Alert button
Picture for Chen Xing

Chen Xing

Alert button

FOFO: A Benchmark to Evaluate LLMs' Format-Following Capability

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Congying Xia, Chen Xing, Jiangshu Du, Xinyi Yang, Yihao Feng, Ran Xu, Wenpeng Yin, Caiming Xiong

Viaarxiv icon

Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Yiheng Xu, Hongjin Su, Chen Xing, Boyu Mi, Qian Liu, Weijia Shi, Binyuan Hui, Fan Zhou, Yitao Liu, Tianbao Xie, Zhoujun Cheng, Siheng Zhao, Lingpeng Kong, Bailin Wang, Caiming Xiong, Tao Yu

Figure 1 for Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents
Figure 2 for Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents
Figure 3 for Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents
Figure 4 for Lemur: Harmonizing Natural Language and Code for Language Agents
Viaarxiv icon

XGen-7B Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2023
Erik Nijkamp, Tian Xie, Hiroaki Hayashi, Bo Pang, Congying Xia, Chen Xing, Jesse Vig, Semih Yavuz, Philippe Laban, Ben Krause, Senthil Purushwalkam, Tong Niu, Wojciech Kryściński, Lidiya Murakhovs'ka, Prafulla Kumar Choubey, Alex Fabbri, Ye Liu, Rui Meng, Lifu Tu, Meghana Bhat, Chien-Sheng Wu, Silvio Savarese, Yingbo Zhou, Shafiq Joty, Caiming Xiong

Figure 1 for XGen-7B Technical Report
Figure 2 for XGen-7B Technical Report
Figure 3 for XGen-7B Technical Report
Figure 4 for XGen-7B Technical Report
Viaarxiv icon

Mask-free OVIS: Open-Vocabulary Instance Segmentation without Manual Mask Annotations

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2023
Vibashan VS, Ning Yu, Chen Xing, Can Qin, Mingfei Gao, Juan Carlos Niebles, Vishal M. Patel, Ran Xu

Figure 1 for Mask-free OVIS: Open-Vocabulary Instance Segmentation without Manual Mask Annotations
Figure 2 for Mask-free OVIS: Open-Vocabulary Instance Segmentation without Manual Mask Annotations
Figure 3 for Mask-free OVIS: Open-Vocabulary Instance Segmentation without Manual Mask Annotations
Figure 4 for Mask-free OVIS: Open-Vocabulary Instance Segmentation without Manual Mask Annotations
Viaarxiv icon

GlueGen: Plug and Play Multi-modal Encoders for X-to-image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2023
Can Qin, Ning Yu, Chen Xing, Shu Zhang, Zeyuan Chen, Stefano Ermon, Yun Fu, Caiming Xiong, Ran Xu

Figure 1 for GlueGen: Plug and Play Multi-modal Encoders for X-to-image Generation
Figure 2 for GlueGen: Plug and Play Multi-modal Encoders for X-to-image Generation
Figure 3 for GlueGen: Plug and Play Multi-modal Encoders for X-to-image Generation
Figure 4 for GlueGen: Plug and Play Multi-modal Encoders for X-to-image Generation
Viaarxiv icon

ULIP: Learning Unified Representation of Language, Image and Point Cloud for 3D Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2022
Le Xue, Mingfei Gao, Chen Xing, Roberto Martín-Martín, Jiajun Wu, Caiming Xiong, Ran Xu, Juan Carlos Niebles, Silvio Savarese

Figure 1 for ULIP: Learning Unified Representation of Language, Image and Point Cloud for 3D Understanding
Figure 2 for ULIP: Learning Unified Representation of Language, Image and Point Cloud for 3D Understanding
Figure 3 for ULIP: Learning Unified Representation of Language, Image and Point Cloud for 3D Understanding
Figure 4 for ULIP: Learning Unified Representation of Language, Image and Point Cloud for 3D Understanding
Viaarxiv icon

Model ensemble instead of prompt fusion: a sample-specific knowledge transfer method for few-shot prompt tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2022
Xiangyu Peng, Chen Xing, Prafulla Kumar Choubey, Chien-Sheng Wu, Caiming Xiong

Figure 1 for Model ensemble instead of prompt fusion: a sample-specific knowledge transfer method for few-shot prompt tuning
Figure 2 for Model ensemble instead of prompt fusion: a sample-specific knowledge transfer method for few-shot prompt tuning
Figure 3 for Model ensemble instead of prompt fusion: a sample-specific knowledge transfer method for few-shot prompt tuning
Figure 4 for Model ensemble instead of prompt fusion: a sample-specific knowledge transfer method for few-shot prompt tuning
Viaarxiv icon

Value Retrieval with Arbitrary Queries for Form-like Documents

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2021
Mingfei Gao, Le Xue, Chetan Ramaiah, Chen Xing, Ran Xu, Caiming Xiong

Figure 1 for Value Retrieval with Arbitrary Queries for Form-like Documents
Figure 2 for Value Retrieval with Arbitrary Queries for Form-like Documents
Figure 3 for Value Retrieval with Arbitrary Queries for Form-like Documents
Figure 4 for Value Retrieval with Arbitrary Queries for Form-like Documents
Viaarxiv icon

Towards Open Vocabulary Object Detection without Human-provided Bounding Boxes

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 18, 2021
Mingfei Gao, Chen Xing, Juan Carlos Niebles, Junnan Li, Ran Xu, Wenhao Liu, Caiming Xiong

Figure 1 for Towards Open Vocabulary Object Detection without Human-provided Bounding Boxes
Figure 2 for Towards Open Vocabulary Object Detection without Human-provided Bounding Boxes
Figure 3 for Towards Open Vocabulary Object Detection without Human-provided Bounding Boxes
Figure 4 for Towards Open Vocabulary Object Detection without Human-provided Bounding Boxes
Viaarxiv icon

Improving Gender Fairness of Pre-Trained Language Models without Catastrophic Forgetting

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2021
Zahra Fatemi, Chen Xing, Wenhao Liu, Caiming Xiong

Figure 1 for Improving Gender Fairness of Pre-Trained Language Models without Catastrophic Forgetting
Figure 2 for Improving Gender Fairness of Pre-Trained Language Models without Catastrophic Forgetting
Figure 3 for Improving Gender Fairness of Pre-Trained Language Models without Catastrophic Forgetting
Figure 4 for Improving Gender Fairness of Pre-Trained Language Models without Catastrophic Forgetting
Viaarxiv icon