaussian Splatting
Figure 3 for FSGS: Real-Time Few-shot View Synthesis using Gaussian Splatting
Figure 4 for FSGS: Real-Time Few-shot View Synthesis using Gaussian Splatting
Viaarxiv icon

BRAINTEASER: Lateral Thinking Puzzles for Large Language Models

Oct 10, 2023
Yifan Jiang, Filip Ilievski, Kaixin Ma, Zhivar Sourati

Figure 1 for BRAINTEASER: Lateral Thinking Puzzles for Large Language Models
Figure 2 for BRAINTEASER: Lateral Thinking Puzzles for Large Language Models
Figure 3 for BRAINTEASER: Lateral Thinking Puzzles for Large Language Models
Figure 4 for BRAINTEASER: Lateral Thinking Puzzles for Large Language Models
Viaarxiv icon

Drag View: Generalizable Novel View Synthesis with Unposed Imagery

Oct 05, 2023
Zhiwen Fan, Panwang Pan, Peihao Wang, Yifan Jiang, Hanwen Jiang, Dejia Xu, Zehao Zhu, Dilin Wang, Zhangyang Wang

Figure 1 for Drag View: Generalizable Novel View Synthesis with Unposed Imagery
Figure 2 for Drag View: Generalizable Novel View Synthesis with Unposed Imagery
Figure 3 for Drag View: Generalizable Novel View Synthesis with Unposed Imagery
Figure 4 for Drag View: Generalizable Novel View Synthesis with Unposed Imagery
Viaarxiv icon

Efficient-3DiM: Learning a Generalizable Single-image Novel-view Synthesizer in One Day

Oct 04, 2023
Yifan Jiang, Hao Tang, Jen-Hao Rick Chang, Liangchen Song, Zhangyang Wang, Liangliang Cao

Figure 1 for Efficient-3DiM: Learning a Generalizable Single-image Novel-view Synthesizer in One Day
Figure 2 for Efficient-3DiM: Learning a Generalizable Single-image Novel-view Synthesizer in One Day
Figure 3 for Efficient-3DiM: Learning a Generalizable Single-image Novel-view Synthesizer in One Day
Figure 4 for Efficient-3DiM: Learning a Generalizable Single-image Novel-view Synthesizer in One Day
Viaarxiv icon

FIRE: Food Image to REcipe generation

Aug 28, 2023
Prateek Chhikara, Dhiraj Chaurasia, Yifan Jiang, Omkar Masur, Filip Ilievski

Figure 1 for FIRE: Food Image to REcipe generation
Figure 2 for FIRE: Food Image to REcipe generation
Figure 3 for FIRE: Food Image to REcipe generation
Figure 4 for FIRE: Food Image to REcipe generation
Viaarxiv icon