Alert button
Picture for Junran Wu

Junran Wu

Alert button

Do LLMs Understand Visual Anomalies? Uncovering LLM Capabilities in Zero-shot Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2024
Jiaqi Zhu, Shaofeng Cai, Fang Deng, Junran Wu

Viaarxiv icon

HILL: Hierarchy-aware Information Lossless Contrastive Learning for Hierarchical Text Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
He Zhu, Junran Wu, Ruomei Liu, Yue Hou, Ze Yuan, Shangzhe Li, Yicheng Pan, Ke Xu

Viaarxiv icon

HiTIN: Hierarchy-aware Tree Isomorphism Network for Hierarchical Text Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
He Zhu, Chong Zhang, Junjie Huang, Junran Wu, Ke Xu

Figure 1 for HiTIN: Hierarchy-aware Tree Isomorphism Network for Hierarchical Text Classification
Figure 2 for HiTIN: Hierarchy-aware Tree Isomorphism Network for Hierarchical Text Classification
Figure 3 for HiTIN: Hierarchy-aware Tree Isomorphism Network for Hierarchical Text Classification
Figure 4 for HiTIN: Hierarchy-aware Tree Isomorphism Network for Hierarchical Text Classification
Viaarxiv icon

SEGA: Structural Entropy Guided Anchor View for Graph Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 08, 2023
Junran Wu, Xueyuan Chen, Bowen Shi, Shangzhe Li, Ke Xu

Figure 1 for SEGA: Structural Entropy Guided Anchor View for Graph Contrastive Learning
Figure 2 for SEGA: Structural Entropy Guided Anchor View for Graph Contrastive Learning
Figure 3 for SEGA: Structural Entropy Guided Anchor View for Graph Contrastive Learning
Figure 4 for SEGA: Structural Entropy Guided Anchor View for Graph Contrastive Learning
Viaarxiv icon

3D-QueryIS: A Query-based Framework for 3D Instance Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2022
Jiaheng Liu, Tong He, Honghui Yang, Rui Su, Jiayi Tian, Junran Wu, Hongcheng Guo, Ke Xu, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon

Structural Entropy Guided Graph Hierarchical Pooling

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 26, 2022
Junran Wu, Xueyuan Chen, Ke Xu, Shangzhe Li

Figure 1 for Structural Entropy Guided Graph Hierarchical Pooling
Figure 2 for Structural Entropy Guided Graph Hierarchical Pooling
Figure 3 for Structural Entropy Guided Graph Hierarchical Pooling
Figure 4 for Structural Entropy Guided Graph Hierarchical Pooling
Viaarxiv icon

A Simple yet Effective Method for Graph Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2022
Junran Wu, Shangzhe Li, Jianhao Li, Yicheng Pan, Ke Xu

Figure 1 for A Simple yet Effective Method for Graph Classification
Figure 2 for A Simple yet Effective Method for Graph Classification
Figure 3 for A Simple yet Effective Method for Graph Classification
Figure 4 for A Simple yet Effective Method for Graph Classification
Viaarxiv icon

TENT: Text Classification Based on ENcoding Tree Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2021
Chong Zhang, Junran Wu, He Zhu, Ke Xu

Figure 1 for TENT: Text Classification Based on ENcoding Tree Learning
Figure 2 for TENT: Text Classification Based on ENcoding Tree Learning
Figure 3 for TENT: Text Classification Based on ENcoding Tree Learning
Figure 4 for TENT: Text Classification Based on ENcoding Tree Learning
Viaarxiv icon

Structural Optimization Makes Graph Classification Simpler and Better

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2021
Junran Wu, Jianhao Li, Yicheng Pan, Ke Xu

Figure 1 for Structural Optimization Makes Graph Classification Simpler and Better
Figure 2 for Structural Optimization Makes Graph Classification Simpler and Better
Figure 3 for Structural Optimization Makes Graph Classification Simpler and Better
Figure 4 for Structural Optimization Makes Graph Classification Simpler and Better
Viaarxiv icon

Price graphs: Utilizing the structural information of financial time series for stock prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 11, 2021
Junran Wu, Ke Xu, Xueyuan Chen, Shangzhe Li, Jichang Zhao

Figure 1 for Price graphs: Utilizing the structural information of financial time series for stock prediction
Figure 2 for Price graphs: Utilizing the structural information of financial time series for stock prediction
Figure 3 for Price graphs: Utilizing the structural information of financial time series for stock prediction
Figure 4 for Price graphs: Utilizing the structural information of financial time series for stock prediction
Viaarxiv icon