Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Dmytro Okhonko

CCQA: A New Web-Scale Question Answering Dataset for Model Pre-Training


Oct 14, 2021
Patrick Huber, Armen Aghajanyan, Barlas Oğuz, Dmytro Okhonko, Wen-tau Yih, Sonal Gupta, Xilun Chen


  Access Paper or Ask Questions

VideoCLIP: Contrastive Pre-training for Zero-shot Video-Text Understanding


Oct 01, 2021
Hu Xu, Gargi Ghosh, Po-Yao Huang, Dmytro Okhonko, Armen Aghajanyan, Florian Metze, Luke Zettlemoyer, Christoph Feichtenhofer

* EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

HTLM: Hyper-Text Pre-Training and Prompting of Language Models


Jul 14, 2021
Armen Aghajanyan, Dmytro Okhonko, Mike Lewis, Mandar Joshi, Hu Xu, Gargi Ghosh, Luke Zettlemoyer


  Access Paper or Ask Questions

NeurIPS 2020 EfficientQA Competition: Systems, Analyses and Lessons Learned


Jan 01, 2021
Sewon Min, Jordan Boyd-Graber, Chris Alberti, Danqi Chen, Eunsol Choi, Michael Collins, Kelvin Guu, Hannaneh Hajishirzi, Kenton Lee, Jennimaria Palomaki, Colin Raffel, Adam Roberts, Tom Kwiatkowski, Patrick Lewis, Yuxiang Wu, Heinrich Küttler, Linqing Liu, Pasquale Minervini, Pontus Stenetorp, Sebastian Riedel, Sohee Yang, Minjoon Seo, Gautier Izacard, Fabio Petroni, Lucas Hosseini, Nicola De Cao, Edouard Grave, Ikuya Yamada, Sonse Shimaoka, Masatoshi Suzuki, Shumpei Miyawaki, Shun Sato, Ryo Takahashi, Jun Suzuki, Martin Fajcik, Martin Docekal, Karel Ondrej, Pavel Smrz, Hao Cheng, Yelong Shen, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Weizhu Chen, Jianfeng Gao, Barlas Oguz, Xilun Chen, Vladimir Karpukhin, Stan Peshterliev, Dmytro Okhonko, Michael Schlichtkrull, Sonal Gupta, Yashar Mehdad, Wen-tau Yih

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Unified Open-Domain Question Answering with Structured and Unstructured Knowledge


Dec 29, 2020
Barlas Oguz, Xilun Chen, Vladimir Karpukhin, Stan Peshterliev, Dmytro Okhonko, Michael Schlichtkrull, Sonal Gupta, Yashar Mehdad, Scott Yih


  Access Paper or Ask Questions

fairseq S2T: Fast Speech-to-Text Modeling with fairseq


Oct 11, 2020
Changhan Wang, Yun Tang, Xutai Ma, Anne Wu, Dmytro Okhonko, Juan Pino

* Accepted to AACL 2020 Demo 

  Access Paper or Ask Questions

Training ASR models by Generation of Contextual Information


Oct 27, 2019
Kritika Singh, Dmytro Okhonko, Jun Liu, Yongqiang Wang, Frank Zhang, Ross Girshick, Sergey Edunov, Fuchun Peng, Yatharth Saraf, Geoffrey Zweig, Abdelrahman Mohamed


  Access Paper or Ask Questions

Transformers with convolutional context for ASR


Apr 26, 2019
Abdelrahman Mohamed, Dmytro Okhonko, Luke Zettlemoyer


  Access Paper or Ask Questions