Alert button
Picture for Yanyu Li

Yanyu Li

Alert button

TextCraftor: Your Text Encoder Can be Image Quality Controller

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Yanyu Li, Xian Liu, Anil Kag, Ju Hu, Yerlan Idelbayev, Dhritiman Sagar, Yanzhi Wang, Sergey Tulyakov, Jian Ren

Figure 1 for TextCraftor: Your Text Encoder Can be Image Quality Controller
Figure 2 for TextCraftor: Your Text Encoder Can be Image Quality Controller
Figure 3 for TextCraftor: Your Text Encoder Can be Image Quality Controller
Figure 4 for TextCraftor: Your Text Encoder Can be Image Quality Controller
Viaarxiv icon

E$^{2}$GAN: Efficient Training of Efficient GANs for Image-to-Image Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Yifan Gong, Zheng Zhan, Qing Jin, Yanyu Li, Yerlan Idelbayev, Xian Liu, Andrey Zharkov, Kfir Aberman, Sergey Tulyakov, Yanzhi Wang, Jian Ren

Viaarxiv icon

HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Xian Liu, Jian Ren, Aliaksandr Siarohin, Ivan Skorokhodov, Yanyu Li, Dahua Lin, Xihui Liu, Ziwei Liu, Sergey Tulyakov

Figure 1 for HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion
Figure 2 for HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion
Figure 3 for HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion
Figure 4 for HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion
Viaarxiv icon

SnapFusion: Text-to-Image Diffusion Model on Mobile Devices within Two Seconds

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 03, 2023
Yanyu Li, Huan Wang, Qing Jin, Ju Hu, Pavlo Chemerys, Yun Fu, Yanzhi Wang, Sergey Tulyakov, Jian Ren

Figure 1 for SnapFusion: Text-to-Image Diffusion Model on Mobile Devices within Two Seconds
Figure 2 for SnapFusion: Text-to-Image Diffusion Model on Mobile Devices within Two Seconds
Figure 3 for SnapFusion: Text-to-Image Diffusion Model on Mobile Devices within Two Seconds
Figure 4 for SnapFusion: Text-to-Image Diffusion Model on Mobile Devices within Two Seconds
Viaarxiv icon

Rethinking Vision Transformers for MobileNet Size and Speed

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2022
Yanyu Li, Ju Hu, Yang Wen, Georgios Evangelidis, Kamyar Salahi, Yanzhi Wang, Sergey Tulyakov, Jian Ren

Figure 1 for Rethinking Vision Transformers for MobileNet Size and Speed
Figure 2 for Rethinking Vision Transformers for MobileNet Size and Speed
Figure 3 for Rethinking Vision Transformers for MobileNet Size and Speed
Figure 4 for Rethinking Vision Transformers for MobileNet Size and Speed
Viaarxiv icon

Layer Freezing & Data Sieving: Missing Pieces of a Generic Framework for Sparse Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2022
Geng Yuan, Yanyu Li, Sheng Li, Zhenglun Kong, Sergey Tulyakov, Xulong Tang, Yanzhi Wang, Jian Ren

Figure 1 for Layer Freezing & Data Sieving: Missing Pieces of a Generic Framework for Sparse Training
Figure 2 for Layer Freezing & Data Sieving: Missing Pieces of a Generic Framework for Sparse Training
Figure 3 for Layer Freezing & Data Sieving: Missing Pieces of a Generic Framework for Sparse Training
Figure 4 for Layer Freezing & Data Sieving: Missing Pieces of a Generic Framework for Sparse Training
Viaarxiv icon

PIM-QAT: Neural Network Quantization for Processing-In-Memory (PIM) Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2022
Qing Jin, Zhiyu Chen, Jian Ren, Yanyu Li, Yanzhi Wang, Kaiyuan Yang

Figure 1 for PIM-QAT: Neural Network Quantization for Processing-In-Memory (PIM) Systems
Figure 2 for PIM-QAT: Neural Network Quantization for Processing-In-Memory (PIM) Systems
Figure 3 for PIM-QAT: Neural Network Quantization for Processing-In-Memory (PIM) Systems
Figure 4 for PIM-QAT: Neural Network Quantization for Processing-In-Memory (PIM) Systems
Viaarxiv icon

Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 10, 2022
Zhengang Li, Mengshu Sun, Alec Lu, Haoyu Ma, Geng Yuan, Yanyue Xie, Hao Tang, Yanyu Li, Miriam Leeser, Zhangyang Wang, Xue Lin, Zhenman Fang

Figure 1 for Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization
Figure 2 for Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization
Figure 3 for Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization
Figure 4 for Auto-ViT-Acc: An FPGA-Aware Automatic Acceleration Framework for Vision Transformer with Mixed-Scheme Quantization
Viaarxiv icon

Compiler-Aware Neural Architecture Search for On-Mobile Real-time Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 25, 2022
Yushu Wu, Yifan Gong, Pu Zhao, Yanyu Li, Zheng Zhan, Wei Niu, Hao Tang, Minghai Qin, Bin Ren, Yanzhi Wang

Figure 1 for Compiler-Aware Neural Architecture Search for On-Mobile Real-time Super-Resolution
Figure 2 for Compiler-Aware Neural Architecture Search for On-Mobile Real-time Super-Resolution
Figure 3 for Compiler-Aware Neural Architecture Search for On-Mobile Real-time Super-Resolution
Figure 4 for Compiler-Aware Neural Architecture Search for On-Mobile Real-time Super-Resolution
Viaarxiv icon

Real-Time Portrait Stylization on the Edge

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2022
Yanyu Li, Xuan Shen, Geng Yuan, Jiexiong Guan, Wei Niu, Hao Tang, Bin Ren, Yanzhi Wang

Figure 1 for Real-Time Portrait Stylization on the Edge
Figure 2 for Real-Time Portrait Stylization on the Edge
Figure 3 for Real-Time Portrait Stylization on the Edge
Figure 4 for Real-Time Portrait Stylization on the Edge
Viaarxiv icon