Alert button
Picture for Zhu Zhang

Zhu Zhang

Alert button

Few-Shot Learning for Chronic Disease Management: Leveraging Large Language Models and Multi-Prompt Engineering with Medical Knowledge Injection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Haoxin Liu, Wenli Zhang, Jiaheng Xie, Buomsoo Kim, Zhu Zhang, Yidong Chai

Viaarxiv icon

Self-Checker: Plug-and-Play Modules for Fact-Checking with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Miaoran Li, Baolin Peng, Zhu Zhang

Figure 1 for Self-Checker: Plug-and-Play Modules for Fact-Checking with Large Language Models
Figure 2 for Self-Checker: Plug-and-Play Modules for Fact-Checking with Large Language Models
Figure 3 for Self-Checker: Plug-and-Play Modules for Fact-Checking with Large Language Models
Figure 4 for Self-Checker: Plug-and-Play Modules for Fact-Checking with Large Language Models
Viaarxiv icon

Depression Detection Using Digital Traces on Social Media: A Knowledge-aware Deep Learning Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2023
Wenli Zhang, Jiaheng Xie, Xiang Liu, Zhu Zhang

Figure 1 for Depression Detection Using Digital Traces on Social Media: A Knowledge-aware Deep Learning Approach
Figure 2 for Depression Detection Using Digital Traces on Social Media: A Knowledge-aware Deep Learning Approach
Figure 3 for Depression Detection Using Digital Traces on Social Media: A Knowledge-aware Deep Learning Approach
Figure 4 for Depression Detection Using Digital Traces on Social Media: A Knowledge-aware Deep Learning Approach
Viaarxiv icon

Enhancing Task Bot Engagement with Synthesized Open-Domain Dialog

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2022
Miaoran Li, Baolin Peng, Michel Galley, Jianfeng Gao, Zhu Zhang

Figure 1 for Enhancing Task Bot Engagement with Synthesized Open-Domain Dialog
Figure 2 for Enhancing Task Bot Engagement with Synthesized Open-Domain Dialog
Figure 3 for Enhancing Task Bot Engagement with Synthesized Open-Domain Dialog
Figure 4 for Enhancing Task Bot Engagement with Synthesized Open-Domain Dialog
Viaarxiv icon

OPERA: Harmonizing Task-Oriented Dialogs and Information Seeking Experience

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 24, 2022
Miaoran Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Zhu Zhang

Figure 1 for OPERA: Harmonizing Task-Oriented Dialogs and Information Seeking Experience
Figure 2 for OPERA: Harmonizing Task-Oriented Dialogs and Information Seeking Experience
Figure 3 for OPERA: Harmonizing Task-Oriented Dialogs and Information Seeking Experience
Figure 4 for OPERA: Harmonizing Task-Oriented Dialogs and Information Seeking Experience
Viaarxiv icon

Gene Function Prediction with Gene Interaction Networks: A Context Graph Kernel Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2022
Xin Li, Hsinchun Chen, Jiexun Li, Zhu Zhang

Figure 1 for Gene Function Prediction with Gene Interaction Networks: A Context Graph Kernel Approach
Figure 2 for Gene Function Prediction with Gene Interaction Networks: A Context Graph Kernel Approach
Figure 3 for Gene Function Prediction with Gene Interaction Networks: A Context Graph Kernel Approach
Figure 4 for Gene Function Prediction with Gene Interaction Networks: A Context Graph Kernel Approach
Viaarxiv icon

SYNERGY: Building Task Bots at Scale Using Symbolic Knowledge and Machine Teaching

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 21, 2021
Baolin Peng, Chunyuan Li, Zhu Zhang, Jinchao Li, Chenguang Zhu, Jianfeng Gao

Figure 1 for SYNERGY: Building Task Bots at Scale Using Symbolic Knowledge and Machine Teaching
Figure 2 for SYNERGY: Building Task Bots at Scale Using Symbolic Knowledge and Machine Teaching
Figure 3 for SYNERGY: Building Task Bots at Scale Using Symbolic Knowledge and Machine Teaching
Figure 4 for SYNERGY: Building Task Bots at Scale Using Symbolic Knowledge and Machine Teaching
Viaarxiv icon

Learning to Rehearse in Long Sequence Memorization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2021
Zhu Zhang, Chang Zhou, Jianxin Ma, Zhijie Lin, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Zhou Zhao

Figure 1 for Learning to Rehearse in Long Sequence Memorization
Figure 2 for Learning to Rehearse in Long Sequence Memorization
Figure 3 for Learning to Rehearse in Long Sequence Memorization
Figure 4 for Learning to Rehearse in Long Sequence Memorization
Viaarxiv icon

Connecting Language and Vision for Natural Language-Based Vehicle Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2021
Shuai Bai, Zhedong Zheng, Xiaohan Wang, Junyang Lin, Zhu Zhang, Chang Zhou, Yi Yang, Hongxia Yang

Figure 1 for Connecting Language and Vision for Natural Language-Based Vehicle Retrieval
Figure 2 for Connecting Language and Vision for Natural Language-Based Vehicle Retrieval
Figure 3 for Connecting Language and Vision for Natural Language-Based Vehicle Retrieval
Figure 4 for Connecting Language and Vision for Natural Language-Based Vehicle Retrieval
Viaarxiv icon

UFC-BERT: Unifying Multi-Modal Controls for Conditional Image Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2021
Zhu Zhang, Jianxin Ma, Chang Zhou, Rui Men, Zhikang Li, Ming Ding, Jie Tang, Jingren Zhou, Hongxia Yang

Figure 1 for UFC-BERT: Unifying Multi-Modal Controls for Conditional Image Synthesis
Figure 2 for UFC-BERT: Unifying Multi-Modal Controls for Conditional Image Synthesis
Figure 3 for UFC-BERT: Unifying Multi-Modal Controls for Conditional Image Synthesis
Figure 4 for UFC-BERT: Unifying Multi-Modal Controls for Conditional Image Synthesis
Viaarxiv icon