Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianan Li

Delving into Sample Loss Curve to Embrace Noisy and Imbalanced Data


Dec 30, 2021
Shenwang Jiang, Jianan Li, Ying Wang, Bo Huang, Zhang Zhang, Tingfa Xu

* Accepted by AAAI-2022 

  Access Paper or Ask Questions

PAPooling: Graph-based Position Adaptive Aggregation of Local Geometry in Point Clouds


Nov 28, 2021
Jie Wang, Jianan Li, Lihe Ding, Ying Wang, Tingfa Xu

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Correlation based Deep Hough Voting for Visual Object Tracking


Oct 15, 2021
Ying Wang, Tingfa Xu, Jianan Li, Shenwang Jiang, Junjie Chen

* Accepted by ACML 2021 Conference Track (Short Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

The 2nd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results


Aug 25, 2021
Jian Zhao, Gang Wang, Jianan Li, Lei Jin, Nana Fan, Min Wang, Xiaojuan Wang, Ting Yong, Yafeng Deng, Yandong Guo, Shiming Ge, Guodong Guo


  Access Paper or Ask Questions

Updatable Siamese Tracker with Two-stage One-shot Learning


Apr 30, 2021
Xinglong Sun, Guangliang Han, Lihong Guo, Tingfa Xu, Jianan Li, Peixun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Temporal Graph Modeling for Skeleton-based Action Recognition


Dec 16, 2020
Jianan Li, Xuemei Xie, Zhifu Zhao, Yuhan Cao, Qingzhe Pan, Guangming Shi


  Access Paper or Ask Questions

Attribute-conditioned Layout GAN for Automatic Graphic Design


Sep 11, 2020
Jianan Li, Jimei Yang, Jianming Zhang, Chang Liu, Christina Wang, Tingfa Xu


  Access Paper or Ask Questions

Local Grid Rendering Networks for 3D Object Detection in Point Clouds


Jul 04, 2020
Jianan Li, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

LayoutGAN: Generating Graphic Layouts with Wireframe Discriminators


Jan 21, 2019
Jianan Li, Jimei Yang, Aaron Hertzmann, Jianming Zhang, Tingfa Xu

* Accepted as a conference paper at ICLR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Integrated Face Analytics Networks through Cross-Dataset Hybrid Training


Nov 16, 2017
Jianshu Li, Shengtao Xiao, Fang Zhao, Jian Zhao, Jianan Li, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Terence Sim

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Path Networks


Aug 01, 2017
Yunpeng Chen, Jianan Li, Huaxin Xiao, Xiaojie Jin, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

* for code and models, see https://github.com/cypw/DPNs 

  Access Paper or Ask Questions

Perceptual Generative Adversarial Networks for Small Object Detection


Jun 20, 2017
Jianan Li, Xiaodan Liang, Yunchao Wei, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Seq-NMS for Video Object Detection


Aug 22, 2016
Wei Han, Pooya Khorrami, Tom Le Paine, Prajit Ramachandran, Mohammad Babaeizadeh, Honghui Shi, Jianan Li, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang

* Technical Report for Imagenet VID Competition 2015 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-stage Object Detection with Group Recursive Learning


Aug 18, 2016
Jianan Li, Xiaodan Liang, Jianshu Li, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Scale-aware Fast R-CNN for Pedestrian Detection


Jun 25, 2016
Jianan Li, Xiaodan Liang, ShengMei Shen, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Attentive Contexts for Object Detection


Mar 24, 2016
Jianan Li, Yunchao Wei, Xiaodan Liang, Jian Dong, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions