Alert button
Picture for Bo Huang

Bo Huang

Alert button

Beijing StoneWise Technology Co Ltd

Xiwu: A Basis Flexible and Learnable LLM for High Energy Physics

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Zhengde Zhang, Yiyu Zhang, Haodong Yao, Jianwen Luo, Rui Zhao, Bo Huang, Jiameng Zhao, Yipu Liao, Ke Li, Lina Zhao, Jun Cao, Fazhi Qi, Changzheng Yuan

Viaarxiv icon

LLM-Assisted Light: Leveraging Large Language Model Capabilities for Human-Mimetic Traffic Signal Control in Complex Urban Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Maonan Wang, Aoyu Pang, Yuheng Kan, Man-On Pun, Chung Shue Chen, Bo Huang

Figure 1 for LLM-Assisted Light: Leveraging Large Language Model Capabilities for Human-Mimetic Traffic Signal Control in Complex Urban Environments
Figure 2 for LLM-Assisted Light: Leveraging Large Language Model Capabilities for Human-Mimetic Traffic Signal Control in Complex Urban Environments
Figure 3 for LLM-Assisted Light: Leveraging Large Language Model Capabilities for Human-Mimetic Traffic Signal Control in Complex Urban Environments
Figure 4 for LLM-Assisted Light: Leveraging Large Language Model Capabilities for Human-Mimetic Traffic Signal Control in Complex Urban Environments
Viaarxiv icon

MetaSeg: Content-Aware Meta-Net for Omni-Supervised Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Shenwang Jiang, Jianan Li, Ying Wang, Wenxuan Wu, Jizhou Zhang, Bo Huang, Tingfa Xu

Viaarxiv icon

Dataset Distillation via Adversarial Prediction Matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Mingyang Chen, Bo Huang, Junda Lu, Bing Li, Yi Wang, Minhao Cheng, Wei Wang

Figure 1 for Dataset Distillation via Adversarial Prediction Matching
Figure 2 for Dataset Distillation via Adversarial Prediction Matching
Figure 3 for Dataset Distillation via Adversarial Prediction Matching
Figure 4 for Dataset Distillation via Adversarial Prediction Matching
Viaarxiv icon

SAM-Assisted Remote Sensing Imagery Semantic Segmentation with Object and Boundary Constraints

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Xianping Ma, Qianqian Wu, Xingyu Zhao, Xiaokang Zhang, Man-On Pun, Bo Huang

Figure 1 for SAM-Assisted Remote Sensing Imagery Semantic Segmentation with Object and Boundary Constraints
Figure 2 for SAM-Assisted Remote Sensing Imagery Semantic Segmentation with Object and Boundary Constraints
Figure 3 for SAM-Assisted Remote Sensing Imagery Semantic Segmentation with Object and Boundary Constraints
Figure 4 for SAM-Assisted Remote Sensing Imagery Semantic Segmentation with Object and Boundary Constraints
Viaarxiv icon

PEACE: Prototype lEarning Augmented transferable framework for Cross-domain rEcommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Chunjing Gan, Bo Huang, Binbin Hu, Jian Ma, Ziqi Liu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Guannan Zhang, Wenliang Zhong

Figure 1 for PEACE: Prototype lEarning Augmented transferable framework for Cross-domain rEcommendation
Figure 2 for PEACE: Prototype lEarning Augmented transferable framework for Cross-domain rEcommendation
Figure 3 for PEACE: Prototype lEarning Augmented transferable framework for Cross-domain rEcommendation
Figure 4 for PEACE: Prototype lEarning Augmented transferable framework for Cross-domain rEcommendation
Viaarxiv icon

Which Matters Most in Making Fund Investment Decisions? A Multi-granularity Graph Disentangled Learning Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2023
Chunjing Gan, Binbin Hu, Bo Huang, Tianyu Zhao, Yingru Lin, Wenliang Zhong, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Chuan Shi

Figure 1 for Which Matters Most in Making Fund Investment Decisions? A Multi-granularity Graph Disentangled Learning Framework
Figure 2 for Which Matters Most in Making Fund Investment Decisions? A Multi-granularity Graph Disentangled Learning Framework
Figure 3 for Which Matters Most in Making Fund Investment Decisions? A Multi-granularity Graph Disentangled Learning Framework
Figure 4 for Which Matters Most in Making Fund Investment Decisions? A Multi-granularity Graph Disentangled Learning Framework
Viaarxiv icon

Bounding and Filling: A Fast and Flexible Framework for Image Captioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 15, 2023
Zheng Ma, Changxin Wang, Bo Huang, Zixuan Zhu, Jianbing Zhang

Viaarxiv icon

UniKG: A Benchmark and Universal Embedding for Large-Scale Knowledge Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2023
Yide Qiu, Shaoxiang Ling, Tong Zhang, Bo Huang, Zhen Cui

Figure 1 for UniKG: A Benchmark and Universal Embedding for Large-Scale Knowledge Graphs
Figure 2 for UniKG: A Benchmark and Universal Embedding for Large-Scale Knowledge Graphs
Figure 3 for UniKG: A Benchmark and Universal Embedding for Large-Scale Knowledge Graphs
Figure 4 for UniKG: A Benchmark and Universal Embedding for Large-Scale Knowledge Graphs
Viaarxiv icon

Lingo3DMol: Generation of a Pocket-based 3D Molecule using a Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2023
Lvwei Wang, Zaiyun Lin, Yanhao Zhu, Rong Bai, Wei Feng, Huting Wang, Jielong Zhou, Wei Peng, Bo Huang, Wenbiao Zhou

Figure 1 for Lingo3DMol: Generation of a Pocket-based 3D Molecule using a Language Model
Figure 2 for Lingo3DMol: Generation of a Pocket-based 3D Molecule using a Language Model
Figure 3 for Lingo3DMol: Generation of a Pocket-based 3D Molecule using a Language Model
Figure 4 for Lingo3DMol: Generation of a Pocket-based 3D Molecule using a Language Model
Viaarxiv icon