Alert button
Picture for Wei Qian

Wei Qian

Alert button

Towards Modeling Uncertainties of Self-explaining Neural Networks via Conformal Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2024
Wei Qian, Chenxu Zhao, Yangyi Li, Fenglong Ma, Chao Zhang, Mengdi Huai

Viaarxiv icon

Regulating Intermediate 3D Features for Vision-Centric Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Junkai Xu, Liang Peng, Haoran Cheng, Linxuan Xia, Qi Zhou, Dan Deng, Wei Qian, Wenxiao Wang, Deng Cai

Viaarxiv icon

An attention-based deep learning network for predicting Platinum resistance in ovarian cancer

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 08, 2023
Haoming Zhuang, Beibei Li, Jingtong Ma, Patrice Monkam, Shouliang Qi, Wei Qian, Dianning He

Figure 1 for An attention-based deep learning network for predicting Platinum resistance in ovarian cancer
Figure 2 for An attention-based deep learning network for predicting Platinum resistance in ovarian cancer
Figure 3 for An attention-based deep learning network for predicting Platinum resistance in ovarian cancer
Figure 4 for An attention-based deep learning network for predicting Platinum resistance in ovarian cancer
Viaarxiv icon

Automated Natural Language Explanation of Deep Visual Neurons with Large Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Chenxu Zhao, Wei Qian, Yucheng Shi, Mengdi Huai, Ninghao Liu

Viaarxiv icon

A Unified View Between Tensor Hypergraph Neural Networks And Signal Denoising

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 15, 2023
Fuli Wang, Karelia Pena-Pena, Wei Qian, Gonzalo R. Arce

Figure 1 for A Unified View Between Tensor Hypergraph Neural Networks And Signal Denoising
Figure 2 for A Unified View Between Tensor Hypergraph Neural Networks And Signal Denoising
Figure 3 for A Unified View Between Tensor Hypergraph Neural Networks And Signal Denoising
Figure 4 for A Unified View Between Tensor Hypergraph Neural Networks And Signal Denoising
Viaarxiv icon

Exploiting Diverse Feature for Multimodal Sentiment Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 25, 2023
Jia Li, Wei Qian, Kun Li, Qi Li, Dan Guo, Meng Wang

Figure 1 for Exploiting Diverse Feature for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 2 for Exploiting Diverse Feature for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 3 for Exploiting Diverse Feature for Multimodal Sentiment Analysis
Figure 4 for Exploiting Diverse Feature for Multimodal Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

MonoNeRD: NeRF-like Representations for Monocular 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Junkai Xu, Liang Peng, Haoran Cheng, Hao Li, Wei Qian, Ke Li, Wenxiao Wang, Deng Cai

Figure 1 for MonoNeRD: NeRF-like Representations for Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for MonoNeRD: NeRF-like Representations for Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for MonoNeRD: NeRF-like Representations for Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for MonoNeRD: NeRF-like Representations for Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Dual-path TokenLearner for Remote Photoplethysmography-based Physiological Measurement with Facial Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 15, 2023
Wei Qian, Dan Guo, Kun Li, Xilan Tian, Meng Wang

Figure 1 for Dual-path TokenLearner for Remote Photoplethysmography-based Physiological Measurement with Facial Videos
Figure 2 for Dual-path TokenLearner for Remote Photoplethysmography-based Physiological Measurement with Facial Videos
Figure 3 for Dual-path TokenLearner for Remote Photoplethysmography-based Physiological Measurement with Facial Videos
Figure 4 for Dual-path TokenLearner for Remote Photoplethysmography-based Physiological Measurement with Facial Videos
Viaarxiv icon

Learning Occupancy for Monocular 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Liang Peng, Junkai Xu, Haoran Cheng, Zheng Yang, Xiaopei Wu, Wei Qian, Wenxiao Wang, Boxi Wu, Deng Cai

Figure 1 for Learning Occupancy for Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for Learning Occupancy for Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for Learning Occupancy for Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for Learning Occupancy for Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Multi-Target Landmark Detection with Incomplete Images via Reinforcement Learning and Shape Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2023
Kaiwen Wan, Lei Li, Dengqiang Jia, Shangqi Gao, Wei Qian, Yingzhi Wu, Huandong Lin, Xiongzheng Mu, Xin Gao, Sijia Wang, Fuping Wu, Xiahai Zhuang

Figure 1 for Multi-Target Landmark Detection with Incomplete Images via Reinforcement Learning and Shape Prior
Figure 2 for Multi-Target Landmark Detection with Incomplete Images via Reinforcement Learning and Shape Prior
Figure 3 for Multi-Target Landmark Detection with Incomplete Images via Reinforcement Learning and Shape Prior
Figure 4 for Multi-Target Landmark Detection with Incomplete Images via Reinforcement Learning and Shape Prior
Viaarxiv icon