Alert button
Picture for Kunpeng Song

Kunpeng Song

Alert button

MoMA: Multimodal LLM Adapter for Fast Personalized Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Kunpeng Song, Yizhe Zhu, Bingchen Liu, Qing Yan, Ahmed Elgammal, Xiao Yang

Viaarxiv icon

Improving Tuning-Free Real Image Editing with Proximal Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2023
Ligong Han, Song Wen, Qi Chen, Zhixing Zhang, Kunpeng Song, Mengwei Ren, Ruijiang Gao, Yuxiao Chen, Di Liu, Qilong Zhangli, Anastasis Stathopoulos, Jindong Jiang, Zhaoyang Xia, Akash Srivastava, Dimitris Metaxas

Figure 1 for Improving Tuning-Free Real Image Editing with Proximal Guidance
Figure 2 for Improving Tuning-Free Real Image Editing with Proximal Guidance
Figure 3 for Improving Tuning-Free Real Image Editing with Proximal Guidance
Figure 4 for Improving Tuning-Free Real Image Editing with Proximal Guidance
Viaarxiv icon

Diffusion Guided Domain Adaptation of Image Generators

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2022
Kunpeng Song, Ligong Han, Bingchen Liu, Dimitris Metaxas, Ahmed Elgammal

Figure 1 for Diffusion Guided Domain Adaptation of Image Generators
Figure 2 for Diffusion Guided Domain Adaptation of Image Generators
Figure 3 for Diffusion Guided Domain Adaptation of Image Generators
Figure 4 for Diffusion Guided Domain Adaptation of Image Generators
Viaarxiv icon

Towards Faster and Stabilized GAN Training for High-fidelity Few-shot Image Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2021
Bingchen Liu, Yizhe Zhu, Kunpeng Song, Ahmed Elgammal

Figure 1 for Towards Faster and Stabilized GAN Training for High-fidelity Few-shot Image Synthesis
Figure 2 for Towards Faster and Stabilized GAN Training for High-fidelity Few-shot Image Synthesis
Figure 3 for Towards Faster and Stabilized GAN Training for High-fidelity Few-shot Image Synthesis
Figure 4 for Towards Faster and Stabilized GAN Training for High-fidelity Few-shot Image Synthesis
Viaarxiv icon

Self-Supervised Sketch-to-Image Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2020
Bingchen Liu, Yizhe Zhu, Kunpeng Song, Ahmed Elgammal

Figure 1 for Self-Supervised Sketch-to-Image Synthesis
Figure 2 for Self-Supervised Sketch-to-Image Synthesis
Figure 3 for Self-Supervised Sketch-to-Image Synthesis
Figure 4 for Self-Supervised Sketch-to-Image Synthesis
Viaarxiv icon

TIME: Text and Image Mutual-Translation Adversarial Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
May 27, 2020
Bingchen Liu, Kunpeng Song, Yizhe Zhu, Gerard de Melo, Ahmed Elgammal

Figure 1 for TIME: Text and Image Mutual-Translation Adversarial Networks
Figure 2 for TIME: Text and Image Mutual-Translation Adversarial Networks
Figure 3 for TIME: Text and Image Mutual-Translation Adversarial Networks
Figure 4 for TIME: Text and Image Mutual-Translation Adversarial Networks
Viaarxiv icon

Sketch-to-Art: Synthesizing Stylized Art Images From Sketches

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 03, 2020
Bingchen Liu, Kunpeng Song, Ahmed Elgammal

Figure 1 for Sketch-to-Art: Synthesizing Stylized Art Images From Sketches
Figure 2 for Sketch-to-Art: Synthesizing Stylized Art Images From Sketches
Figure 3 for Sketch-to-Art: Synthesizing Stylized Art Images From Sketches
Figure 4 for Sketch-to-Art: Synthesizing Stylized Art Images From Sketches
Viaarxiv icon