Alert button
Picture for Jiangchao Yao

Jiangchao Yao

Alert button

Low-Rank Knowledge Decomposition for Medical Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2024
Yuhang Zhou, Haolin Li, Siyuan Du, Jiangchao Yao, Ya Zhang, Yanfeng Wang

Viaarxiv icon

ReMamber: Referring Image Segmentation with Mamba Twister

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Yuhuan Yang, Chaofan Ma, Jiangchao Yao, Zhun Zhong, Ya Zhang, Yanfeng Wang

Figure 1 for ReMamber: Referring Image Segmentation with Mamba Twister
Figure 2 for ReMamber: Referring Image Segmentation with Mamba Twister
Figure 3 for ReMamber: Referring Image Segmentation with Mamba Twister
Figure 4 for ReMamber: Referring Image Segmentation with Mamba Twister
Viaarxiv icon

Less is More: One-shot Subgraph Reasoning on Large-scale Knowledge Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Zhanke Zhou, Yongqi Zhang, Jiangchao Yao, Quanming Yao, Bo Han

Viaarxiv icon

Mitigating Label Noise on Graph via Topological Sample Selection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Yuhao Wu, Jiangchao Yao, Xiaobo Xia, Jun Yu, Ruxin Wang, Bo Han, Tongliang Liu

Figure 1 for Mitigating Label Noise on Graph via Topological Sample Selection
Figure 2 for Mitigating Label Noise on Graph via Topological Sample Selection
Figure 3 for Mitigating Label Noise on Graph via Topological Sample Selection
Figure 4 for Mitigating Label Noise on Graph via Topological Sample Selection
Viaarxiv icon

UniChest: Conquer-and-Divide Pre-training for Multi-Source Chest X-Ray Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Tianjie Dai, Ruipeng Zhang, Feng Hong, Jiangchao Yao, Ya Zhang, Yanfeng Wang

Viaarxiv icon

Enhancing Cross-domain Click-Through Rate Prediction via Explicit Feature Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Xu Chen, Zida Cheng, Jiangchao Yao, Chen Ju, Weilin Huang, Jinsong Lan, Xiaoyi Zeng, Shuai Xiao

Figure 1 for Enhancing Cross-domain Click-Through Rate Prediction via Explicit Feature Augmentation
Figure 2 for Enhancing Cross-domain Click-Through Rate Prediction via Explicit Feature Augmentation
Figure 3 for Enhancing Cross-domain Click-Through Rate Prediction via Explicit Feature Augmentation
Figure 4 for Enhancing Cross-domain Click-Through Rate Prediction via Explicit Feature Augmentation
Viaarxiv icon

DeepInception: Hypnotize Large Language Model to Be Jailbreaker

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Xuan Li, Zhanke Zhou, Jianing Zhu, Jiangchao Yao, Tongliang Liu, Bo Han

Viaarxiv icon

Combating Bilateral Edge Noise for Robust Link Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2023
Zhanke Zhou, Jiangchao Yao, Jiaxu Liu, Xiawei Guo, Quanming Yao, Li He, Liang Wang, Bo Zheng, Bo Han

Viaarxiv icon

Long-Range Neural Atom Learning for Molecular Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2023
Xuan Li, Zhanke Zhou, Jiangchao Yao, Yu Rong, Lu Zhang, Bo Han

Viaarxiv icon

Uncovering Prototypical Knowledge for Weakly Open-Vocabulary Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2023
Fei Zhang, Tianfei Zhou, Boyang Li, Hao He, Chaofan Ma, Tianjiao Zhang, Jiangchao Yao, Ya Zhang, Yanfeng Wang

Viaarxiv icon