Alert button
Picture for Bo Han

Bo Han

Alert button

Detecting Machine-Generated Texts by Multi-Population Aware Optimization for Maximum Mean Discrepancy

Feb 25, 2024
Shuhai Zhang, Feng Liu, Jiahao Yang, Yifan Yang, Changsheng Li, Bo Han, Mingkui Tan

Viaarxiv icon

Enhancing One-Shot Federated Learning Through Data and Ensemble Co-Boosting

Feb 23, 2024
Rong Dai, Yonggang Zhang, Ang Li, Tongliang Liu, Xun Yang, Bo Han

Viaarxiv icon

Robust Training of Federated Models with Extremely Label Deficiency

Feb 22, 2024
Yonggang Zhang, Zhiqin Yang, Xinmei Tian, Nannan Wang, Tongliang Liu, Bo Han

Viaarxiv icon

FedImpro: Measuring and Improving Client Update in Federated Learning

Feb 10, 2024
Zhenheng Tang, Yonggang Zhang, Shaohuai Shi, Xinmei Tian, Tongliang Liu, Bo Han, Xiaowen Chu

Viaarxiv icon

Discovery of the Hidden World with Large Language Models

Feb 06, 2024
Chenxi Liu, Yongqiang Chen, Tongliang Liu, Mingming Gong, James Cheng, Bo Han, Kun Zhang

Viaarxiv icon

Enhancing Neural Subset Selection: Integrating Background Information into Set Representations

Feb 05, 2024
Binghui Xie, Yatao Bian, Kaiwen zhou, Yongqiang Chen, Peilin Zhao, Bo Han, Wei Meng, James Cheng

Viaarxiv icon

Enhancing Evolving Domain Generalization through Dynamic Latent Representations

Jan 16, 2024
Binghui Xie, Yongqiang Chen, Jiaqi Wang, Kaiwen Zhou, Bo Han, Wei Meng, James Cheng

Viaarxiv icon

Are All Unseen Data Out-of-Distribution?

Jan 02, 2024
Songming Zhang, Yuxiao Luo, Qizhou Wang, Haoang Chi, Weikai Li, Bo Han, Jinyan Li

Viaarxiv icon

EnchantDance: Unveiling the Potential of Music-Driven Dance Movement

Dec 26, 2023
Bo Han, Yi Ren, Hao Peng, Teng Zhang, Zeyu Ling, Xiang Yin, Feilin Han

Viaarxiv icon

Federated Learning with Extremely Noisy Clients via Negative Distillation

Dec 20, 2023
Yang Lu, Lin Chen, Yonggang Zhang, Yiliang Zhang, Bo Han, Yiu-ming Cheung, Hanzi Wang

Viaarxiv icon