Alert button
Picture for Feng Wen

Feng Wen

Alert button

Translating Images to Road Network:A Non-Autoregressive Sequence-to-Sequence Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2024
Jiachen Lu, Renyuan Peng, Xinyue Cai, Hang Xu, Hongyang Li, Feng Wen, Wei Zhang, Li Zhang

Viaarxiv icon

LaneGraph2Seq: Lane Topology Extraction with Language Model via Vertex-Edge Encoding and Connectivity Enhancement

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2024
Renyuan Peng, Xinyue Cai, Hang Xu, Jiachen Lu, Feng Wen, Wei Zhang, Li Zhang

Figure 1 for LaneGraph2Seq: Lane Topology Extraction with Language Model via Vertex-Edge Encoding and Connectivity Enhancement
Figure 2 for LaneGraph2Seq: Lane Topology Extraction with Language Model via Vertex-Edge Encoding and Connectivity Enhancement
Figure 3 for LaneGraph2Seq: Lane Topology Extraction with Language Model via Vertex-Edge Encoding and Connectivity Enhancement
Figure 4 for LaneGraph2Seq: Lane Topology Extraction with Language Model via Vertex-Edge Encoding and Connectivity Enhancement
Viaarxiv icon

Self-supervised Event-based Monocular Depth Estimation using Cross-modal Consistency

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 14, 2024
Junyu Zhu, Lina Liu, Bofeng Jiang, Feng Wen, Hongbo Zhang, Wanlong Li, Yong Liu

Viaarxiv icon

Semi-Supervised Learning for Visual Bird's Eye View Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 28, 2023
Junyu Zhu, Lina Liu, Yu Tang, Feng Wen, Wanlong Li, Yong Liu

Figure 1 for Semi-Supervised Learning for Visual Bird's Eye View Semantic Segmentation
Figure 2 for Semi-Supervised Learning for Visual Bird's Eye View Semantic Segmentation
Figure 3 for Semi-Supervised Learning for Visual Bird's Eye View Semantic Segmentation
Figure 4 for Semi-Supervised Learning for Visual Bird's Eye View Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

HybridPoint: Point Cloud Registration Based on Hybrid Point Sampling and Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 23, 2023
Yiheng Li, Canhui Tang, Runzhao Yao, Aixue Ye, Feng Wen, Shaoyi Du

Figure 1 for HybridPoint: Point Cloud Registration Based on Hybrid Point Sampling and Matching
Figure 2 for HybridPoint: Point Cloud Registration Based on Hybrid Point Sampling and Matching
Figure 3 for HybridPoint: Point Cloud Registration Based on Hybrid Point Sampling and Matching
Figure 4 for HybridPoint: Point Cloud Registration Based on Hybrid Point Sampling and Matching
Viaarxiv icon

Road Genome: A Topology Reasoning Benchmark for Scene Understanding in Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2023
Huijie Wang, Zhenbo Liu, Yang Li, Tianyu Li, Li Chen, Chonghao Sima, Yuting Wang, Shengyin Jiang, Feng Wen, Hang Xu, Ping Luo, Junchi Yan, Wei Zhang, Jun Yao, Yu Qiao, Hongyang Li

Figure 1 for Road Genome: A Topology Reasoning Benchmark for Scene Understanding in Autonomous Driving
Figure 2 for Road Genome: A Topology Reasoning Benchmark for Scene Understanding in Autonomous Driving
Figure 3 for Road Genome: A Topology Reasoning Benchmark for Scene Understanding in Autonomous Driving
Figure 4 for Road Genome: A Topology Reasoning Benchmark for Scene Understanding in Autonomous Driving
Viaarxiv icon

Topology Reasoning for Driving Scenes

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2023
Tianyu Li, Li Chen, Xiangwei Geng, Huijie Wang, Yang Li, Zhenbo Liu, Shengyin Jiang, Yuting Wang, Hang Xu, Chunjing Xu, Feng Wen, Ping Luo, Junchi Yan, Wei Zhang, Xiaogang Wang, Yu Qiao, Hongyang Li

Figure 1 for Topology Reasoning for Driving Scenes
Figure 2 for Topology Reasoning for Driving Scenes
Figure 3 for Topology Reasoning for Driving Scenes
Figure 4 for Topology Reasoning for Driving Scenes
Viaarxiv icon

FG-Depth: Flow-Guided Unsupervised Monocular Depth Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2023
Junyu Zhu, Lina Liu, Yong Liu, Wanlong Li, Feng Wen, Hongbo Zhang

Figure 1 for FG-Depth: Flow-Guided Unsupervised Monocular Depth Estimation
Figure 2 for FG-Depth: Flow-Guided Unsupervised Monocular Depth Estimation
Figure 3 for FG-Depth: Flow-Guided Unsupervised Monocular Depth Estimation
Figure 4 for FG-Depth: Flow-Guided Unsupervised Monocular Depth Estimation
Viaarxiv icon

Semantic Segmentation-assisted Scene Completion for LiDAR Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 23, 2021
Xuemeng Yang, Hao Zou, Xin Kong, Tianxin Huang, Yong Liu, Wanlong Li, Feng Wen, Hongbo Zhang

Figure 1 for Semantic Segmentation-assisted Scene Completion for LiDAR Point Clouds
Figure 2 for Semantic Segmentation-assisted Scene Completion for LiDAR Point Clouds
Figure 3 for Semantic Segmentation-assisted Scene Completion for LiDAR Point Clouds
Figure 4 for Semantic Segmentation-assisted Scene Completion for LiDAR Point Clouds
Viaarxiv icon

SA-LOAM: Semantic-aided LiDAR SLAM with Loop Closure

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 01, 2021
Lin Li, Xin Kong, Xiangrui Zhao, Wanlong Li, Feng Wen, Hongbo Zhang, Yong Liu

Figure 1 for SA-LOAM: Semantic-aided LiDAR SLAM with Loop Closure
Figure 2 for SA-LOAM: Semantic-aided LiDAR SLAM with Loop Closure
Figure 3 for SA-LOAM: Semantic-aided LiDAR SLAM with Loop Closure
Figure 4 for SA-LOAM: Semantic-aided LiDAR SLAM with Loop Closure
Viaarxiv icon