Alert button
Picture for Kevin J Liang

Kevin J Liang

Alert button

ICON: Incremental CONfidence for Joint Pose and Radiance Field Optimization

Jan 17, 2024
Weiyao Wang, Pierre Gleize, Hao Tang, Xingyu Chen, Kevin J Liang, Matt Feiszli

Viaarxiv icon

HyperMix: Out-of-Distribution Detection and Classification in Few-Shot Settings

Dec 22, 2023
Nikhil Mehta, Kevin J Liang, Jing Huang, Fu-Jen Chu, Li Yin, Tal Hassner

Viaarxiv icon

Meta-Learned Attribute Self-Interaction Network for Continual and Generalized Zero-Shot Learning

Dec 02, 2023
Vinay K Verma, Nikhil Mehta, Kevin J Liang, Aakansha Mishra, Lawrence Carin

Viaarxiv icon

Ego-Exo4D: Understanding Skilled Human Activity from First- and Third-Person Perspectives

Nov 30, 2023
Kristen Grauman, Andrew Westbury, Lorenzo Torresani, Kris Kitani, Jitendra Malik, Triantafyllos Afouras, Kumar Ashutosh, Vijay Baiyya, Siddhant Bansal, Bikram Boote, Eugene Byrne, Zach Chavis, Joya Chen, Feng Cheng, Fu-Jen Chu, Sean Crane, Avijit Dasgupta, Jing Dong, Maria Escobar, Cristhian Forigua, Abrham Gebreselasie, Sanjay Haresh, Jing Huang, Md Mohaiminul Islam, Suyog Jain, Rawal Khirodkar, Devansh Kukreja, Kevin J Liang, Jia-Wei Liu, Sagnik Majumder, Yongsen Mao, Miguel Martin, Effrosyni Mavroudi, Tushar Nagarajan, Francesco Ragusa, Santhosh Kumar Ramakrishnan, Luigi Seminara, Arjun Somayazulu, Yale Song, Shan Su, Zihui Xue, Edward Zhang, Jinxu Zhang, Angela Castillo, Changan Chen, Xinzhu Fu, Ryosuke Furuta, Cristina Gonzalez, Prince Gupta, Jiabo Hu, Yifei Huang, Yiming Huang, Weslie Khoo, Anush Kumar, Robert Kuo, Sach Lakhavani, Miao Liu, Mi Luo, Zhengyi Luo, Brighid Meredith, Austin Miller, Oluwatumininu Oguntola, Xiaqing Pan, Penny Peng, Shraman Pramanick, Merey Ramazanova, Fiona Ryan, Wei Shan, Kiran Somasundaram, Chenan Song, Audrey Southerland, Masatoshi Tateno, Huiyu Wang, Yuchen Wang, Takuma Yagi, Mingfei Yan, Xitong Yang, Zecheng Yu, Shengxin Cindy Zha, Chen Zhao, Ziwei Zhao, Zhifan Zhu, Jeff Zhuo, Pablo Arbelaez, Gedas Bertasius, David Crandall, Dima Damen, Jakob Engel, Giovanni Maria Farinella, Antonino Furnari, Bernard Ghanem, Judy Hoffman, C. V. Jawahar, Richard Newcombe, Hyun Soo Park, James M. Rehg, Yoichi Sato, Manolis Savva, Jianbo Shi, Mike Zheng Shou, Michael Wray

Figure 1 for Ego-Exo4D: Understanding Skilled Human Activity from First- and Third-Person Perspectives
Figure 2 for Ego-Exo4D: Understanding Skilled Human Activity from First- and Third-Person Perspectives
Figure 3 for Ego-Exo4D: Understanding Skilled Human Activity from First- and Third-Person Perspectives
Figure 4 for Ego-Exo4D: Understanding Skilled Human Activity from First- and Third-Person Perspectives
Viaarxiv icon

GliTr: Glimpse Transformers with Spatiotemporal Consistency for Online Action Prediction

Oct 24, 2022
Samrudhdhi B Rangrej, Kevin J Liang, Tal Hassner, James J Clark

Figure 1 for GliTr: Glimpse Transformers with Spatiotemporal Consistency for Online Action Prediction
Figure 2 for GliTr: Glimpse Transformers with Spatiotemporal Consistency for Online Action Prediction
Figure 3 for GliTr: Glimpse Transformers with Spatiotemporal Consistency for Online Action Prediction
Figure 4 for GliTr: Glimpse Transformers with Spatiotemporal Consistency for Online Action Prediction
Viaarxiv icon

Task Grouping for Multilingual Text Recognition

Oct 13, 2022
Jing Huang, Kevin J Liang, Rama Kovvuri, Tal Hassner

Figure 1 for Task Grouping for Multilingual Text Recognition
Figure 2 for Task Grouping for Multilingual Text Recognition
Figure 3 for Task Grouping for Multilingual Text Recognition
Figure 4 for Task Grouping for Multilingual Text Recognition
Viaarxiv icon

Few-shot Learning with Noisy Labels

Apr 12, 2022
Kevin J Liang, Samrudhdhi B. Rangrej, Vladan Petrovic, Tal Hassner

Figure 1 for Few-shot Learning with Noisy Labels
Figure 2 for Few-shot Learning with Noisy Labels
Figure 3 for Few-shot Learning with Noisy Labels
Figure 4 for Few-shot Learning with Noisy Labels
Viaarxiv icon

Sylph: A Hypernetwork Framework for Incremental Few-shot Object Detection

Apr 05, 2022
Li Yin, Juan M Perez-Rua, Kevin J Liang

Figure 1 for Sylph: A Hypernetwork Framework for Incremental Few-shot Object Detection
Figure 2 for Sylph: A Hypernetwork Framework for Incremental Few-shot Object Detection
Figure 3 for Sylph: A Hypernetwork Framework for Incremental Few-shot Object Detection
Figure 4 for Sylph: A Hypernetwork Framework for Incremental Few-shot Object Detection
Viaarxiv icon

Extending One-Stage Detection with Open-World Proposals

Jan 12, 2022
Sachin Konan, Kevin J Liang, Li Yin

Figure 1 for Extending One-Stage Detection with Open-World Proposals
Figure 2 for Extending One-Stage Detection with Open-World Proposals
Figure 3 for Extending One-Stage Detection with Open-World Proposals
Figure 4 for Extending One-Stage Detection with Open-World Proposals
Viaarxiv icon