Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hongbo Zhang

Semantic Segmentation-assisted Scene Completion for LiDAR Point Clouds


Sep 23, 2021
Xuemeng Yang, Hao Zou, Xin Kong, Tianxin Huang, Yong Liu, Wanlong Li, Feng Wen, Hongbo Zhang

* 8 pages, 4 figures, accepted by The 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Control of Pneumatic Artificial Muscles with SNN-based Cerebellar-like Model


Sep 22, 2021
Hongbo Zhang, Yunshuang Li, Yipin Guo, Xinyi Chen, Qinyuan Ren


  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning based Negotiation-aware Motion Planning of Autonomous Vehicles


Jul 08, 2021
Zhitao Wang, Yuzheng Zhuang, Qiang Gu, Dong Chen, Hongbo Zhang, Wulong Liu


  Access Paper or Ask Questions

SA-LOAM: Semantic-aided LiDAR SLAM with Loop Closure


Jul 01, 2021
Lin Li, Xin Kong, Xiangrui Zhao, Wanlong Li, Feng Wen, Hongbo Zhang, Yong Liu

* 8 pages. Accepted by ICRA-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-aware INVASE: Enhanced Breast Cancer Diagnosis Feature Selection


May 04, 2021
Jia-Xing Zhong, Hongbo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Open-set Intersection Intention Prediction for Autonomous Driving


Mar 09, 2021
Fei Li, Xiangxu Li, Jun Luo, Shiwei Fan, Hongbo Zhang

* Accepted by ICRA, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving


Nov 01, 2020
Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villella, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Aurora Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Dong Chen, Zhengbang Zhu, Nhat Nguyen, Mohamed Elsayed, Kun Shao, Sanjeevan Ahilan, Baokuan Zhang, Jiannan Wu, Zhengang Fu, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Mohsen Rohani, Nicolas Perez Nieves, Yihan Ni, Seyedershad Banijamali, Alexander Cowen Rivers, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Haitham bou Ammar, Hongbo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Wang

* 20 pages, 11 figures. Paper accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SARG: A Novel Semi Autoregressive Generator for Multi-turn Incomplete Utterance Restoration


Aug 20, 2020
Mengzuo Huang, Feng Li, Wuhe Zou, Hongbo Zhang, Weidong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Triple-GAIL: A Multi-Modal Imitation Learning Framework with Generative Adversarial Nets


May 22, 2020
Cong Fei, Bin Wang, Yuzheng Zhuang, Zongzhang Zhang, Jianye Hao, Hongbo Zhang, Xuewu Ji, Wulong Liu

* 7 papges, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions