LayoutGAN: Generating Graphic Layouts with Wireframe Discriminators

Jan 21, 2019
Jianan Li, Jimei Yang, Aaron Hertzmann, Jianming Zhang, Tingfa Xu

* Accepted as a conference paper at ICLR 2019 

  Access Model/Code and Paper
Integrated Face Analytics Networks through Cross-Dataset Hybrid Training

Nov 16, 2017
Jianshu Li, Shengtao Xiao, Fang Zhao, Jian Zhao, Jianan Li, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Terence Sim

* 10 pages 

  Access Model/Code and Paper
Dual Path Networks

Aug 01, 2017
Yunpeng Chen, Jianan Li, Huaxin Xiao, Xiaojie Jin, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

* for code and models, see https://github.com/cypw/DPNs 

  Access Model/Code and Paper
Perceptual Generative Adversarial Networks for Small Object Detection

Jun 20, 2017
Jianan Li, Xiaodan Liang, Yunchao Wei, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Model/Code and Paper
Seq-NMS for Video Object Detection

Aug 22, 2016
Wei Han, Pooya Khorrami, Tom Le Paine, Prajit Ramachandran, Mohammad Babaeizadeh, Honghui Shi, Jianan Li, Shuicheng Yan, Thomas S. Huang

* Technical Report for Imagenet VID Competition 2015 

  Access Model/Code and Paper
Multi-stage Object Detection with Group Recursive Learning

Aug 18, 2016
Jianan Li, Xiaodan Liang, Jianshu Li, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Model/Code and Paper
Scale-aware Fast R-CNN for Pedestrian Detection

Jun 25, 2016
Jianan Li, Xiaodan Liang, ShengMei Shen, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Model/Code and Paper
Attentive Contexts for Object Detection

Mar 24, 2016
Jianan Li, Yunchao Wei, Xiaodan Liang, Jian Dong, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Model/Code and Paper