Alert button
Picture for Dongkuan Xu

Dongkuan Xu

Alert button

Embracing Unknown Step by Step: Towards Reliable Sparse Training in Real World

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Bowen Lei, Dongkuan Xu, Ruqi Zhang, Bani Mallick

Figure 1 for Embracing Unknown Step by Step: Towards Reliable Sparse Training in Real World
Figure 2 for Embracing Unknown Step by Step: Towards Reliable Sparse Training in Real World
Figure 3 for Embracing Unknown Step by Step: Towards Reliable Sparse Training in Real World
Figure 4 for Embracing Unknown Step by Step: Towards Reliable Sparse Training in Real World
Viaarxiv icon

On the Essence and Prospect: An Investigation of Alignment Approaches for Big Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Xinpeng Wang, Shitong Duan, Xiaoyuan Yi, Jing Yao, Shanlin Zhou, Zhihua Wei, Peng Zhang, Dongkuan Xu, Maosong Sun, Xing Xie

Figure 1 for On the Essence and Prospect: An Investigation of Alignment Approaches for Big Models
Figure 2 for On the Essence and Prospect: An Investigation of Alignment Approaches for Big Models
Figure 3 for On the Essence and Prospect: An Investigation of Alignment Approaches for Big Models
Figure 4 for On the Essence and Prospect: An Investigation of Alignment Approaches for Big Models
Viaarxiv icon

ToolNet: Connecting Large Language Models with Massive Tools via Tool Graph

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Xukun Liu, Zhiyuan Peng, Xiaoyuan Yi, Xing Xie, Lirong Xiang, Yuchen Liu, Dongkuan Xu

Figure 1 for ToolNet: Connecting Large Language Models with Massive Tools via Tool Graph
Figure 2 for ToolNet: Connecting Large Language Models with Massive Tools via Tool Graph
Figure 3 for ToolNet: Connecting Large Language Models with Massive Tools via Tool Graph
Figure 4 for ToolNet: Connecting Large Language Models with Massive Tools via Tool Graph
Viaarxiv icon

Students' Perceptions and Preferences of Generative Artificial Intelligence Feedback for Programming

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 17, 2023
Zhengdong Zhang, Zihan Dong, Yang Shi, Noboru Matsuda, Thomas Price, Dongkuan Xu

Viaarxiv icon

FP8-BERT: Post-Training Quantization for Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Jianwei Li, Tianchi Zhang, Ian En-Hsu Yen, Dongkuan Xu

Viaarxiv icon

Towards Robust Pruning: An Adaptive Knowledge-Retention Pruning Strategy for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2023
Jianwei Li, Qi Lei, Wei Cheng, Dongkuan Xu

Viaarxiv icon

Breaking through Deterministic Barriers: Randomized Pruning Mask Generation and Selection

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2023
Jianwei Li, Weizhi Gao, Qi Lei, Dongkuan Xu

Viaarxiv icon

DeeDiff: Dynamic Uncertainty-Aware Early Exiting for Accelerating Diffusion Model Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Shengkun Tang, Yaqing Wang, Caiwen Ding, Yi Liang, Yao Li, Dongkuan Xu

Figure 1 for DeeDiff: Dynamic Uncertainty-Aware Early Exiting for Accelerating Diffusion Model Generation
Figure 2 for DeeDiff: Dynamic Uncertainty-Aware Early Exiting for Accelerating Diffusion Model Generation
Figure 3 for DeeDiff: Dynamic Uncertainty-Aware Early Exiting for Accelerating Diffusion Model Generation
Figure 4 for DeeDiff: Dynamic Uncertainty-Aware Early Exiting for Accelerating Diffusion Model Generation
Viaarxiv icon

Towards Personalized Federated Learning via Heterogeneous Model Reassembly

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 06, 2023
Jiaqi Wang, Xingyi Yang, Suhan Cui, Liwei Che, Lingjuan Lyu, Dongkuan Xu, Fenglong Ma

Figure 1 for Towards Personalized Federated Learning via Heterogeneous Model Reassembly
Figure 2 for Towards Personalized Federated Learning via Heterogeneous Model Reassembly
Figure 3 for Towards Personalized Federated Learning via Heterogeneous Model Reassembly
Figure 4 for Towards Personalized Federated Learning via Heterogeneous Model Reassembly
Viaarxiv icon