Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chen Xing

Towards Open Vocabulary Object Detection without Human-provided Bounding Boxes


Nov 18, 2021
Mingfei Gao, Chen Xing, Juan Carlos Niebles, Junnan Li, Ran Xu, Wenhao Liu, Caiming Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Improving Gender Fairness of Pre-Trained Language Models without Catastrophic Forgetting


Oct 11, 2021
Zahra Fatemi, Chen Xing, Wenhao Liu, Caiming Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Focusing More on Conflicts with Mis-Predictions Helps Language Pre-Training


Dec 16, 2020
Chen Xing, Wencong Xiao, Yong Li, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

Taking Notes on the Fly Helps BERT Pre-training


Aug 04, 2020
Qiyu Wu, Chen Xing, Yatao Li, Guolin Ke, Di He, Tie-Yan Liu

* Qiyu Wu and Chen Xing contribute equally 

  Access Paper or Ask Questions

On Layer Normalization in the Transformer Architecture


Feb 12, 2020
Ruibin Xiong, Yunchang Yang, Di He, Kai Zheng, Shuxin Zheng, Chen Xing, Huishuai Zhang, Yanyan Lan, Liwei Wang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Distance-Based Learning from Errors for Confidence Calibration


Dec 03, 2019
Chen Xing, Sercan Arik, Zizhao Zhang, Tomas Pfister


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Cross-Modal Few-Shot Learning


Feb 19, 2019
Chen Xing, Negar Rostamzadeh, Boris N. Oreshkin, Pedro O. Pinheiro


  Access Paper or Ask Questions

PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report


Oct 03, 2018
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong, Qinquan Gao, Liu Hanwen, Pablo Navarrete Michelini, Zhu Dan, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Nimisha Thekke Madam, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung


  Access Paper or Ask Questions

A Walk with SGD


May 30, 2018
Chen Xing, Devansh Arpit, Christos Tsirigotis, Yoshua Bengio

* First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

A Sequential Matching Framework for Multi-turn Response Selection in Retrieval-based Chatbots


Oct 31, 2017
Yu Wu, Wei Wu, Chen Xing, Can Xu, Zhoujun Li, Ming Zhou

* Submitted to Computational Linguistics 

  Access Paper or Ask Questions

Sequential Matching Network: A New Architecture for Multi-turn Response Selection in Retrieval-based Chatbots


May 15, 2017
Yu Wu, Wei Wu, Chen Xing, Ming Zhou, Zhoujun Li

* ACL 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Recurrent Attention Network for Response Generation


Jan 25, 2017
Chen Xing, Wei Wu, Yu Wu, Ming Zhou, Yalou Huang, Wei-Ying Ma


  Access Paper or Ask Questions

Detecting Context Dependent Messages in a Conversational Environment


Nov 03, 2016
Chaozhuo Li, Yu Wu, Wei Wu, Chen Xing, Zhoujun Li, Ming Zhou

* Accepted paper at COLING 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Topic Aware Neural Response Generation


Sep 19, 2016
Chen Xing, Wei Wu, Yu Wu, Jie Liu, Yalou Huang, Ming Zhou, Wei-Ying Ma


  Access Paper or Ask Questions