Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Intelligent Request Strategy Design in Recommender System


Jun 23, 2022
Xufeng Qian, Yue Xu, Fuyu Lv, Shengyu Zhang, Ziwen Jiang, Qingwen Liu, Xiaoyi Zeng, Tat-Seng Chua, Fei Wu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Modeling Users' Contextualized Page-wise Feedback for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Search


Mar 29, 2022
Zhifang Fan, Dan Ou, Yulong Gu, Bairan Fu, Xiang Li, Wentian Bao, Xin-Yu Dai, Xiaoyi Zeng, Tao Zhuang, Qingwen Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

IHGNN: Interactive Hypergraph Neural Network for Personalized Product Search


Feb 10, 2022
Dian Cheng, Jiawei Chen, Wenjun Peng, Wenqin Ye, Fuyu Lv, Tao Zhuang, Xiaoyi Zeng, Xiangnan He

* Presented at Proceedings of the ACM Web Conference 2022 (WWW '22) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Embedding-based Product Retrieval in Taobao Search


Jun 17, 2021
Sen Li, Fuyu Lv, Taiwei Jin, Guli Lin, Keping Yang, Xiaoyi Zeng, Xiao-Ming Wu, Qianli Ma

* 9 pages, accepted by KDD2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Capturing Delayed Feedback in Conversion Rate Prediction via Elapsed-Time Sampling


Dec 06, 2020
Jia-Qi Yang, Xiang Li, Shuguang Han, Tao Zhuang, De-Chuan Zhan, Xiaoyi Zeng, Bin Tong

* This paper has been accepted by AAAI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adversarial Multimodal Representation Learning for Click-Through Rate Prediction


Mar 07, 2020
Xiang Li, Chao Wang, Jiwei Tan, Xiaoyi Zeng, Dan Ou, Bo Zheng

* Accepted to WWW 2020, 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email