Alert button
Picture for Weidong Guo

Weidong Guo

Alert button

Meply: A Large-scale Dataset and Baseline Evaluations for Metastatic Perirectal Lymph Node Detection and Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 13, 2024
Weidong Guo, Hantao Zhang, Shouhong Wan, Bingbing Zou, Wanqin Wang, Chenyang Qiu, Jun Li, Peiquan Jin

Viaarxiv icon

HRLAIF: Improvements in Helpfulness and Harmlessness in Open-domain Reinforcement Learning From AI Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Ang Li, Qiugen Xiao, Peng Cao, Jian Tang, Yi Yuan, Zijie Zhao, Xiaoyuan Chen, Liang Zhang, Xiangyang Li, Kaitong Yang, Weidong Guo, Yukang Gan, Xu Yu, Daniell Wang, Ying Shan

Figure 1 for HRLAIF: Improvements in Helpfulness and Harmlessness in Open-domain Reinforcement Learning From AI Feedback
Figure 2 for HRLAIF: Improvements in Helpfulness and Harmlessness in Open-domain Reinforcement Learning From AI Feedback
Figure 3 for HRLAIF: Improvements in Helpfulness and Harmlessness in Open-domain Reinforcement Learning From AI Feedback
Figure 4 for HRLAIF: Improvements in Helpfulness and Harmlessness in Open-domain Reinforcement Learning From AI Feedback
Viaarxiv icon

SIFiD: Reassess Summary Factual Inconsistency Detection with LLM

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Jiuding Yang, Hui Liu, Weidong Guo, Zhuwei Rao, Yu Xu, Di Niu

Figure 1 for SIFiD: Reassess Summary Factual Inconsistency Detection with LLM
Figure 2 for SIFiD: Reassess Summary Factual Inconsistency Detection with LLM
Viaarxiv icon

Generalizable Entity Grounding via Assistance of Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Lu Qi, Yi-Wen Chen, Lehan Yang, Tiancheng Shen, Xiangtai Li, Weidong Guo, Yu Xu, Ming-Hsuan Yang

Viaarxiv icon

Instruction Fusion: Advancing Prompt Evolution through Hybridization

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Weidong Guo, Jiuding Yang, Kaitong Yang, Xiangyang Li, Zhuwei Rao, Yu Xu, Di Niu

Viaarxiv icon

UniGS: Unified Representation for Image Generation and Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Lu Qi, Lehan Yang, Weidong Guo, Yu Xu, Bo Du, Varun Jampani, Ming-Hsuan Yang

Viaarxiv icon

CARE: A Large Scale CT Image Dataset and Clinical Applicable Benchmark Model for Rectal Cancer Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 16, 2023
Hantao Zhang, Weidong Guo, Chenyang Qiu, Shouhong Wan, Bingbing Zou, Wanqin Wang, Peiquan Jin

Figure 1 for CARE: A Large Scale CT Image Dataset and Clinical Applicable Benchmark Model for Rectal Cancer Segmentation
Figure 2 for CARE: A Large Scale CT Image Dataset and Clinical Applicable Benchmark Model for Rectal Cancer Segmentation
Figure 3 for CARE: A Large Scale CT Image Dataset and Clinical Applicable Benchmark Model for Rectal Cancer Segmentation
Figure 4 for CARE: A Large Scale CT Image Dataset and Clinical Applicable Benchmark Model for Rectal Cancer Segmentation
Viaarxiv icon

ConKI: Contrastive Knowledge Injection for Multimodal Sentiment Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2023
Yakun Yu, Mingjun Zhao, Shi-ang Qi, Feiran Sun, Baoxun Wang, Weidong Guo, Xiaoli Wang, Lei Yang, Di Niu

Figure 1 for ConKI: Contrastive Knowledge Injection for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 2 for ConKI: Contrastive Knowledge Injection for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 3 for ConKI: Contrastive Knowledge Injection for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 4 for ConKI: Contrastive Knowledge Injection for Multimodal Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

AIMS: All-Inclusive Multi-Level Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 28, 2023
Lu Qi, Jason Kuen, Weidong Guo, Jiuxiang Gu, Zhe Lin, Bo Du, Yu Xu, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for AIMS: All-Inclusive Multi-Level Segmentation
Figure 2 for AIMS: All-Inclusive Multi-Level Segmentation
Figure 3 for AIMS: All-Inclusive Multi-Level Segmentation
Figure 4 for AIMS: All-Inclusive Multi-Level Segmentation
Viaarxiv icon

TCR: Short Video Title Generation and Cover Selection with Attention Refinement

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2023
Yakun Yu, Jiuding Yang, Weidong Guo, Hui Liu, Yu Xu, Di Niu

Figure 1 for TCR: Short Video Title Generation and Cover Selection with Attention Refinement
Figure 2 for TCR: Short Video Title Generation and Cover Selection with Attention Refinement
Figure 3 for TCR: Short Video Title Generation and Cover Selection with Attention Refinement
Figure 4 for TCR: Short Video Title Generation and Cover Selection with Attention Refinement
Viaarxiv icon