Alert button
Picture for Yizhou Sun

Yizhou Sun

Alert button

An Evaluation of Large Language Models in Bioinformatics Research

Feb 21, 2024
Hengchuang Yin, Zhonghui Gu, Fanhao Wang, Yiparemu Abuduhaibaier, Yanqiao Zhu, Xinming Tu, Xian-Sheng Hua, Xiao Luo, Yizhou Sun

Viaarxiv icon

Structure Guided Prompt: Instructing Large Language Model in Multi-Step Reasoning by Exploring Graph Structure of the Text

Feb 20, 2024
Kewei Cheng, Nesreen K. Ahmed, Theodore Willke, Yizhou Sun

Viaarxiv icon

Graph ODE with Factorized Prototypes for Modeling Complicated Interacting Dynamics

Nov 11, 2023
Xiao Luo, Yiyang Gu, Huiyu Jiang, Jinsheng Huang, Wei Ju, Ming Zhang, Yizhou Sun

Viaarxiv icon

TANGO: Time-Reversal Latent GraphODE for Multi-Agent Dynamical Systems

Oct 10, 2023
Zijie Huang, Wanjia Zhao, Jingdong Gao, Ziniu Hu, Xiao Luo, Yadi Cao, Yuanzhou Chen, Yizhou Sun, Wei Wang

Figure 1 for TANGO: Time-Reversal Latent GraphODE for Multi-Agent Dynamical Systems
Figure 2 for TANGO: Time-Reversal Latent GraphODE for Multi-Agent Dynamical Systems
Figure 3 for TANGO: Time-Reversal Latent GraphODE for Multi-Agent Dynamical Systems
Figure 4 for TANGO: Time-Reversal Latent GraphODE for Multi-Agent Dynamical Systems
Viaarxiv icon

Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models

Oct 07, 2023
Song Jiang, Zahra Shakeri, Aaron Chan, Maziar Sanjabi, Hamed Firooz, Yinglong Xia, Bugra Akyildiz, Yizhou Sun, Jinchao Li, Qifan Wang, Asli Celikyilmaz

Figure 1 for Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models
Figure 2 for Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models
Figure 3 for Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models
Figure 4 for Resprompt: Residual Connection Prompting Advances Multi-Step Reasoning in Large Language Models
Viaarxiv icon

Learning Over Molecular Conformer Ensembles: Datasets and Benchmarks

Sep 29, 2023
Yanqiao Zhu, Jeehyun Hwang, Keir Adams, Zhen Liu, Bozhao Nan, Brock Stenfors, Yuanqi Du, Jatin Chauhan, Olaf Wiest, Olexandr Isayev, Connor W. Coley, Yizhou Sun, Wei Wang

Figure 1 for Learning Over Molecular Conformer Ensembles: Datasets and Benchmarks
Figure 2 for Learning Over Molecular Conformer Ensembles: Datasets and Benchmarks
Figure 3 for Learning Over Molecular Conformer Ensembles: Datasets and Benchmarks
Figure 4 for Learning Over Molecular Conformer Ensembles: Datasets and Benchmarks
Viaarxiv icon

Networked Inequality: Preferential Attachment Bias in Graph Neural Network Link Prediction

Sep 29, 2023
Arjun Subramonian, Levent Sagun, Yizhou Sun

Viaarxiv icon

Unveiling Invariances via Neural Network Pruning

Sep 15, 2023
Derek Xu, Yizhou Sun, Wei Wang

Figure 1 for Unveiling Invariances via Neural Network Pruning
Figure 2 for Unveiling Invariances via Neural Network Pruning
Figure 3 for Unveiling Invariances via Neural Network Pruning
Figure 4 for Unveiling Invariances via Neural Network Pruning
Viaarxiv icon

SciBench: Evaluating College-Level Scientific Problem-Solving Abilities of Large Language Models

Jul 20, 2023
Xiaoxuan Wang, Ziniu Hu, Pan Lu, Yanqiao Zhu, Jieyu Zhang, Satyen Subramaniam, Arjun R. Loomba, Shichang Zhang, Yizhou Sun, Wei Wang

Figure 1 for SciBench: Evaluating College-Level Scientific Problem-Solving Abilities of Large Language Models
Figure 2 for SciBench: Evaluating College-Level Scientific Problem-Solving Abilities of Large Language Models
Figure 3 for SciBench: Evaluating College-Level Scientific Problem-Solving Abilities of Large Language Models
Figure 4 for SciBench: Evaluating College-Level Scientific Problem-Solving Abilities of Large Language Models
Viaarxiv icon

Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation

Jul 19, 2023
Wei Jin, Haitao Mao, Zheng Li, Haoming Jiang, Chen Luo, Hongzhi Wen, Haoyu Han, Hanqing Lu, Zhengyang Wang, Ruirui Li, Zhen Li, Monica Xiao Cheng, Rahul Goutam, Haiyang Zhang, Karthik Subbian, Suhang Wang, Yizhou Sun, Jiliang Tang, Bing Yin, Xianfeng Tang

Figure 1 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Figure 2 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Figure 3 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Figure 4 for Amazon-M2: A Multilingual Multi-locale Shopping Session Dataset for Recommendation and Text Generation
Viaarxiv icon