Alert button
Picture for Yifan Wei

Yifan Wei

Alert button

Assessing Knowledge Editing in Language Models via Relation Perspective

Nov 15, 2023
Yifan Wei, Xiaoyan Yu, Huanhuan Ma, Fangyu Lei, Yixuan Weng, Ran Song, Kang Liu

Figure 1 for Assessing Knowledge Editing in Language Models via Relation Perspective
Figure 2 for Assessing Knowledge Editing in Language Models via Relation Perspective
Figure 3 for Assessing Knowledge Editing in Language Models via Relation Perspective
Figure 4 for Assessing Knowledge Editing in Language Models via Relation Perspective
Viaarxiv icon

TableQAKit: A Comprehensive and Practical Toolkit for Table-based Question Answering

Oct 23, 2023
Fangyu Lei, Tongxu Luo, Pengqi Yang, Weihao Liu, Hanwen Liu, Jiahe Lei, Yiming Huang, Yifan Wei, Shizhu He, Jun Zhao, Kang Liu

Figure 1 for TableQAKit: A Comprehensive and Practical Toolkit for Table-based Question Answering
Figure 2 for TableQAKit: A Comprehensive and Practical Toolkit for Table-based Question Answering
Figure 3 for TableQAKit: A Comprehensive and Practical Toolkit for Table-based Question Answering
Figure 4 for TableQAKit: A Comprehensive and Practical Toolkit for Table-based Question Answering
Viaarxiv icon

EX-FEVER: A Dataset for Multi-hop Explainable Fact Verification

Oct 15, 2023
Huanhuan Ma, Weizhi Xu, Yifan Wei, Liuji Chen, Liang Wang, Qiang Liu, Shu Wu, Liang Wang

Figure 1 for EX-FEVER: A Dataset for Multi-hop Explainable Fact Verification
Figure 2 for EX-FEVER: A Dataset for Multi-hop Explainable Fact Verification
Figure 3 for EX-FEVER: A Dataset for Multi-hop Explainable Fact Verification
Figure 4 for EX-FEVER: A Dataset for Multi-hop Explainable Fact Verification
Viaarxiv icon

MenatQA: A New Dataset for Testing the Temporal Comprehension and Reasoning Abilities of Large Language Models

Oct 08, 2023
Yifan Wei, Yisong Su, Huanhuan Ma, Xiaoyan Yu, Fangyu Lei, Yuanzhe Zhang, Jun Zhao, Kang Liu

Figure 1 for MenatQA: A New Dataset for Testing the Temporal Comprehension and Reasoning Abilities of Large Language Models
Figure 2 for MenatQA: A New Dataset for Testing the Temporal Comprehension and Reasoning Abilities of Large Language Models
Figure 3 for MenatQA: A New Dataset for Testing the Temporal Comprehension and Reasoning Abilities of Large Language Models
Figure 4 for MenatQA: A New Dataset for Testing the Temporal Comprehension and Reasoning Abilities of Large Language Models
Viaarxiv icon

S$^3$HQA: A Three-Stage Approach for Multi-hop Text-Table Hybrid Question Answering

May 19, 2023
Fangyu Lei, Xiang Li, Yifan Wei, Shizhu He, Yiming Huang, Jun Zhao, Kang Liu

Figure 1 for S$^3$HQA: A Three-Stage Approach for Multi-hop Text-Table Hybrid Question Answering
Figure 2 for S$^3$HQA: A Three-Stage Approach for Multi-hop Text-Table Hybrid Question Answering
Figure 3 for S$^3$HQA: A Three-Stage Approach for Multi-hop Text-Table Hybrid Question Answering
Figure 4 for S$^3$HQA: A Three-Stage Approach for Multi-hop Text-Table Hybrid Question Answering
Viaarxiv icon

Multi-View Graph Representation Learning for Answering Hybrid Numerical Reasoning Question

May 05, 2023
Yifan Wei, Fangyu Lei, Yuanzhe Zhang, Jun Zhao, Kang Liu

Figure 1 for Multi-View Graph Representation Learning for Answering Hybrid Numerical Reasoning Question
Figure 2 for Multi-View Graph Representation Learning for Answering Hybrid Numerical Reasoning Question
Figure 3 for Multi-View Graph Representation Learning for Answering Hybrid Numerical Reasoning Question
Figure 4 for Multi-View Graph Representation Learning for Answering Hybrid Numerical Reasoning Question
Viaarxiv icon