Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Attributed Text Generation via Post-hoc Research and Revision


Oct 17, 2022
Luyu Gao, Zhuyun Dai, Panupong Pasupat, Anthony Chen, Arun Tejasvi Chaganty, Yicheng Fan, Vincent Y. Zhao, Ni Lao, Hongrae Lee, Da-Cheng Juan, Kelvin Guu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Promptagator: Few-shot Dense Retrieval From 8 Examples


Sep 23, 2022
Zhuyun Dai, Vincent Y. Zhao, Ji Ma, Yi Luan, Jianmo Ni, Jing Lu, Anton Bakalov, Kelvin Guu, Keith B. Hall, Ming-Wei Chang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dialog Inpainting: Turning Documents into Dialogs


May 31, 2022
Zhuyun Dai, Arun Tejasvi Chaganty, Vincent Zhao, Aida Amini, Qazi Mamunur Rashid, Mike Green, Kelvin Guu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Tracing Knowledge in Language Models Back to the Training Data


May 24, 2022
Ekin Akyürek, Tolga Bolukbasi, Frederick Liu, Binbin Xiong, Ian Tenney, Jacob Andreas, Kelvin Guu

* 14 pages, 5 Tables, 5 Figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Controllable Semantic Parsing via Retrieval Augmentation


Oct 16, 2021
Panupong Pasupat, Yuan Zhang, Kelvin Guu

* EMNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Finetuned Language Models Are Zero-Shot Learners


Sep 03, 2021
Jason Wei, Maarten Bosma, Vincent Y. Zhao, Kelvin Guu, Adams Wei Yu, Brian Lester, Nan Du, Andrew M. Dai, Quoc V. Le


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unlocking Compositional Generalization in Pre-trained Models Using Intermediate Representations


Apr 15, 2021
Jonathan Herzig, Peter Shaw, Ming-Wei Chang, Kelvin Guu, Panupong Pasupat, Yuan Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural Data Augmentation via Example Extrapolation


Feb 02, 2021
Kenton Lee, Kelvin Guu, Luheng He, Tim Dozat, Hyung Won Chung


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NeurIPS 2020 EfficientQA Competition: Systems, Analyses and Lessons Learned


Jan 01, 2021
Sewon Min, Jordan Boyd-Graber, Chris Alberti, Danqi Chen, Eunsol Choi, Michael Collins, Kelvin Guu, Hannaneh Hajishirzi, Kenton Lee, Jennimaria Palomaki, Colin Raffel, Adam Roberts, Tom Kwiatkowski, Patrick Lewis, Yuxiang Wu, Heinrich Küttler, Linqing Liu, Pasquale Minervini, Pontus Stenetorp, Sebastian Riedel, Sohee Yang, Minjoon Seo, Gautier Izacard, Fabio Petroni, Lucas Hosseini, Nicola De Cao, Edouard Grave, Ikuya Yamada, Sonse Shimaoka, Masatoshi Suzuki, Shumpei Miyawaki, Shun Sato, Ryo Takahashi, Jun Suzuki, Martin Fajcik, Martin Docekal, Karel Ondrej, Pavel Smrz, Hao Cheng, Yelong Shen, Xiaodong Liu, Pengcheng He, Weizhu Chen, Jianfeng Gao, Barlas Oguz, Xilun Chen, Vladimir Karpukhin, Stan Peshterliev, Dmytro Okhonko, Michael Schlichtkrull, Sonal Gupta, Yashar Mehdad, Wen-tau Yih

* 26 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>