Alert button
Picture for Yuchao Gu

Yuchao Gu

Alert button

Towards A Better Metric for Text-to-Video Generation

Jan 15, 2024
Jay Zhangjie Wu, Guian Fang, Haoning Wu, Xintao Wang, Yixiao Ge, Xiaodong Cun, David Junhao Zhang, Jia-Wei Liu, Yuchao Gu, Rui Zhao, Weisi Lin, Wynne Hsu, Ying Shan, Mike Zheng Shou

Viaarxiv icon

MAG-Edit: Localized Image Editing in Complex Scenarios via Mask-Based Attention-Adjusted Guidance

Dec 21, 2023
Qi Mao, Lan Chen, Yuchao Gu, Zhen Fang, Mike Zheng Shou

Viaarxiv icon

MaskINT: Video Editing via Interpolative Non-autoregressive Masked Transformers

Dec 19, 2023
Haoyu Ma, Shahin Mahdizadehaghdam, Bichen Wu, Zhipeng Fan, Yuchao Gu, Wenliang Zhao, Lior Shapira, Xiaohui Xie

Viaarxiv icon

VideoSwap: Customized Video Subject Swapping with Interactive Semantic Point Correspondence

Dec 05, 2023
Yuchao Gu, Yipin Zhou, Bichen Wu, Licheng Yu, Jia-Wei Liu, Rui Zhao, Jay Zhangjie Wu, David Junhao Zhang, Mike Zheng Shou, Kevin Tang

Viaarxiv icon

DynVideo-E: Harnessing Dynamic NeRF for Large-Scale Motion- and View-Change Human-Centric Video Editing

Oct 16, 2023
Jia-Wei Liu, Yan-Pei Cao, Jay Zhangjie Wu, Weijia Mao, Yuchao Gu, Rui Zhao, Jussi Keppo, Ying Shan, Mike Zheng Shou

Figure 1 for DynVideo-E: Harnessing Dynamic NeRF for Large-Scale Motion- and View-Change Human-Centric Video Editing
Figure 2 for DynVideo-E: Harnessing Dynamic NeRF for Large-Scale Motion- and View-Change Human-Centric Video Editing
Figure 3 for DynVideo-E: Harnessing Dynamic NeRF for Large-Scale Motion- and View-Change Human-Centric Video Editing
Figure 4 for DynVideo-E: Harnessing Dynamic NeRF for Large-Scale Motion- and View-Change Human-Centric Video Editing
Viaarxiv icon

MotionDirector: Motion Customization of Text-to-Video Diffusion Models

Oct 12, 2023
Rui Zhao, Yuchao Gu, Jay Zhangjie Wu, David Junhao Zhang, Jiawei Liu, Weijia Wu, Jussi Keppo, Mike Zheng Shou

Figure 1 for MotionDirector: Motion Customization of Text-to-Video Diffusion Models
Figure 2 for MotionDirector: Motion Customization of Text-to-Video Diffusion Models
Figure 3 for MotionDirector: Motion Customization of Text-to-Video Diffusion Models
Figure 4 for MotionDirector: Motion Customization of Text-to-Video Diffusion Models
Viaarxiv icon

Show-1: Marrying Pixel and Latent Diffusion Models for Text-to-Video Generation

Sep 27, 2023
David Junhao Zhang, Jay Zhangjie Wu, Jia-Wei Liu, Rui Zhao, Lingmin Ran, Yuchao Gu, Difei Gao, Mike Zheng Shou

Figure 1 for Show-1: Marrying Pixel and Latent Diffusion Models for Text-to-Video Generation
Figure 2 for Show-1: Marrying Pixel and Latent Diffusion Models for Text-to-Video Generation
Figure 3 for Show-1: Marrying Pixel and Latent Diffusion Models for Text-to-Video Generation
Figure 4 for Show-1: Marrying Pixel and Latent Diffusion Models for Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon

DatasetDM: Synthesizing Data with Perception Annotations Using Diffusion Models

Aug 11, 2023
Weijia Wu, Yuzhong Zhao, Hao Chen, Yuchao Gu, Rui Zhao, Yefei He, Hong Zhou, Mike Zheng Shou, Chunhua Shen

Figure 1 for DatasetDM: Synthesizing Data with Perception Annotations Using Diffusion Models
Figure 2 for DatasetDM: Synthesizing Data with Perception Annotations Using Diffusion Models
Figure 3 for DatasetDM: Synthesizing Data with Perception Annotations Using Diffusion Models
Figure 4 for DatasetDM: Synthesizing Data with Perception Annotations Using Diffusion Models
Viaarxiv icon

Mix-of-Show: Decentralized Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization of Diffusion Models

May 29, 2023
Yuchao Gu, Xintao Wang, Jay Zhangjie Wu, Yujun Shi, Yunpeng Chen, Zihan Fan, Wuyou Xiao, Rui Zhao, Shuning Chang, Weijia Wu, Yixiao Ge, Ying Shan, Mike Zheng Shou

Figure 1 for Mix-of-Show: Decentralized Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization of Diffusion Models
Figure 2 for Mix-of-Show: Decentralized Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization of Diffusion Models
Figure 3 for Mix-of-Show: Decentralized Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization of Diffusion Models
Figure 4 for Mix-of-Show: Decentralized Low-Rank Adaptation for Multi-Concept Customization of Diffusion Models
Viaarxiv icon

Tune-A-Video: One-Shot Tuning of Image Diffusion Models for Text-to-Video Generation

Dec 22, 2022
Jay Zhangjie Wu, Yixiao Ge, Xintao Wang, Weixian Lei, Yuchao Gu, Wynne Hsu, Ying Shan, Xiaohu Qie, Mike Zheng Shou

Figure 1 for Tune-A-Video: One-Shot Tuning of Image Diffusion Models for Text-to-Video Generation
Figure 2 for Tune-A-Video: One-Shot Tuning of Image Diffusion Models for Text-to-Video Generation
Figure 3 for Tune-A-Video: One-Shot Tuning of Image Diffusion Models for Text-to-Video Generation
Figure 4 for Tune-A-Video: One-Shot Tuning of Image Diffusion Models for Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon