Picture for HyunJoon Jung

HyunJoon Jung

SwapAnything: Enabling Arbitrary Object Swapping in Personalized Visual Editing

Add code
Apr 08, 2024
Jing Gu, Yilin Wang, Nanxuan Zhao, Wei Xiong, Qing Liu, Zhifei Zhang, He Zhang, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Xin Eric Wang

Figure 1 for SwapAnything: Enabling Arbitrary Object Swapping in Personalized Visual Editing
Figure 2 for SwapAnything: Enabling Arbitrary Object Swapping in Personalized Visual Editing
Figure 3 for SwapAnything: Enabling Arbitrary Object Swapping in Personalized Visual Editing
Figure 4 for SwapAnything: Enabling Arbitrary Object Swapping in Personalized Visual Editing
Viaarxiv icon

Holo-Relighting: Controllable Volumetric Portrait Relighting from a Single Image

Add code
Mar 14, 2024
Yiqun Mei, Yu Zeng, He Zhang, Zhixin Shu, Xuaner Zhang, Sai Bi, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Vishal M. Patel

Figure 1 for Holo-Relighting: Controllable Volumetric Portrait Relighting from a Single Image
Figure 2 for Holo-Relighting: Controllable Volumetric Portrait Relighting from a Single Image
Figure 3 for Holo-Relighting: Controllable Volumetric Portrait Relighting from a Single Image
Figure 4 for Holo-Relighting: Controllable Volumetric Portrait Relighting from a Single Image
Viaarxiv icon

Relightful Harmonization: Lighting-aware Portrait Background Replacement

Add code
Dec 11, 2023
Mengwei Ren, Wei Xiong, Jae Shin Yoon, Zhixin Shu, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Guido Gerig, He Zhang

Figure 1 for Relightful Harmonization: Lighting-aware Portrait Background Replacement
Figure 2 for Relightful Harmonization: Lighting-aware Portrait Background Replacement
Figure 3 for Relightful Harmonization: Lighting-aware Portrait Background Replacement
Figure 4 for Relightful Harmonization: Lighting-aware Portrait Background Replacement
Viaarxiv icon

Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images

Add code
May 29, 2023
Jing Gu, Yilin Wang, Nanxuan Zhao, Tsu-Jui Fu, Wei Xiong, Qing Liu, Zhifei Zhang, He Zhang, Jianming Zhang, HyunJoon Jung, Xin Eric Wang

Figure 1 for Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images
Figure 2 for Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images
Figure 3 for Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images
Figure 4 for Photoswap: Personalized Subject Swapping in Images
Viaarxiv icon

LightPainter: Interactive Portrait Relighting with Freehand Scribble

Add code
Mar 22, 2023
Yiqun Mei, He Zhang, Xuaner Zhang, Jianming Zhang, Zhixin Shu, Yilin Wang, Zijun Wei, Shi Yan, HyunJoon Jung, Vishal M. Patel

Figure 1 for LightPainter: Interactive Portrait Relighting with Freehand Scribble
Figure 2 for LightPainter: Interactive Portrait Relighting with Freehand Scribble
Figure 3 for LightPainter: Interactive Portrait Relighting with Freehand Scribble
Figure 4 for LightPainter: Interactive Portrait Relighting with Freehand Scribble
Viaarxiv icon