Alert button
Picture for Gong Zhang

Gong Zhang

Alert button

Super-Resolution Harmonic Retrieval of Non-Circular Signals

Jan 17, 2023
Yu Zhang, Yue Wang, Zhi Tian, Geert Leus, Gong Zhang

Figure 1 for Super-Resolution Harmonic Retrieval of Non-Circular Signals
Figure 2 for Super-Resolution Harmonic Retrieval of Non-Circular Signals
Figure 3 for Super-Resolution Harmonic Retrieval of Non-Circular Signals
Viaarxiv icon

Trading off Quality for Efficiency of Community Detection: An Inductive Method across Graphs

Sep 29, 2022
Meng Qin, Chaorui Zhang, Bo Bai, Gong Zhang, Dit-Yan Yeung

Figure 1 for Trading off Quality for Efficiency of Community Detection: An Inductive Method across Graphs
Figure 2 for Trading off Quality for Efficiency of Community Detection: An Inductive Method across Graphs
Figure 3 for Trading off Quality for Efficiency of Community Detection: An Inductive Method across Graphs
Figure 4 for Trading off Quality for Efficiency of Community Detection: An Inductive Method across Graphs
Viaarxiv icon

Grasping the Arrow of Time from the Singularity: Decoding Micromotion in Low-dimensional Latent Spaces from StyleGAN

Apr 27, 2022
Qiucheng Wu, Yifan Jiang, Junru Wu, Kai Wang, Gong Zhang, Humphrey Shi, Zhangyang Wang, Shiyu Chang

Figure 1 for Grasping the Arrow of Time from the Singularity: Decoding Micromotion in Low-dimensional Latent Spaces from StyleGAN
Figure 2 for Grasping the Arrow of Time from the Singularity: Decoding Micromotion in Low-dimensional Latent Spaces from StyleGAN
Figure 3 for Grasping the Arrow of Time from the Singularity: Decoding Micromotion in Low-dimensional Latent Spaces from StyleGAN
Figure 4 for Grasping the Arrow of Time from the Singularity: Decoding Micromotion in Low-dimensional Latent Spaces from StyleGAN
Viaarxiv icon

More Control for Free! Image Synthesis with Semantic Diffusion Guidance

Dec 14, 2021
Xihui Liu, Dong Huk Park, Samaneh Azadi, Gong Zhang, Arman Chopikyan, Yuxiao Hu, Humphrey Shi, Anna Rohrbach, Trevor Darrell

Figure 1 for More Control for Free! Image Synthesis with Semantic Diffusion Guidance
Figure 2 for More Control for Free! Image Synthesis with Semantic Diffusion Guidance
Figure 3 for More Control for Free! Image Synthesis with Semantic Diffusion Guidance
Figure 4 for More Control for Free! Image Synthesis with Semantic Diffusion Guidance
Viaarxiv icon

Comprehensive and Clinically Accurate Head and Neck Organs at Risk Delineation via Stratified Deep Learning: A Large-scale Multi-Institutional Study

Nov 01, 2021
Dazhou Guo, Jia Ge, Xianghua Ye, Senxiang Yan, Yi Xin, Yuchen Song, Bing-shen Huang, Tsung-Min Hung, Zhuotun Zhu, Ling Peng, Yanping Ren, Rui Liu, Gong Zhang, Mengyuan Mao, Xiaohua Chen, Zhongjie Lu, Wenxiang Li, Yuzhen Chen, Lingyun Huang, Jing Xiao, Adam P. Harrison, Le Lu, Chien-Yu Lin, Dakai Jin, Tsung-Ying Ho

Figure 1 for Comprehensive and Clinically Accurate Head and Neck Organs at Risk Delineation via Stratified Deep Learning: A Large-scale Multi-Institutional Study
Figure 2 for Comprehensive and Clinically Accurate Head and Neck Organs at Risk Delineation via Stratified Deep Learning: A Large-scale Multi-Institutional Study
Figure 3 for Comprehensive and Clinically Accurate Head and Neck Organs at Risk Delineation via Stratified Deep Learning: A Large-scale Multi-Institutional Study
Figure 4 for Comprehensive and Clinically Accurate Head and Neck Organs at Risk Delineation via Stratified Deep Learning: A Large-scale Multi-Institutional Study
Viaarxiv icon

Cross-lingual Entity Alignment with Adversarial Kernel Embedding and Adversarial Knowledge Translation

Apr 16, 2021
Gong Zhang, Yang Zhou, Sixing Wu, Zeru Zhang, Dejing Dou

Figure 1 for Cross-lingual Entity Alignment with Adversarial Kernel Embedding and Adversarial Knowledge Translation
Figure 2 for Cross-lingual Entity Alignment with Adversarial Kernel Embedding and Adversarial Knowledge Translation
Figure 3 for Cross-lingual Entity Alignment with Adversarial Kernel Embedding and Adversarial Knowledge Translation
Figure 4 for Cross-lingual Entity Alignment with Adversarial Kernel Embedding and Adversarial Knowledge Translation
Viaarxiv icon

Query-aware Tip Generation for Vertical Search

Oct 19, 2020
Yang Yang, Junmei Hao, Canjia Li, Zili Wang, Jingang Wang, Fuzheng Zhang, Rao Fu, Peixu Hou, Gong Zhang, Zhongyuan Wang

Figure 1 for Query-aware Tip Generation for Vertical Search
Figure 2 for Query-aware Tip Generation for Vertical Search
Figure 3 for Query-aware Tip Generation for Vertical Search
Figure 4 for Query-aware Tip Generation for Vertical Search
Viaarxiv icon

GCN-GAN: A Non-linear Temporal Link Prediction Model for Weighted Dynamic Networks

Jan 26, 2019
Kai Lei, Meng Qin, Bo Bai, Gong Zhang, Min Yang

Figure 1 for GCN-GAN: A Non-linear Temporal Link Prediction Model for Weighted Dynamic Networks
Figure 2 for GCN-GAN: A Non-linear Temporal Link Prediction Model for Weighted Dynamic Networks
Figure 3 for GCN-GAN: A Non-linear Temporal Link Prediction Model for Weighted Dynamic Networks
Figure 4 for GCN-GAN: A Non-linear Temporal Link Prediction Model for Weighted Dynamic Networks
Viaarxiv icon