Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Direct simultaneous speech to speech translationXutai Ma , Hongyu Gong , Danni Liu , Ann Lee , Yun Tang , Peng-Jen Chen , Wei-Ning Hsu , Kenneth Heafield , Phillip Koehn , Juan Pino


   Access Paper or Ask Questions

Incremental Speech Synthesis For Speech-To-Speech TranslationDanni Liu , Changhan Wang , Hongyu Gong , Xutai Ma , Yun Tang , Juan Pino

* Work-in-progress 

   Access Paper or Ask Questions

Direct speech-to-speech translation with discrete unitsAnn Lee , Peng-Jen Chen , Changhan Wang , Jiatao Gu , Xutai Ma , Adam Polyak , Yossi Adi , Qing He , Yun Tang , Juan Pino , Wei-Ning Hsu


   Access Paper or Ask Questions

SimulMT to SimulST: Adapting Simultaneous Text Translation to End-to-End Simultaneous Speech TranslationXutai Ma , Juan Pino , Philipp Koehn


   Access Paper or Ask Questions

Streaming Simultaneous Speech Translation with Augmented Memory TransformerXutai Ma , Yongqiang Wang , Mohammad Javad Dousti , Philipp Koehn , Juan Pino


   Access Paper or Ask Questions

A General Multi-Task Learning Framework to Leverage Text Data for Speech to Text TasksYun Tang , Juan Pino , Changhan Wang , Xutai Ma , Dmitriy Genzel


   Access Paper or Ask Questions

fairseq S2T: Fast Speech-to-Text Modeling with fairseqChanghan Wang , Yun Tang , Xutai Ma , Anne Wu , Dmytro Okhonko , Juan Pino

* Accepted to AACL 2020 Demo 

   Access Paper or Ask Questions

SimulEval: An Evaluation Toolkit for Simultaneous TranslationXutai Ma , Mohammad Javad Dousti , Changhan Wang , Jiatao Gu , Juan Pino


   Access Paper or Ask Questions

Self-Training for End-to-End Speech TranslationJuan Pino , Qiantong Xu , Xutai Ma , Mohammad Javad Dousti , Yun Tang

* Submitted to INTERSPEECH 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Harnessing Indirect Training Data for End-to-End Automatic Speech Translation: Tricks of the TradeJuan Pino , Liezl Puzon , Jiatao Gu , Xutai Ma , Arya D. McCarthy , Deepak Gopinath

* IWSLT 2019 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>