Alert button
Picture for Sijia Wang

Sijia Wang

Alert button

A Survey of Document-Level Information Extraction

Sep 23, 2023
Hanwen Zheng, Sijia Wang, Lifu Huang

Figure 1 for A Survey of Document-Level Information Extraction
Figure 2 for A Survey of Document-Level Information Extraction
Figure 3 for A Survey of Document-Level Information Extraction
Figure 4 for A Survey of Document-Level Information Extraction
Viaarxiv icon

PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation

Jul 18, 2023
Yingchaojie Feng, Xingbo Wang, Kam Kwai Wong, Sijia Wang, Yuhong Lu, Minfeng Zhu, Baicheng Wang, Wei Chen

Figure 1 for PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation
Figure 2 for PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation
Figure 3 for PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation
Figure 4 for PromptMagician: Interactive Prompt Engineering for Text-to-Image Creation
Viaarxiv icon

Benchmarking Diverse-Modal Entity Linking with Generative Models

May 27, 2023
Sijia Wang, Alexander Hanbo Li, Henry Zhu, Sheng Zhang, Chung-Wei Hang, Pramuditha Perera, Jie Ma, William Wang, Zhiguo Wang, Vittorio Castelli, Bing Xiang, Patrick Ng

Figure 1 for Benchmarking Diverse-Modal Entity Linking with Generative Models
Figure 2 for Benchmarking Diverse-Modal Entity Linking with Generative Models
Figure 3 for Benchmarking Diverse-Modal Entity Linking with Generative Models
Figure 4 for Benchmarking Diverse-Modal Entity Linking with Generative Models
Viaarxiv icon

AMELI: Enhancing Multimodal Entity Linking with Fine-Grained Attributes

May 24, 2023
Barry Menglong Yao, Yu Chen, Qifan Wang, Sijia Wang, Minqian Liu, Zhiyang Xu, Licheng Yu, Lifu Huang

Figure 1 for AMELI: Enhancing Multimodal Entity Linking with Fine-Grained Attributes
Figure 2 for AMELI: Enhancing Multimodal Entity Linking with Fine-Grained Attributes
Figure 3 for AMELI: Enhancing Multimodal Entity Linking with Fine-Grained Attributes
Figure 4 for AMELI: Enhancing Multimodal Entity Linking with Fine-Grained Attributes
Viaarxiv icon

RE$^2$: Region-Aware Relation Extraction from Visually Rich Documents

May 24, 2023
Pritika Ramu, Sijia Wang, Lalla Mouatadid, Joy Rimchala, Lifu Huang

Figure 1 for RE$^2$: Region-Aware Relation Extraction from Visually Rich Documents
Figure 2 for RE$^2$: Region-Aware Relation Extraction from Visually Rich Documents
Figure 3 for RE$^2$: Region-Aware Relation Extraction from Visually Rich Documents
Figure 4 for RE$^2$: Region-Aware Relation Extraction from Visually Rich Documents
Viaarxiv icon

Multi-Target Landmark Detection with Incomplete Images via Reinforcement Learning and Shape Prior

Jan 13, 2023
Kaiwen Wan, Lei Li, Dengqiang Jia, Shangqi Gao, Wei Qian, Yingzhi Wu, Huandong Lin, Xiongzheng Mu, Xin Gao, Sijia Wang, Fuping Wu, Xiahai Zhuang

Figure 1 for Multi-Target Landmark Detection with Incomplete Images via Reinforcement Learning and Shape Prior
Figure 2 for Multi-Target Landmark Detection with Incomplete Images via Reinforcement Learning and Shape Prior
Figure 3 for Multi-Target Landmark Detection with Incomplete Images via Reinforcement Learning and Shape Prior
Figure 4 for Multi-Target Landmark Detection with Incomplete Images via Reinforcement Learning and Shape Prior
Viaarxiv icon

Toward Sustainable Continual Learning: Detection and Knowledge Repurposing of Similar Tasks

Oct 11, 2022
Sijia Wang, Yoojin Choi, Junya Chen, Mostafa El-Khamy, Ricardo Henao

Figure 1 for Toward Sustainable Continual Learning: Detection and Knowledge Repurposing of Similar Tasks
Figure 2 for Toward Sustainable Continual Learning: Detection and Knowledge Repurposing of Similar Tasks
Figure 3 for Toward Sustainable Continual Learning: Detection and Knowledge Repurposing of Similar Tasks
Figure 4 for Toward Sustainable Continual Learning: Detection and Knowledge Repurposing of Similar Tasks
Viaarxiv icon

The Art of Prompting: Event Detection based on Type Specific Prompts

Apr 14, 2022
Sijia Wang, Mo Yu, Lifu Huang

Figure 1 for The Art of Prompting: Event Detection based on Type Specific Prompts
Figure 2 for The Art of Prompting: Event Detection based on Type Specific Prompts
Figure 3 for The Art of Prompting: Event Detection based on Type Specific Prompts
Figure 4 for The Art of Prompting: Event Detection based on Type Specific Prompts
Viaarxiv icon

Finite-Time Consensus Learning for Decentralized Optimization with Nonlinear Gossiping

Nov 13, 2021
Junya Chen, Sijia Wang, Lawrence Carin, Chenyang Tao

Figure 1 for Finite-Time Consensus Learning for Decentralized Optimization with Nonlinear Gossiping
Figure 2 for Finite-Time Consensus Learning for Decentralized Optimization with Nonlinear Gossiping
Figure 3 for Finite-Time Consensus Learning for Decentralized Optimization with Nonlinear Gossiping
Figure 4 for Finite-Time Consensus Learning for Decentralized Optimization with Nonlinear Gossiping
Viaarxiv icon