Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jinchao Li

RADDLE: An Evaluation Benchmark and Analysis Platform for Robust Task-oriented Dialog Systems


Dec 29, 2020
Baolin Peng, Chunyuan Li, Zhu Zhang, Chenguang Zhu, Jinchao Li, Jianfeng Gao

* 12 pages; Project website at aka.ms/raddle 

  Access Paper or Ask Questions

Overview of the Ninth Dialog System Technology Challenge: DSTC9


Nov 12, 2020
Chulaka Gunasekara, Seokhwan Kim, Luis Fernando D'Haro, Abhinav Rastogi, Yun-Nung Chen, Mihail Eric, Behnam Hedayatnia, Karthik Gopalakrishnan, Yang Liu, Chao-Wei Huang, Dilek Hakkani-Tür, Jinchao Li, Qi Zhu, Lingxiao Luo, Lars Liden, Kaili Huang, Shahin Shayandeh, Runze Liang, Baolin Peng, Zheng Zhang, Swadheen Shukla, Minlie Huang, Jianfeng Gao, Shikib Mehri, Yulan Feng, Carla Gordon, Seyed Hossein Alavi, David Traum, Maxine Eskenazi, Ahmad Beirami, Eunjoon, Cho, Paul A. Crook, Ankita De, Alborz Geramifard, Satwik Kottur, Seungwhan Moon, Shivani Poddar, Rajen Subba


  Access Paper or Ask Questions

Robust Conversational AI with Grounded Text Generation


Sep 07, 2020
Jianfeng Gao, Baolin Peng, Chunyuan Li, Jinchao Li, Shahin Shayandeh, Lars Liden, Heung-Yeung Shum


  Access Paper or Ask Questions

Is Your Goal-Oriented Dialog Model Performing Really Well? Empirical Analysis of System-wise Evaluation


May 15, 2020
Ryuichi Takanobu, Qi Zhu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Minlie Huang

* SIGDIAL 2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

SOLOIST: Few-shot Task-Oriented Dialog with A Single Pre-trained Auto-regressive Model


May 14, 2020
Baolin Peng, Chunyuan Li, Jinchao Li, Shahin Shayandeh, Lars Liden, Jianfeng Gao

* 10 pages; Project Website: https://aka.ms/soloist 

  Access Paper or Ask Questions

Conversation Learner -- A Machine Teaching Tool for Building Dialog Managers for Task-Oriented Dialog Systems


May 01, 2020
Swadheen Shukla, Lars Liden, Shahin Shayandeh, Eslam Kamal, Jinchao Li, Matt Mazzola, Thomas Park, Baolin Peng, Jianfeng Gao

* Accepted to ACL 2020 Demonstration Track 

  Access Paper or Ask Questions

Guided Dialog Policy Learning without Adversarial Learning in the Loop


Apr 07, 2020
Ziming Li, Sungjin Lee, Baolin Peng, Jinchao Li, Shahin Shayandeh, Jianfeng Gao

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Natural Language Generation for Task-Oriented Dialog


Feb 27, 2020
Baolin Peng, Chenguang Zhu, Chunyuan Li, Xiujun Li, Jinchao Li, Michael Zeng, Jianfeng Gao

* Project website: https://aka.ms/scgpt ; Code and data: https://github.com/pengbaolin/SC-GPT 

  Access Paper or Ask Questions

ConvLab-2: An Open-Source Toolkit for Building, Evaluating, and Diagnosing Dialogue Systems


Feb 12, 2020
Qi Zhu, Zheng Zhang, Yan Fang, Xiang Li, Ryuichi Takanobu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

The Eighth Dialog System Technology Challenge


Nov 14, 2019
Seokhwan Kim, Michel Galley, Chulaka Gunasekara, Sungjin Lee, Adam Atkinson, Baolin Peng, Hannes Schulz, Jianfeng Gao, Jinchao Li, Mahmoud Adada, Minlie Huang, Luis Lastras, Jonathan K. Kummerfeld, Walter S. Lasecki, Chiori Hori, Anoop Cherian, Tim K. Marks, Abhinav Rastogi, Xiaoxue Zang, Srinivas Sunkara, Raghav Gupta

* Submitted to NeurIPS 2019 3rd Conversational AI Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

ConvLab: Multi-Domain End-to-End Dialog System Platform


Apr 18, 2019
Sungjin Lee, Qi Zhu, Ryuichi Takanobu, Xiang Li, Yaoqin Zhang, Zheng Zhang, Jinchao Li, Baolin Peng, Xiujun Li, Minlie Huang, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions