Alert button
Picture for Xiaoyan Yu

Xiaoyan Yu

Alert button

Relational Prompt-based Pre-trained Language Models for Social Event Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2024
Pu Li, Xiaoyan Yu, Hao Peng, Yantuan Xian, Linqin Wang, Li Sun, Jingyun Zhang, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

Neeko: Leveraging Dynamic LoRA for Efficient Multi-Character Role-Playing Agent

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2024
Xiaoyan Yu, Tongxu Luo, Yifan Wei, Fangyu Lei, Yiming Huang, Hao Peng, Liehuang Zhu

Viaarxiv icon

CLIP-Driven Semantic Discovery Network for Visible-Infrared Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2024
Xiaoyan Yu, Neng Dong, Liehuang Zhu, Hao Peng, Dapeng Tao

Viaarxiv icon

Assessing Knowledge Editing in Language Models via Relation Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Yifan Wei, Xiaoyan Yu, Huanhuan Ma, Fangyu Lei, Yixuan Weng, Ran Song, Kang Liu

Figure 1 for Assessing Knowledge Editing in Language Models via Relation Perspective
Figure 2 for Assessing Knowledge Editing in Language Models via Relation Perspective
Figure 3 for Assessing Knowledge Editing in Language Models via Relation Perspective
Figure 4 for Assessing Knowledge Editing in Language Models via Relation Perspective
Viaarxiv icon

MenatQA: A New Dataset for Testing the Temporal Comprehension and Reasoning Abilities of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Yifan Wei, Yisong Su, Huanhuan Ma, Xiaoyan Yu, Fangyu Lei, Yuanzhe Zhang, Jun Zhao, Kang Liu

Figure 1 for MenatQA: A New Dataset for Testing the Temporal Comprehension and Reasoning Abilities of Large Language Models
Figure 2 for MenatQA: A New Dataset for Testing the Temporal Comprehension and Reasoning Abilities of Large Language Models
Figure 3 for MenatQA: A New Dataset for Testing the Temporal Comprehension and Reasoning Abilities of Large Language Models
Figure 4 for MenatQA: A New Dataset for Testing the Temporal Comprehension and Reasoning Abilities of Large Language Models
Viaarxiv icon

Lifelong Intent Detection via Multi-Strategy Rebalancing

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 10, 2021
Qingbin Liu, Xiaoyan Yu, Shizhu He, Kang Liu, Jun Zhao

Figure 1 for Lifelong Intent Detection via Multi-Strategy Rebalancing
Figure 2 for Lifelong Intent Detection via Multi-Strategy Rebalancing
Figure 3 for Lifelong Intent Detection via Multi-Strategy Rebalancing
Figure 4 for Lifelong Intent Detection via Multi-Strategy Rebalancing
Viaarxiv icon

How Shift Equivariance Impacts Metric Learning for Instance Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 14, 2021
Josef Lorenz Rumberger, Xiaoyan Yu, Peter Hirsch, Melanie Dohmen, Vanessa Emanuela Guarino, Ashkan Mokarian, Lisa Mais, Jan Funke, Dagmar Kainmueller

Figure 1 for How Shift Equivariance Impacts Metric Learning for Instance Segmentation
Figure 2 for How Shift Equivariance Impacts Metric Learning for Instance Segmentation
Figure 3 for How Shift Equivariance Impacts Metric Learning for Instance Segmentation
Figure 4 for How Shift Equivariance Impacts Metric Learning for Instance Segmentation
Viaarxiv icon

Verification Code Recognition Based on Active and Deep Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2019
Dongliang Xu, Bailing Wang, XiaoJiang Du, Xiaoyan Zhu, zhitao Guan, Xiaoyan Yu, Jingyu Liu

Figure 1 for Verification Code Recognition Based on Active and Deep Learning
Figure 2 for Verification Code Recognition Based on Active and Deep Learning
Figure 3 for Verification Code Recognition Based on Active and Deep Learning
Figure 4 for Verification Code Recognition Based on Active and Deep Learning
Viaarxiv icon