Alert button
Picture for Jian Ma

Jian Ma

Alert button

Online Differentiable Clustering for Intent Learning in Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 24, 2024
Yue Liu, Shihao Zhu, Jun Xia, Yingwei Ma, Jian Ma, Wenliang Zhong, Guannan Zhang, Kejun Zhang, Xinwang Liu

Viaarxiv icon

Dream360: Diverse and Immersive Outdoor Virtual Scene Creation via Transformer-Based 360 Image Outpainting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2024
Hao Ai, Zidong Cao, Haonan Lu, Chen Chen, Jian Ma, Pengyuan Zhou, Tae-Kyun Kim, Pan Hui, Lin Wang

Viaarxiv icon

Root Cause Analysis on Energy Efficiency with Transfer Entropy Flow

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Jian Ma

Viaarxiv icon

AEGIS-Net: Attention-guided Multi-Level Feature Aggregation for Indoor Place Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Yuhang Ming, Jian Ma, Xingrui Yang, Weichen Dai, Yong Peng, Wanzeng Kong

Figure 1 for AEGIS-Net: Attention-guided Multi-Level Feature Aggregation for Indoor Place Recognition
Figure 2 for AEGIS-Net: Attention-guided Multi-Level Feature Aggregation for Indoor Place Recognition
Figure 3 for AEGIS-Net: Attention-guided Multi-Level Feature Aggregation for Indoor Place Recognition
Figure 4 for AEGIS-Net: Attention-guided Multi-Level Feature Aggregation for Indoor Place Recognition
Viaarxiv icon

HumanCoser: Layered 3D Human Generation via Semantic-Aware Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2023
Yi Wang, Jian Ma, Ruizhi Shao, Qiao Feng, Yu-Kun Lai, Yebin Liu, Kun Li

Figure 1 for HumanCoser: Layered 3D Human Generation via Semantic-Aware Diffusion Model
Figure 2 for HumanCoser: Layered 3D Human Generation via Semantic-Aware Diffusion Model
Figure 3 for HumanCoser: Layered 3D Human Generation via Semantic-Aware Diffusion Model
Figure 4 for HumanCoser: Layered 3D Human Generation via Semantic-Aware Diffusion Model
Viaarxiv icon

PEACE: Prototype lEarning Augmented transferable framework for Cross-domain rEcommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Chunjing Gan, Bo Huang, Binbin Hu, Jian Ma, Ziqi Liu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Guannan Zhang, Wenliang Zhong

Figure 1 for PEACE: Prototype lEarning Augmented transferable framework for Cross-domain rEcommendation
Figure 2 for PEACE: Prototype lEarning Augmented transferable framework for Cross-domain rEcommendation
Figure 3 for PEACE: Prototype lEarning Augmented transferable framework for Cross-domain rEcommendation
Figure 4 for PEACE: Prototype lEarning Augmented transferable framework for Cross-domain rEcommendation
Viaarxiv icon

PEA-Diffusion: Parameter-Efficient Adapter with Knowledge Distillation in non-English Text-to-Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Jian Ma, Chen Chen, Qingsong Xie, Haonan Lu

Figure 1 for PEA-Diffusion: Parameter-Efficient Adapter with Knowledge Distillation in non-English Text-to-Image Generation
Figure 2 for PEA-Diffusion: Parameter-Efficient Adapter with Knowledge Distillation in non-English Text-to-Image Generation
Figure 3 for PEA-Diffusion: Parameter-Efficient Adapter with Knowledge Distillation in non-English Text-to-Image Generation
Figure 4 for PEA-Diffusion: Parameter-Efficient Adapter with Knowledge Distillation in non-English Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon

Photometric Redshifts with Copula Entropy

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2023
Jian Ma

Figure 1 for Photometric Redshifts with Copula Entropy
Figure 2 for Photometric Redshifts with Copula Entropy
Figure 3 for Photometric Redshifts with Copula Entropy
Figure 4 for Photometric Redshifts with Copula Entropy
Viaarxiv icon

Subject-Diffusion:Open Domain Personalized Text-to-Image Generation without Test-time Fine-tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 21, 2023
Jian Ma, Junhao Liang, Chen Chen, Haonan Lu

Viaarxiv icon

Compositional Text-to-Image Synthesis with Attention Map Control of Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Ruichen Wang, Zekang Chen, Chen Chen, Jian Ma, Haonan Lu, Xiaodong Lin

Figure 1 for Compositional Text-to-Image Synthesis with Attention Map Control of Diffusion Models
Figure 2 for Compositional Text-to-Image Synthesis with Attention Map Control of Diffusion Models
Figure 3 for Compositional Text-to-Image Synthesis with Attention Map Control of Diffusion Models
Figure 4 for Compositional Text-to-Image Synthesis with Attention Map Control of Diffusion Models
Viaarxiv icon