Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yu Guo

Doing Natural Language Processing in A Natural Way: An NLP toolkit based on object-oriented knowledge base and multi-level grammar base


Jun 08, 2021
Yu Guo


  Access Paper or Ask Questions

Stereo CenterNet based 3D Object Detection for Autonomous Driving


Mar 20, 2021
Yuguang Shi, Zhenqiang Mi, Yu Guo


  Access Paper or Ask Questions

A Method to Generate High Precision Mesh Model and RGB-D Datasetfor 6D Pose Estimation Task


Nov 17, 2020
Minglei Lu, Yu Guo, Fei Wang, Zheng Dang


  Access Paper or Ask Questions

MaterialGAN: Reflectance Capture using a Generative SVBRDF Model


Sep 30, 2020
Yu Guo, Cameron Smith, Miloš Hašan, Kalyan Sunkavalli, Shuang Zhao

* 13 pages, 16 figures. Siggraph Asia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pchatbot: A Large-Scale Dataset for Personalized Chatbot


Sep 28, 2020
Xiaohe Li, Hanxun Zhong, Yu Guo, Yueyuan Ma, Hongjin Qian, Zhanliang Liu, Zhicheng Dou, Ji-Rong Wen

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Residual Learning for Effective joint Demosaicing-Denoising


Sep 14, 2020
Yu Guo, Qiyu Jin, Gabriele Facciolo, Tieyong Zeng, Jean-Michel Morel

* 10 pages, 39 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Light Maritime Image Enhancement with Regularized Illumination Optimization and Deep Noise Suppression


Aug 09, 2020
Yu Guo, Yuxu Lu, Ryan Wen Liu, Meifang Yang, Kwok Tai Chui

* 17 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LMVE at SemEval-2020 Task 4: Commonsense Validation and Explanation using Pretraining Language Model


Jul 06, 2020
Shilei Liu, Yu Guo, Bochao Li, Feiliang Ren

* Accepted in SemEval2020. 7 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-dataset Training for Class Increasing Object Detection


Jan 14, 2020
Yongqiang Yao, Yan Wang, Yu Guo, Jiaojiao Lin, Hongwei Qin, Junjie Yan

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Bayesian Inference Framework for Procedural Material Parameter Estimation


Dec 05, 2019
Yu Guo, Milos Hasan, Lingqi Yan, Shuang Zhao

* 10 pages, 5 figures; supplemental materials: https://www.ics.uci.edu/~yug10/projects/bayesian/supl/index.htm; code: https://www.ics.uci.edu/~yug10/projects/bayesian/supl/code.zip 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results


Nov 08, 2019
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Gregory Slabaugh, Ales Leonardis, Bolun Zheng, Xin Ye, Xiang Tian, Yaowu Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Ming Hong, Wenying Lin, Wenjin Yang, Yanyun Qu, Hong-Kyu Shin, Joon-Yeon Kim, Sung-Jea Ko, Hang Dong, Yu Guo, Jie Wang, Xuan Ding, Zongyan Han, Sourya Dipta Das, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Maitreya Suin, A. N. Rajagopalan

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.02498 

  Access Paper or Ask Questions

Partial Computing Offloading Assisted Cloud Point Registration in Multi-robot SLAM


May 30, 2019
Biwei Li, Zhenqiang Mi, Yu Guo, Yang Yang, Mohammad S. Obaidat


  Access Paper or Ask Questions

MSFD:Multi-Scale Receptive Field Face Detector


Mar 11, 2019
Qiushan Guo, Yuan Dong, Yu Guo, Hongliang Bai

* Accepted by ICPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

TechKG: A Large-Scale Chinese Technology-Oriented Knowledge Graph


Dec 17, 2018
Feiliang Ren, Yining Hou, Yan Li, Linfeng Pan, Yi Zhang, Xiaobo Liang, Yongkang Liu, Yu Guo, Rongsheng Zhao, Ruicheng Ming, Huiming Wu


  Access Paper or Ask Questions

Enabling Automatic Certification of Online Auctions


Apr 03, 2014
Wei Bai, Emmanuel M. Tadjouddine, Yu Guo

* EPTCS 147, 2014, pp. 123-132 
* In Proceedings FESCA 2014, arXiv:1404.0436 

  Access Paper or Ask Questions