Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

GLUE-X: Evaluating Natural Language Understanding Models from an Out-of-distribution Generalization Perspective


Nov 15, 2022
Linyi Yang, Shuibai Zhang, Libo Qin, Yafu Li, Yidong Wang, Hanmeng Liu, Jindong Wang, Xing Xie, Yue Zhang

* 16 pages, GLUE-X, OOD Generalization 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Human-in-the-loop Robotic Grasping using BERT Scene Representation


Sep 28, 2022
Yaoxian Song, Penglei Sun, Pengfei Fang, Linyi Yang, Yanghua Xiao, Yue Zhang

* 15 pages, 10 figures, Coling2022 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pre-Training a Graph Recurrent Network for Language Representation


Sep 08, 2022
Yile Wang, Linyi Yang, Zhiyang Teng, Ming Zhou, Yue Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FactMix: Using a Few Labeled In-domain Examples to Generalize to Cross-domain Named Entity Recognition


Aug 24, 2022
Linyi Yang, Lifan Yuan, Leyang Cui, Wenyang Gao, Yue Zhang

* Accepted by COLING 2022, oral paper 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

USB: A Unified Semi-supervised Learning Benchmark


Aug 12, 2022
Yidong Wang, Hao Chen, Yue Fan, Wang Sun, Ran Tao, Wenxin Hou, Renjie Wang, Linyi Yang, Zhi Zhou, Lan-Zhe Guo, Heli Qi, Zhen Wu, Yu-Feng Li, Satoshi Nakamura, Wei Ye, Marios Savvides, Bhiksha Raj, Takahiro Shinozaki, Bernt Schiele, Jindong Wang, Xing Xie, Yue Zhang

* Submitted to NeurIPS'22 dataset and benchmark track; code at https://github.com/microsoft/Semi-supervised-learning 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Fine-grained Causal Reasoning and QA


Apr 15, 2022
Linyi Yang, Zhen Wang, Yuxiang Wu, Jie Yang, Yue Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Challenges for Open-domain Targeted Sentiment Analysis


Apr 15, 2022
Yun Luo, Hongjie Cai, Linyi Yang, Yanxia Qin, Rui Xia, Yue Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Rationale-Centric Framework for Human-in-the-loop Machine Learning


Mar 24, 2022
Jinghui Lu, Linyi Yang, Brian Mac Namee, Yue Zhang

* Accepted to ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NumHTML: Numeric-Oriented Hierarchical Transformer Model for Multi-task Financial Forecasting


Jan 05, 2022
Linyi Yang, Jiazheng Li, Ruihai Dong, Yue Zhang, Barry Smyth

* Accepted to AAAI-22 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fact Check: Analyzing Financial Events from Multilingual News Sources


Jun 30, 2021
Linyi Yang, Tin Lok James Ng, Barry Smyth, Ruihai Dong

* Demo 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>