Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

PanGu-Σ: Towards Trillion Parameter Language Model with Sparse Heterogeneous Computing


Mar 20, 2023
Xiaozhe Ren, Pingyi Zhou, Xinfan Meng, Xinjing Huang, Yadao Wang, Weichao Wang, Pengfei Li, Xiaoda Zhang, Alexander Podolskiy, Grigory Arshinov, Andrey Bout, Irina Piontkovskaya, Jiansheng Wei, Xin Jiang, Teng Su, Qun Liu, Jun Yao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MultiCoder: Multi-Programming-Lingual Pre-Training for Low-Resource Code Completion


Dec 19, 2022
Zi Gong, Yinpeng Guo, Pingyi Zhou, Cuiyun Gao, Yasheng Wang, Zenglin Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PanGu-Coder: Program Synthesis with Function-Level Language Modeling


Jul 22, 2022
Fenia Christopoulou, Gerasimos Lampouras, Milan Gritta, Guchun Zhang, Yinpeng Guo, Zhongqi Li, Qi Zhang, Meng Xiao, Bo Shen, Lin Li, Hao Yu, Li Yan, Pingyi Zhou, Xin Wang, Yuchi Ma, Ignacio Iacobacci, Yasheng Wang, Guangtai Liang, Jiansheng Wei, Xin Jiang, Qianxiang Wang, Qun Liu

Add code

* 27 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CODE-MVP: Learning to Represent Source Code from Multiple Views with Contrastive Pre-Training


May 04, 2022
Xin Wang, Yasheng Wang, Yao Wan, Jiawei Wang, Pingyi Zhou, Li Li, Hao Wu, Jin Liu

Add code

* Accepted by NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Compilable Neural Code Generation with Compiler Feedback


Mar 10, 2022
Xin Wang, Yasheng Wang, Yao Wan, Fei Mi, Yitong Li, Pingyi Zhou, Jin Liu, Hao Wu, Xin Jiang, Qun Liu

Add code

* Accepted by ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pan More Gold from the Sand: Refining Open-domain Dialogue Training with Noisy Self-Retrieval Generation


Jan 27, 2022
Yihe Wang, Yitong Li, Yasheng Wang, Fei Mi, Pingyi Zhou, Xin Wang, Jin Liu, Qun Liu, Xin Jiang

Add code

* 9 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SynCoBERT: Syntax-Guided Multi-Modal Contrastive Pre-Training for Code Representation


Sep 09, 2021
Xin Wang, Yasheng Wang, Fei Mi, Pingyi Zhou, Yao Wan, Xiao Liu, Li Li, Hao Wu, Jin Liu, Xin Jiang

Add code

* 9 pages, 3 figures, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CLSEBERT: Contrastive Learning for Syntax Enhanced Code Pre-Trained Model


Aug 23, 2021
Xin Wang, Yasheng Wang, Pingyi Zhou, Fei Mi, Meng Xiao, Yadao Wang, Li Li, Xiao Liu, Hao Wu, Jin Liu, Xin Jiang

Add code

* 9 pages, 3 figures, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email