Alert button
Picture for Shiyu Chang

Shiyu Chang

Alert button

A Survey on Data Selection for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Alon Albalak, Yanai Elazar, Sang Michael Xie, Shayne Longpre, Nathan Lambert, Xinyi Wang, Niklas Muennighoff, Bairu Hou, Liangming Pan, Haewon Jeong, Colin Raffel, Shiyu Chang, Tatsunori Hashimoto, William Yang Wang

Viaarxiv icon

Defending Large Language Models against Jailbreak Attacks via Semantic Smoothing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Jiabao Ji, Bairu Hou, Alexander Robey, George J. Pappas, Hamed Hassani, Yang Zhang, Eric Wong, Shiyu Chang

Viaarxiv icon

Augment before You Try: Knowledge-Enhanced Table Question Answering via Table Expansion

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2024
Yujian Liu, Jiabao Ji, Tong Yu, Ryan Rossi, Sungchul Kim, Handong Zhao, Ritwik Sinha, Yang Zhang, Shiyu Chang

Viaarxiv icon

Correcting Diffusion Generation through Resampling

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2023
Yujian Liu, Yang Zhang, Tommi Jaakkola, Shiyu Chang

Viaarxiv icon

Decomposing Uncertainty for Large Language Models through Input Clarification Ensembling

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Bairu Hou, Yujian Liu, Kaizhi Qian, Jacob Andreas, Shiyu Chang, Yang Zhang

Viaarxiv icon

Selectivity Drives Productivity: Efficient Dataset Pruning for Enhanced Transfer Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Yihua Zhang, Yimeng Zhang, Aochuan Chen, Jinghan Jia, Jiancheng Liu, Gaowen Liu, Mingyi Hong, Shiyu Chang, Sijia Liu

Viaarxiv icon

GDL-DS: A Benchmark for Geometric Deep Learning under Distribution Shifts

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Deyu Zou, Shikun Liu, Siqi Miao, Victor Fung, Shiyu Chang, Pan Li

Viaarxiv icon

Audio-Visual Neural Syntax Acquisition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Cheng-I Jeff Lai, Freda Shi, Puyuan Peng, Yoon Kim, Kevin Gimpel, Shiyu Chang, Yung-Sung Chuang, Saurabhchand Bhati, David Cox, David Harwath, Yang Zhang, Karen Livescu, James Glass

Figure 1 for Audio-Visual Neural Syntax Acquisition
Figure 2 for Audio-Visual Neural Syntax Acquisition
Figure 3 for Audio-Visual Neural Syntax Acquisition
Figure 4 for Audio-Visual Neural Syntax Acquisition
Viaarxiv icon