Alert button
Picture for Fuyu Lv

Fuyu Lv

Alert button

Delving into E-Commerce Product Retrieval with Vision-Language Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2023
Xiaoyang Zheng, Fuyu Lv, Zilong Wang, Qingwen Liu, Xiaoyi Zeng

Figure 1 for Delving into E-Commerce Product Retrieval with Vision-Language Pre-training
Figure 2 for Delving into E-Commerce Product Retrieval with Vision-Language Pre-training
Figure 3 for Delving into E-Commerce Product Retrieval with Vision-Language Pre-training
Figure 4 for Delving into E-Commerce Product Retrieval with Vision-Language Pre-training
Viaarxiv icon

Cold-Start based Multi-Scenario Ranking Model for Click-Through Rate Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2023
Peilin Chen, Hong Wen, Jing Zhang, Fuyu Lv, Zhao Li, Qijie Shen, Wanjie Tao, Ying Zhou, Chao Zhang

Figure 1 for Cold-Start based Multi-Scenario Ranking Model for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for Cold-Start based Multi-Scenario Ranking Model for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for Cold-Start based Multi-Scenario Ranking Model for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for Cold-Start based Multi-Scenario Ranking Model for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

Re-weighting Negative Samples for Model-Agnostic Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 06, 2022
Jiazhen Lou, Hong Wen, Fuyu Lv, Jing Zhang, Tengfei Yuan, Zhao Li

Figure 1 for Re-weighting Negative Samples for Model-Agnostic Matching
Figure 2 for Re-weighting Negative Samples for Model-Agnostic Matching
Figure 3 for Re-weighting Negative Samples for Model-Agnostic Matching
Figure 4 for Re-weighting Negative Samples for Model-Agnostic Matching
Viaarxiv icon

Intelligent Request Strategy Design in Recommender System

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 23, 2022
Xufeng Qian, Yue Xu, Fuyu Lv, Shengyu Zhang, Ziwen Jiang, Qingwen Liu, Xiaoyi Zeng, Tat-Seng Chua, Fei Wu

Figure 1 for Intelligent Request Strategy Design in Recommender System
Figure 2 for Intelligent Request Strategy Design in Recommender System
Figure 3 for Intelligent Request Strategy Design in Recommender System
Figure 4 for Intelligent Request Strategy Design in Recommender System
Viaarxiv icon

Modeling User Behavior with Graph Convolution for Personalized Product Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2022
Fan Lu, Qimai Li, Bo Liu, Xiao-Ming Wu, Xiaotong Zhang, Fuyu Lv, Guli Lin, Sen Li, Taiwei Jin, Keping Yang

Figure 1 for Modeling User Behavior with Graph Convolution for Personalized Product Search
Figure 2 for Modeling User Behavior with Graph Convolution for Personalized Product Search
Figure 3 for Modeling User Behavior with Graph Convolution for Personalized Product Search
Figure 4 for Modeling User Behavior with Graph Convolution for Personalized Product Search
Viaarxiv icon

IHGNN: Interactive Hypergraph Neural Network for Personalized Product Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 10, 2022
Dian Cheng, Jiawei Chen, Wenjun Peng, Wenqin Ye, Fuyu Lv, Tao Zhuang, Xiaoyi Zeng, Xiangnan He

Figure 1 for IHGNN: Interactive Hypergraph Neural Network for Personalized Product Search
Figure 2 for IHGNN: Interactive Hypergraph Neural Network for Personalized Product Search
Figure 3 for IHGNN: Interactive Hypergraph Neural Network for Personalized Product Search
Figure 4 for IHGNN: Interactive Hypergraph Neural Network for Personalized Product Search
Viaarxiv icon

Embedding-based Product Retrieval in Taobao Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2021
Sen Li, Fuyu Lv, Taiwei Jin, Guli Lin, Keping Yang, Xiaoyi Zeng, Xiao-Ming Wu, Qianli Ma

Figure 1 for Embedding-based Product Retrieval in Taobao Search
Figure 2 for Embedding-based Product Retrieval in Taobao Search
Figure 3 for Embedding-based Product Retrieval in Taobao Search
Figure 4 for Embedding-based Product Retrieval in Taobao Search
Viaarxiv icon

Hierarchically Modeling Micro and Macro Behaviors via Multi-Task Learning for Conversion Rate Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2021
Hong Wen, Jing Zhang, Fuyu Lv, Wentian Bao, Tianyi Wang, Zulong Chen

Figure 1 for Hierarchically Modeling Micro and Macro Behaviors via Multi-Task Learning for Conversion Rate Prediction
Figure 2 for Hierarchically Modeling Micro and Macro Behaviors via Multi-Task Learning for Conversion Rate Prediction
Figure 3 for Hierarchically Modeling Micro and Macro Behaviors via Multi-Task Learning for Conversion Rate Prediction
Figure 4 for Hierarchically Modeling Micro and Macro Behaviors via Multi-Task Learning for Conversion Rate Prediction
Viaarxiv icon

Multi-Level Deep Cascade Trees for Conversion Rate Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2018
Hong Wen, Jing Zhang, Quan Lin, Keping Yang, Taiwei Jin, Fuyu Lv, Xiaofeng Pan, Pipei Huang, Zheng-Jun Zha

Figure 1 for Multi-Level Deep Cascade Trees for Conversion Rate Prediction
Figure 2 for Multi-Level Deep Cascade Trees for Conversion Rate Prediction
Figure 3 for Multi-Level Deep Cascade Trees for Conversion Rate Prediction
Figure 4 for Multi-Level Deep Cascade Trees for Conversion Rate Prediction
Viaarxiv icon