Alert button
Picture for Xiaohao Xu

Xiaohao Xu

Alert button

Optimizing LiDAR Placements for Robust Driving Perception in Adverse Conditions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Ye Li, Lingdong Kong, Hanjiang Hu, Xiaohao Xu, Xiaonan Huang

Viaarxiv icon

Customizing Visual-Language Foundation Models for Multi-modal Anomaly Detection and Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Xiaohao Xu, Yunkang Cao, Yongqi Chen, Weiming Shen, Xiaonan Huang

Figure 1 for Customizing Visual-Language Foundation Models for Multi-modal Anomaly Detection and Reasoning
Figure 2 for Customizing Visual-Language Foundation Models for Multi-modal Anomaly Detection and Reasoning
Figure 3 for Customizing Visual-Language Foundation Models for Multi-modal Anomaly Detection and Reasoning
Figure 4 for Customizing Visual-Language Foundation Models for Multi-modal Anomaly Detection and Reasoning
Viaarxiv icon

GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Huaxin Zhang, Xiang Wang, Xiaohao Xu, Xiaonan Huang, Chuchu Han, Yuehuan Wang, Changxin Gao, Shanjun Zhang, Nong Sang

Figure 1 for GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection
Figure 2 for GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection
Figure 3 for GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection
Figure 4 for GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection
Viaarxiv icon

$\text{R}^2$-Bench: Benchmarking the Robustness of Referring Perception Models under Perturbations

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Xiang Li, Kai Qiu, Jinglu Wang, Xiaohao Xu, Rita Singh, Kashu Yamazak, Hao Chen, Xiaonan Huang, Bhiksha Raj

Figure 1 for $\text{R}^2$-Bench: Benchmarking the Robustness of Referring Perception Models under Perturbations
Figure 2 for $\text{R}^2$-Bench: Benchmarking the Robustness of Referring Perception Models under Perturbations
Figure 3 for $\text{R}^2$-Bench: Benchmarking the Robustness of Referring Perception Models under Perturbations
Figure 4 for $\text{R}^2$-Bench: Benchmarking the Robustness of Referring Perception Models under Perturbations
Viaarxiv icon

Customizable Perturbation Synthesis for Robust SLAM Benchmarking

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2024
Xiaohao Xu, Tianyi Zhang, Sibo Wang, Xiang Li, Yongqi Chen, Ye Li, Bhiksha Raj, Matthew Johnson-Roberson, Xiaonan Huang

Viaarxiv icon

A Survey on Visual Anomaly Detection: Challenge, Approach, and Prospect

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Yunkang Cao, Xiaohao Xu, Jiangning Zhang, Yuqi Cheng, Xiaonan Huang, Guansong Pang, Weiming Shen

Viaarxiv icon

Generative Denoise Distillation: Simple Stochastic Noises Induce Efficient Knowledge Transfer for Dense Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Zhaoge Liu, Xiaohao Xu, Yunkang Cao, Weiming Shen

Viaarxiv icon

Towards Transferable Multi-modal Perception Representation Learning for Autonomy: NeRF-Supervised Masked AutoEncoder

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Xiaohao Xu

Viaarxiv icon

Towards Scalable 3D Anomaly Detection and Localization: A Benchmark via 3D Anomaly Synthesis and A Self-Supervised Learning Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Wenqiao Li, Xiaohao Xu, Yao Gu, Bozhong Zheng, Shenghua Gao, Yingna Wu

Viaarxiv icon