Alert button
Picture for Xiangyi Yan

Xiangyi Yan

Alert button

Deep Rib Fracture Instance Segmentation and Classification from CT on the RibFrac Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Jiancheng Yang, Rui Shi, Liang Jin, Xiaoyang Huang, Kaiming Kuang, Donglai Wei, Shixuan Gu, Jianying Liu, Pengfei Liu, Zhizhong Chai, Yongjie Xiao, Hao Chen, Liming Xu, Bang Du, Xiangyi Yan, Hao Tang, Adam Alessio, Gregory Holste, Jiapeng Zhang, Xiaoming Wang, Jianye He, Lixuan Che, Hanspeter Pfister, Ming Li, Bingbing Ni

Viaarxiv icon

CVTHead: One-shot Controllable Head Avatar with Vertex-feature Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 11, 2023
Haoyu Ma, Tong Zhang, Shanlin Sun, Xiangyi Yan, Kun Han, Xiaohui Xie

Viaarxiv icon

Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 23, 2023
Shanlin Sun, Thanh-Tung Le, Chenyu You, Hao Tang, Kun Han, Haoyu Ma, Deying Kong, Xiangyi Yan, Xiaohui Xie

Figure 1 for Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction
Figure 2 for Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction
Figure 3 for Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction
Figure 4 for Hybrid-CSR: Coupling Explicit and Implicit Shape Representation for Cortical Surface Reconstruction
Viaarxiv icon

MedGen3D: A Deep Generative Framework for Paired 3D Image and Mask Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2023
Kun Han, Yifeng Xiong, Chenyu You, Pooya Khosravi, Shanlin Sun, Xiangyi Yan, James Duncan, Xiaohui Xie

Figure 1 for MedGen3D: A Deep Generative Framework for Paired 3D Image and Mask Generation
Figure 2 for MedGen3D: A Deep Generative Framework for Paired 3D Image and Mask Generation
Figure 3 for MedGen3D: A Deep Generative Framework for Paired 3D Image and Mask Generation
Figure 4 for MedGen3D: A Deep Generative Framework for Paired 3D Image and Mask Generation
Viaarxiv icon

Localized Region Contrast for Enhancing Self-Supervised Learning in Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2023
Xiangyi Yan, Junayed Naushad, Chenyu You, Hao Tang, Shanlin Sun, Kun Han, Haoyu Ma, James Duncan, Xiaohui Xie

Figure 1 for Localized Region Contrast for Enhancing Self-Supervised Learning in Medical Image Segmentation
Figure 2 for Localized Region Contrast for Enhancing Self-Supervised Learning in Medical Image Segmentation
Figure 3 for Localized Region Contrast for Enhancing Self-Supervised Learning in Medical Image Segmentation
Figure 4 for Localized Region Contrast for Enhancing Self-Supervised Learning in Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Identity-Aware Hand Mesh Estimation and Personalization from RGB Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2022
Deying Kong, Linguang Zhang, Liangjian Chen, Haoyu Ma, Xiangyi Yan, Shanlin Sun, Xingwei Liu, Kun Han, Xiaohui Xie

Figure 1 for Identity-Aware Hand Mesh Estimation and Personalization from RGB Images
Figure 2 for Identity-Aware Hand Mesh Estimation and Personalization from RGB Images
Figure 3 for Identity-Aware Hand Mesh Estimation and Personalization from RGB Images
Figure 4 for Identity-Aware Hand Mesh Estimation and Personalization from RGB Images
Viaarxiv icon

PPT: token-Pruned Pose Transformer for monocular and multi-view human pose estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 16, 2022
Haoyu Ma, Zhe Wang, Yifei Chen, Deying Kong, Liangjian Chen, Xingwei Liu, Xiangyi Yan, Hao Tang, Xiaohui Xie

Figure 1 for PPT: token-Pruned Pose Transformer for monocular and multi-view human pose estimation
Figure 2 for PPT: token-Pruned Pose Transformer for monocular and multi-view human pose estimation
Figure 3 for PPT: token-Pruned Pose Transformer for monocular and multi-view human pose estimation
Figure 4 for PPT: token-Pruned Pose Transformer for monocular and multi-view human pose estimation
Viaarxiv icon

Topology-Preserving Shape Reconstruction and Registration via Neural Diffeomorphic Flow

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2022
Shanlin Sun, Kun Han, Deying Kong, Hao Tang, Xiangyi Yan, Xiaohui Xie

Figure 1 for Topology-Preserving Shape Reconstruction and Registration via Neural Diffeomorphic Flow
Figure 2 for Topology-Preserving Shape Reconstruction and Registration via Neural Diffeomorphic Flow
Figure 3 for Topology-Preserving Shape Reconstruction and Registration via Neural Diffeomorphic Flow
Figure 4 for Topology-Preserving Shape Reconstruction and Registration via Neural Diffeomorphic Flow
Viaarxiv icon

Diffeomorphic Image Registration with Neural Velocity Field

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2022
Kun Han, Shanlin Sun, Hao Tang, Deying Kong, Xiangyi Yan, Xiaohui Xie

Figure 1 for Diffeomorphic Image Registration with Neural Velocity Field
Figure 2 for Diffeomorphic Image Registration with Neural Velocity Field
Figure 3 for Diffeomorphic Image Registration with Neural Velocity Field
Figure 4 for Diffeomorphic Image Registration with Neural Velocity Field
Viaarxiv icon

TransFusion: Cross-view Fusion with Transformer for 3D Human Pose Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2021
Haoyu Ma, Liangjian Chen, Deying Kong, Zhe Wang, Xingwei Liu, Hao Tang, Xiangyi Yan, Yusheng Xie, Shih-Yao Lin, Xiaohui Xie

Figure 1 for TransFusion: Cross-view Fusion with Transformer for 3D Human Pose Estimation
Figure 2 for TransFusion: Cross-view Fusion with Transformer for 3D Human Pose Estimation
Figure 3 for TransFusion: Cross-view Fusion with Transformer for 3D Human Pose Estimation
Figure 4 for TransFusion: Cross-view Fusion with Transformer for 3D Human Pose Estimation
Viaarxiv icon