Alert button
Picture for Haifeng Chen

Haifeng Chen

Alert button

InfuserKI: Enhancing Large Language Models with Knowledge Graphs via Infuser-Guided Knowledge Integration

Feb 18, 2024
Fali Wang, Runxue Bao, Suhang Wang, Wenchao Yu, Yanchi Liu, Wei Cheng, Haifeng Chen

Viaarxiv icon

Parametric Augmentation for Time Series Contrastive Learning

Feb 16, 2024
Xu Zheng, Tianchun Wang, Wei Cheng, Aitian Ma, Haifeng Chen, Mo Sha, Dongsheng Luo

Viaarxiv icon

Uncertainty Decomposition and Quantification for In-Context Learning of Large Language Models

Feb 15, 2024
Chen Ling, Xujiang Zhao, Wei Cheng, Yanchi Liu, Yiyou Sun, Xuchao Zhang, Mika Oishi, Takao Osaki, Katsushi Matsuda, Jie Ji, Guangji Bai, Liang Zhao, Haifeng Chen

Viaarxiv icon

Chatbot Meets Pipeline: Augment Large Language Model with Definite Finite Automaton

Feb 06, 2024
Yiyou Sun, Junjie Hu, Wei Cheng, Haifeng Chen

Viaarxiv icon

Multi-modal Causal Structure Learning and Root Cause Analysis

Feb 04, 2024
Lecheng Zheng, Zhengzhang Chen, Jingrui He, Haifeng Chen

Viaarxiv icon

Prompt-based Domain Discrimination for Multi-source Time Series Domain Adaptation

Dec 19, 2023
Junxiang Wang, Guangji Bai, Wei Cheng, Zhengzhang Chen, Liang Zhao, Haifeng Chen

Viaarxiv icon

Open-ended Commonsense Reasoning with Unrestricted Answer Scope

Oct 27, 2023
Chen Ling, Xuchao Zhang, Xujiang Zhao, Yanchi Liu, Wei Cheng, Mika Oishi, Takao Osaki, Katsushi Matsuda, Haifeng Chen, Liang Zhao

Viaarxiv icon

DyExplainer: Explainable Dynamic Graph Neural Networks

Oct 25, 2023
Tianchun Wang, Dongsheng Luo, Wei Cheng, Haifeng Chen, Xiang Zhang

Figure 1 for DyExplainer: Explainable Dynamic Graph Neural Networks
Figure 2 for DyExplainer: Explainable Dynamic Graph Neural Networks
Figure 3 for DyExplainer: Explainable Dynamic Graph Neural Networks
Figure 4 for DyExplainer: Explainable Dynamic Graph Neural Networks
Viaarxiv icon

A Survey on Detection of LLMs-Generated Content

Oct 24, 2023
Xianjun Yang, Liangming Pan, Xuandong Zhao, Haifeng Chen, Linda Petzold, William Yang Wang, Wei Cheng

Figure 1 for A Survey on Detection of LLMs-Generated Content
Figure 2 for A Survey on Detection of LLMs-Generated Content
Figure 3 for A Survey on Detection of LLMs-Generated Content
Figure 4 for A Survey on Detection of LLMs-Generated Content
Viaarxiv icon

Large Models for Time Series and Spatio-Temporal Data: A Survey and Outlook

Oct 20, 2023
Ming Jin, Qingsong Wen, Yuxuan Liang, Chaoli Zhang, Siqiao Xue, Xue Wang, James Zhang, Yi Wang, Haifeng Chen, Xiaoli Li, Shirui Pan, Vincent S. Tseng, Yu Zheng, Lei Chen, Hui Xiong

Figure 1 for Large Models for Time Series and Spatio-Temporal Data: A Survey and Outlook
Figure 2 for Large Models for Time Series and Spatio-Temporal Data: A Survey and Outlook
Figure 3 for Large Models for Time Series and Spatio-Temporal Data: A Survey and Outlook
Figure 4 for Large Models for Time Series and Spatio-Temporal Data: A Survey and Outlook
Viaarxiv icon