Alert button
Picture for Lixin Zou

Lixin Zou

Alert button

Evolutionary Reinforcement Learning: A Systematic Review and Future Directions

Feb 20, 2024
Yuanguo Lin, Fan Lin, Guorong Cai, Hong Chen, Lixin Zou, Pengcheng Wu

Viaarxiv icon

Unconfounded Propensity Estimation for Unbiased Ranking

May 18, 2023
Dan Luo, Lixin Zou, Qingyao Ai, Zhiyu Chen, Chenliang Li, Dawei Yin, Brian D. Davison

Figure 1 for Unconfounded Propensity Estimation for Unbiased Ranking
Figure 2 for Unconfounded Propensity Estimation for Unbiased Ranking
Figure 3 for Unconfounded Propensity Estimation for Unbiased Ranking
Figure 4 for Unconfounded Propensity Estimation for Unbiased Ranking
Viaarxiv icon

User Retention-oriented Recommendation with Decision Transformer

Mar 11, 2023
Kesen Zhao, Lixin Zou, Xiangyu Zhao, Maolin Wang, Dawei yin

Figure 1 for User Retention-oriented Recommendation with Decision Transformer
Figure 2 for User Retention-oriented Recommendation with Decision Transformer
Figure 3 for User Retention-oriented Recommendation with Decision Transformer
Figure 4 for User Retention-oriented Recommendation with Decision Transformer
Viaarxiv icon

Whole Page Unbiased Learning to Rank

Oct 19, 2022
Haitao Mao, Lixin Zou, Yujia Zheng, Jiliang Tang, Xiaokai Chu, Jiashu Zhao, Dawei Yin

Figure 1 for Whole Page Unbiased Learning to Rank
Figure 2 for Whole Page Unbiased Learning to Rank
Figure 3 for Whole Page Unbiased Learning to Rank
Figure 4 for Whole Page Unbiased Learning to Rank
Viaarxiv icon

Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation

Aug 16, 2022
Lixin Zou, Changying Hao, Hengyi Cai, Suqi Cheng, Shuaiqiang Wang, Wenwen Ye, Zhicong Cheng, Simiu Gu, Dawei Yin

Figure 1 for Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation
Figure 2 for Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation
Figure 3 for Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation
Figure 4 for Approximated Doubly Robust Search Relevance Estimation
Viaarxiv icon

Model-based Unbiased Learning to Rank

Jul 26, 2022
Dan Luo, Lixin Zou, Qingyao Ai, Zhiyu Chen, Dawei Yin, Brian D. Davison

Figure 1 for Model-based Unbiased Learning to Rank
Figure 2 for Model-based Unbiased Learning to Rank
Figure 3 for Model-based Unbiased Learning to Rank
Figure 4 for Model-based Unbiased Learning to Rank
Viaarxiv icon

A Large Scale Search Dataset for Unbiased Learning to Rank

Jul 07, 2022
Lixin Zou, Haitao Mao, Xiaokai Chu, Jiliang Tang, Wenwen Ye, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin

Figure 1 for A Large Scale Search Dataset for Unbiased Learning to Rank
Figure 2 for A Large Scale Search Dataset for Unbiased Learning to Rank
Figure 3 for A Large Scale Search Dataset for Unbiased Learning to Rank
Figure 4 for A Large Scale Search Dataset for Unbiased Learning to Rank
Viaarxiv icon

PReGAN: Answer Oriented Passage Ranking with Weakly Supervised GAN

Jul 05, 2022
Pan Du, Jian-Yun Nie, Yutao Zhu, Hao Jiang, Lixin Zou, Xiaohui Yan

Figure 1 for PReGAN: Answer Oriented Passage Ranking with Weakly Supervised GAN
Figure 2 for PReGAN: Answer Oriented Passage Ranking with Weakly Supervised GAN
Figure 3 for PReGAN: Answer Oriented Passage Ranking with Weakly Supervised GAN
Figure 4 for PReGAN: Answer Oriented Passage Ranking with Weakly Supervised GAN
Viaarxiv icon

Pre-trained Language Model based Ranking in Baidu Search

Jun 03, 2021
Lixin Zou, Shengqiang Zhang, Hengyi Cai, Dehong Ma, Suqi Cheng, Daiting Shi, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Dawei Yin

Figure 1 for Pre-trained Language Model based Ranking in Baidu Search
Figure 2 for Pre-trained Language Model based Ranking in Baidu Search
Figure 3 for Pre-trained Language Model based Ranking in Baidu Search
Figure 4 for Pre-trained Language Model based Ranking in Baidu Search
Viaarxiv icon

Enhanced Doubly Robust Learning for Debiasing Post-click Conversion Rate Estimation

May 28, 2021
Siyuan Guo, Lixin Zou, Yiding Liu, Wenwen Ye, Suqi Cheng, Shuaiqiang Wang, Hechang Chen, Dawei Yin, Yi Chang

Figure 1 for Enhanced Doubly Robust Learning for Debiasing Post-click Conversion Rate Estimation
Figure 2 for Enhanced Doubly Robust Learning for Debiasing Post-click Conversion Rate Estimation
Figure 3 for Enhanced Doubly Robust Learning for Debiasing Post-click Conversion Rate Estimation
Figure 4 for Enhanced Doubly Robust Learning for Debiasing Post-click Conversion Rate Estimation
Viaarxiv icon