Alert button
Picture for Yinglong Xia

Yinglong Xia

Alert button

TASER: Temporal Adaptive Sampling for Fast and Accurate Dynamic Graph Representation Learning

Feb 08, 2024
Gangda Deng, Hongkuan Zhou, Hanqing Zeng, Yinglong Xia, Christopher Leung, Jianbo Li, Rajgopal Kannan, Viktor Prasanna

Viaarxiv icon

Mixture of Weak & Strong Experts on Graphs

Nov 09, 2023
Hanqing Zeng, Hanjia Lyu, Diyi Hu, Yinglong Xia, Jiebo Luo

Viaarxiv icon

Deceptive Fairness Attacks on Graphs via Meta Learning

Oct 24, 2023
Jian Kang, Yinglong Xia, Ross Maciejewski, Jiebo Luo, Hanghang Tong

Viaarxiv icon

Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models

Oct 07, 2023
Song Jiang, Zahra Shakeri, Aaron Chan, Maziar Sanjabi, Hamed Firooz, Yinglong Xia, Bugra Akyildiz, Yizhou Sun, Jinchao Li, Qifan Wang, Asli Celikyilmaz

Figure 1 for Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models
Figure 2 for Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models
Figure 3 for Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models
Figure 4 for Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models
Viaarxiv icon

Hierarchical Multi-Marginal Optimal Transport for Network Alignment

Oct 06, 2023
Zhichen Zeng, Boxin Du, Si Zhang, Yinglong Xia, Zhining Liu, Hanghang Tong

Viaarxiv icon

LLM-Rec: Personalized Recommendation via Prompting Large Language Models

Aug 16, 2023
Hanjia Lyu, Song Jiang, Hanqing Zeng, Qifan Wang, Si Zhang, Ren Chen, Chris Leung, Jiajie Tang, Yinglong Xia, Jiebo Luo

Figure 1 for LLM-Rec: Personalized Recommendation via Prompting Large Language Models
Figure 2 for LLM-Rec: Personalized Recommendation via Prompting Large Language Models
Figure 3 for LLM-Rec: Personalized Recommendation via Prompting Large Language Models
Figure 4 for LLM-Rec: Personalized Recommendation via Prompting Large Language Models
Viaarxiv icon

User-Controllable Recommendation via Counterfactual Retrospective and Prospective Explanations

Aug 02, 2023
Juntao Tan, Yingqiang Ge, Yan Zhu, Yinglong Xia, Jiebo Luo, Jianchao Ji, Yongfeng Zhang

Figure 1 for User-Controllable Recommendation via Counterfactual Retrospective and Prospective Explanations
Figure 2 for User-Controllable Recommendation via Counterfactual Retrospective and Prospective Explanations
Figure 3 for User-Controllable Recommendation via Counterfactual Retrospective and Prospective Explanations
Figure 4 for User-Controllable Recommendation via Counterfactual Retrospective and Prospective Explanations
Viaarxiv icon

Explainable Fairness in Recommendation

Apr 24, 2022
Yingqiang Ge, Juntao Tan, Yan Zhu, Yinglong Xia, Jiebo Luo, Shuchang Liu, Zuohui Fu, Shijie Geng, Zelong Li, Yongfeng Zhang

Figure 1 for Explainable Fairness in Recommendation
Figure 2 for Explainable Fairness in Recommendation
Figure 3 for Explainable Fairness in Recommendation
Figure 4 for Explainable Fairness in Recommendation
Viaarxiv icon

RawlsGCN: Towards Rawlsian Difference Principle on Graph Convolutional Network

Feb 28, 2022
Jian Kang, Yan Zhu, Yinglong Xia, Jiebo Luo, Hanghang Tong

Figure 1 for RawlsGCN: Towards Rawlsian Difference Principle on Graph Convolutional Network
Figure 2 for RawlsGCN: Towards Rawlsian Difference Principle on Graph Convolutional Network
Figure 3 for RawlsGCN: Towards Rawlsian Difference Principle on Graph Convolutional Network
Figure 4 for RawlsGCN: Towards Rawlsian Difference Principle on Graph Convolutional Network
Viaarxiv icon