Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Neural-FST Class Language Model for End-to-End Speech RecognitionAntoine Bruguier , Duc Le , Rohit Prabhavalkar , Dangna Li , Zhe Liu , Bo Wang , Eun Chang , Fuchun Peng , Ozlem Kalinli , Michael L. Seltzer

* Accepted for publication at ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Private Language Model Adaptation for Speech RecognitionZhe Liu , Ke Li , Shreyan Bakshi , Fuchun Peng


   Access Paper or Ask Questions

Model-Based Approach for Measuring the Fairness in ASRZhe Liu , Irina-Elena Veliche , Fuchun Peng


   Access Paper or Ask Questions

On lattice-free boosted MMI training of HMM and CTC-based full-context ASR modelsXiaohui Zhang , Vimal Manohar , David Zhang , Frank Zhang , Yangyang Shi , Nayan Singhal , Julian Chan , Fuchun Peng , Yatharth Saraf , Mike Seltzer

* submitted to ASRU 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Federated Marginal Personalization for ASR RescoringZhe Liu , Fuchun Peng


   Access Paper or Ask Questions

Improving N-gram Language Models with Pre-trained Deep TransformerYiren Wang , Hongzhao Huang , Zhe Liu , Yutong Pang , Yongqiang Wang , ChengXiang Zhai , Fuchun Peng


   Access Paper or Ask Questions

Mix-review: Alleviate Forgetting in the Pretrain-Finetune Framework for Neural Language Generation ModelsTianxing He , Jun Liu , Kyunghyun Cho , Myle Ott , Bing Liu , James Glass , Fuchun Peng


   Access Paper or Ask Questions

Training ASR models by Generation of Contextual InformationKritika Singh , Dmytro Okhonko , Jun Liu , Yongqiang Wang , Frank Zhang , Ross Girshick , Sergey Edunov , Fuchun Peng , Yatharth Saraf , Geoffrey Zweig , Abdelrahman Mohamed


   Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study of Efficient ASR Rescoring with TransformersHongzhao Huang , Fuchun Peng

* 5 pages, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>