Alert button
Picture for Cong Wei

Cong Wei

Alert button

MANTIS: Interleaved Multi-Image Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2024
Dongfu Jiang, Xuan He, Huaye Zeng, Cong Wei, Max Ku, Qian Liu, Wenhu Chen

Viaarxiv icon

LaSagnA: Language-based Segmentation Assistant for Complex Queries

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2024
Cong Wei, Haoxian Tan, Yujie Zhong, Yujiu Yang, Lin Ma

Viaarxiv icon

AnyV2V: A Plug-and-Play Framework For Any Video-to-Video Editing Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Max Ku, Cong Wei, Weiming Ren, Harry Yang, Wenhu Chen

Figure 1 for AnyV2V: A Plug-and-Play Framework For Any Video-to-Video Editing Tasks
Figure 2 for AnyV2V: A Plug-and-Play Framework For Any Video-to-Video Editing Tasks
Figure 3 for AnyV2V: A Plug-and-Play Framework For Any Video-to-Video Editing Tasks
Figure 4 for AnyV2V: A Plug-and-Play Framework For Any Video-to-Video Editing Tasks
Viaarxiv icon

ConsistI2V: Enhancing Visual Consistency for Image-to-Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Weiming Ren, Harry Yang, Ge Zhang, Cong Wei, Xinrun Du, Stephen Huang, Wenhu Chen

Viaarxiv icon

VIEScore: Towards Explainable Metrics for Conditional Image Synthesis Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Max Ku, Dongfu Jiang, Cong Wei, Xiang Yue, Wenhu Chen

Viaarxiv icon

UniIR: Training and Benchmarking Universal Multimodal Information Retrievers

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Cong Wei, Yang Chen, Haonan Chen, Hexiang Hu, Ge Zhang, Jie Fu, Alan Ritter, Wenhu Chen

Viaarxiv icon

MMMU: A Massive Multi-discipline Multimodal Understanding and Reasoning Benchmark for Expert AGI

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Xiang Yue, Yuansheng Ni, Kai Zhang, Tianyu Zheng, Ruoqi Liu, Ge Zhang, Samuel Stevens, Dongfu Jiang, Weiming Ren, Yuxuan Sun, Cong Wei, Botao Yu, Ruibin Yuan, Renliang Sun, Ming Yin, Boyuan Zheng, Zhenzhu Yang, Yibo Liu, Wenhao Huang, Huan Sun, Yu Su, Wenhu Chen

Viaarxiv icon

DreamEdit: Subject-driven Image Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 22, 2023
Tianle Li, Max Ku, Cong Wei, Wenhu Chen

Figure 1 for DreamEdit: Subject-driven Image Editing
Figure 2 for DreamEdit: Subject-driven Image Editing
Figure 3 for DreamEdit: Subject-driven Image Editing
Figure 4 for DreamEdit: Subject-driven Image Editing
Viaarxiv icon

Sparsifiner: Learning Sparse Instance-Dependent Attention for Efficient Vision Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2023
Cong Wei, Brendan Duke, Ruowei Jiang, Parham Aarabi, Graham W. Taylor, Florian Shkurti

Figure 1 for Sparsifiner: Learning Sparse Instance-Dependent Attention for Efficient Vision Transformers
Figure 2 for Sparsifiner: Learning Sparse Instance-Dependent Attention for Efficient Vision Transformers
Figure 3 for Sparsifiner: Learning Sparse Instance-Dependent Attention for Efficient Vision Transformers
Figure 4 for Sparsifiner: Learning Sparse Instance-Dependent Attention for Efficient Vision Transformers
Viaarxiv icon