Alert button
Picture for Qianru Sun

Qianru Sun

Alert button

Exploring Diffusion Time-steps for Unsupervised Representation Learning

Jan 21, 2024
Zhongqi Yue, Jiankun Wang, Qianru Sun, Lei Ji, Eric I-Chao Chang, Hanwang Zhang

Viaarxiv icon

Video Anomaly Detection and Explanation via Large Language Models

Jan 11, 2024
Hui Lv, Qianru Sun

Viaarxiv icon

Non-Visible Light Data Synthesis and Application: A Case Study for Synthetic Aperture Radar Imagery

Nov 29, 2023
Zichen Tian, Zhaozheng Chen, Qianru Sun

Viaarxiv icon

Wakening Past Concepts without Past Data: Class-Incremental Learning from Online Placebos

Oct 24, 2023
Yaoyao Liu, Yingying Li, Bernt Schiele, Qianru Sun

Figure 1 for Wakening Past Concepts without Past Data: Class-Incremental Learning from Online Placebos
Figure 2 for Wakening Past Concepts without Past Data: Class-Incremental Learning from Online Placebos
Figure 3 for Wakening Past Concepts without Past Data: Class-Incremental Learning from Online Placebos
Figure 4 for Wakening Past Concepts without Past Data: Class-Incremental Learning from Online Placebos
Viaarxiv icon

Weakly-Supervised Semantic Segmentation with Image-Level Labels: from Traditional Models to Foundation Models

Oct 19, 2023
Zhaozheng Chen, Qianru Sun

Viaarxiv icon

Generalized Logit Adjustment: Calibrating Fine-tuned Models by Removing Label Bias in Foundation Models

Oct 12, 2023
Beier Zhu, Kaihua Tang, Qianru Sun, Hanwang Zhang

Figure 1 for Generalized Logit Adjustment: Calibrating Fine-tuned Models by Removing Label Bias in Foundation Models
Figure 2 for Generalized Logit Adjustment: Calibrating Fine-tuned Models by Removing Label Bias in Foundation Models
Figure 3 for Generalized Logit Adjustment: Calibrating Fine-tuned Models by Removing Label Bias in Foundation Models
Figure 4 for Generalized Logit Adjustment: Calibrating Fine-tuned Models by Removing Label Bias in Foundation Models
Viaarxiv icon

Make the U in UDA Matter: Invariant Consistency Learning for Unsupervised Domain Adaptation

Sep 22, 2023
Zhongqi Yue, Hanwang Zhang, Qianru Sun

Figure 1 for Make the U in UDA Matter: Invariant Consistency Learning for Unsupervised Domain Adaptation
Figure 2 for Make the U in UDA Matter: Invariant Consistency Learning for Unsupervised Domain Adaptation
Figure 3 for Make the U in UDA Matter: Invariant Consistency Learning for Unsupervised Domain Adaptation
Figure 4 for Make the U in UDA Matter: Invariant Consistency Learning for Unsupervised Domain Adaptation
Viaarxiv icon

Invariant Training 2D-3D Joint Hard Samples for Few-Shot Point Cloud Recognition

Aug 18, 2023
Xuanyu Yi, Jiajun Deng, Qianru Sun, Xian-Sheng Hua, Joo-Hwee Lim, Hanwang Zhang

Figure 1 for Invariant Training 2D-3D Joint Hard Samples for Few-Shot Point Cloud Recognition
Figure 2 for Invariant Training 2D-3D Joint Hard Samples for Few-Shot Point Cloud Recognition
Figure 3 for Invariant Training 2D-3D Joint Hard Samples for Few-Shot Point Cloud Recognition
Figure 4 for Invariant Training 2D-3D Joint Hard Samples for Few-Shot Point Cloud Recognition
Viaarxiv icon

Freestyle Layout-to-Image Synthesis

Mar 25, 2023
Han Xue, Zhiwu Huang, Qianru Sun, Li Song, Wenjun Zhang

Figure 1 for Freestyle Layout-to-Image Synthesis
Figure 2 for Freestyle Layout-to-Image Synthesis
Figure 3 for Freestyle Layout-to-Image Synthesis
Figure 4 for Freestyle Layout-to-Image Synthesis
Viaarxiv icon

Class-Incremental Exemplar Compression for Class-Incremental Learning

Mar 24, 2023
Zilin Luo, Yaoyao Liu, Bernt Schiele, Qianru Sun

Figure 1 for Class-Incremental Exemplar Compression for Class-Incremental Learning
Figure 2 for Class-Incremental Exemplar Compression for Class-Incremental Learning
Figure 3 for Class-Incremental Exemplar Compression for Class-Incremental Learning
Figure 4 for Class-Incremental Exemplar Compression for Class-Incremental Learning
Viaarxiv icon