Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tong Wang

DenseGAP: Graph-Structured Dense Correspondence Learning with Anchor Points


Dec 13, 2021
Zhengfei Kuang, Jiaman Li, Mingming He, Tong Wang, Yajie Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Backdoor Attack through Frequency Domain


Nov 30, 2021
Tong Wang, Yuan Yao, Feng Xu, Shengwei An, Hanghang Tong, Ting Wang


  Access Paper or Ask Questions

Diverse Distributions of Self-Supervised Tasks for Meta-Learning in NLP


Nov 02, 2021
Trapit Bansal, Karthick Gunasekaran, Tong Wang, Tsendsuren Munkhdalai, Andrew McCallum

* To appear at EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improved Drug-target Interaction Prediction with Intermolecular Graph Transformer


Oct 15, 2021
Siyuan Liu, Yusong Wang, Tong Wang, Yifan Deng, Liang He, Bin Shao, Jian Yin, Nanning Zheng, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Lifelong Learning of Multilingual Text-To-Speech Synthesis


Oct 09, 2021
Mu Yang, Shaojin Ding, Tianlong Chen, Tong Wang, Zhangyang Wang

* Submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Bringing Structure into Summaries: a Faceted Summarization Dataset for Long Scientific Documents


Jun 23, 2021
Rui Meng, Khushboo Thaker, Lei Zhang, Yue Dong, Xingdi Yuan, Tong Wang, Daqing He

* Accepted at ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Holistic Approach to Interpretability in Financial Lending: Models, Visualizations, and Summary-Explanations


Jun 04, 2021
Chaofan Chen, Kangcheng Lin, Cynthia Rudin, Yaron Shaposhnik, Sijia Wang, Tong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Partially Interpretable Estimators (PIE): Black-Box-Refined Interpretable Machine Learning


May 06, 2021
Tong Wang, Jingyi Yang, Yunyi Li, Boxiang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Entity Resolution with Dynamic Heterogeneous Knowledge Graph Representations


Apr 14, 2021
Ying Lin, Han Wang, Jiangning Chen, Tong Wang, Yue Liu, Heng Ji, Yang Liu, Premkumar Natarajan


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Class Suppression Loss for Long-Tail Object Detection


Apr 02, 2021
Tong Wang, Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Wei Zeng, Jinqiao Wang, Ming Tang

* CVPR2021 camera ready version 

  Access Paper or Ask Questions

A SOM-based Gradient-Free Deep Learning Method with Convergence Analysis


Jan 12, 2021
Shaosheng Xu, Jinde Cao, Yichao Cao, Tong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Augmented Fairness: An Interpretable Model Augmenting Decision-Makers' Fairness


Nov 17, 2020
Tong Wang, Maytal Saar-Tsechansky


  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study on Neural Keyphrase Generation


Sep 22, 2020
Rui Meng, Xingdi Yuan, Tong Wang, Sanqiang Zhao, Adam Trischler, Daqing He


  Access Paper or Ask Questions

Same-Day Delivery with Fairness


Jul 19, 2020
Xinwei Chen, Tong Wang, Barrett W. Thomas, Marlin W. Ulmer


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Sequence Classification Via Prototype Trajectory


Jul 03, 2020
Dat Hong, Stephen S. Baek, Tong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Exploring and Predicting Transferability across NLP Tasks


May 02, 2020
Tu Vu, Tong Wang, Tsendsuren Munkhdalai, Alessandro Sordoni, Adam Trischler, Andrew Mattarella-Micke, Subhransu Maji, Mohit Iyyer

* Preprint, 44 pages, 3 figures, 33 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Task-adaptive Asymmetric Deep Cross-modal Hashing


Apr 01, 2020
Tong Wang, Lei Zhu, Zhiyong Cheng, Jingjing Li, Huaxiang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Traffic Lights with Multi-agent Deep Reinforcement Learning and V2X communication


Feb 23, 2020
Azhar Hussain, Tong Wang, Cao Jiahua

* 7 Figure, Table 1 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Companions for Black-Box Models


Feb 11, 2020
Danqing Pan, Tong Wang, Satoshi Hara

* 15 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Early Predictions for Medical Crowdfunding: A Deep Learning Approach Using Diverse Inputs


Nov 09, 2019
Tong Wang, Fujie Jin, Yu, Hu, Yuan Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Does Order Matter? An Empirical Study on Generating Multiple Keyphrases as a Sequence


Oct 20, 2019
Rui Meng, Xingdi Yuan, Tong Wang, Peter Brusilovsky, Adam Trischler, Daqing He


  Access Paper or Ask Questions

Model-Agnostic Linear Competitors -- When Interpretable Models Compete and Collaborate with Black-Box Models


Sep 23, 2019
Hassan Rafique, Tong Wang, Qihang Lin


  Access Paper or Ask Questions

Metalearned Neural Memory


Jul 23, 2019
Tsendsuren Munkhdalai, Alessandro Sordoni, Tong Wang, Adam Trischler

* 24 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Predictive Model: When an Interpretable Model Collaborates with a Black-box Model


May 10, 2019
Tong Wang, Qihang Lin


  Access Paper or Ask Questions

Next Hit Predictor - Self-exciting Risk Modeling for Predicting Next Locations of Serial Crimes


Dec 13, 2018
Yunyi Li, Tong Wang

* AI for Social Good Workshop NIPS2018 

  Access Paper or Ask Questions