Alert button
Picture for Wei Jia

Wei Jia

Alert button

Audio-Infused Automatic Image Colorization by Exploiting Audio Scene Semantics

Jan 24, 2024
Pengcheng Zhao, Yanxiang Chen, Yang Zhao, Wei Jia, Zhao Zhang, Ronggang Wang, Richang Hong

Viaarxiv icon

RPG-Palm: Realistic Pseudo-data Generation for Palmprint Recognition

Aug 08, 2023
Lei Shen, Jianlong Jin, Ruixin Zhang, Huaen Li, Kai Zhao, Yingyi Zhang, Jingyun Zhang, Shouhong Ding, Yang Zhao, Wei Jia

Figure 1 for RPG-Palm: Realistic Pseudo-data Generation for Palmprint Recognition
Figure 2 for RPG-Palm: Realistic Pseudo-data Generation for Palmprint Recognition
Figure 3 for RPG-Palm: Realistic Pseudo-data Generation for Palmprint Recognition
Figure 4 for RPG-Palm: Realistic Pseudo-data Generation for Palmprint Recognition
Viaarxiv icon

Enhancing Dynamic Image Advertising with Vision-Language Pre-training

Jun 25, 2023
Zhoufutu Wen, Xinyu Zhao, Zhipeng Jin, Yi Yang, Wei Jia, Xiaodong Chen, Shuanglong Li, Lin Liu

Figure 1 for Enhancing Dynamic Image Advertising with Vision-Language Pre-training
Figure 2 for Enhancing Dynamic Image Advertising with Vision-Language Pre-training
Figure 3 for Enhancing Dynamic Image Advertising with Vision-Language Pre-training
Figure 4 for Enhancing Dynamic Image Advertising with Vision-Language Pre-training
Viaarxiv icon

Learning In-context Learning for Named Entity Recognition

May 26, 2023
Jiawei Chen, Yaojie Lu, Hongyu Lin, Jie Lou, Wei Jia, Dai Dai, Hua Wu, Boxi Cao, Xianpei Han, Le Sun

Figure 1 for Learning In-context Learning for Named Entity Recognition
Figure 2 for Learning In-context Learning for Named Entity Recognition
Figure 3 for Learning In-context Learning for Named Entity Recognition
Figure 4 for Learning In-context Learning for Named Entity Recognition
Viaarxiv icon

Universal Information Extraction as Unified Semantic Matching

Jan 09, 2023
Jie Lou, Yaojie Lu, Dai Dai, Wei Jia, Hongyu Lin, Xianpei Han, Le Sun, Hua Wu

Figure 1 for Universal Information Extraction as Unified Semantic Matching
Figure 2 for Universal Information Extraction as Unified Semantic Matching
Figure 3 for Universal Information Extraction as Unified Semantic Matching
Figure 4 for Universal Information Extraction as Unified Semantic Matching
Viaarxiv icon

Geometric Synthesis: A Free lunch for Large-scale Palmprint Recognition Model Pretraining

Apr 11, 2022
Kai Zhao, Lei Shen, Yingyi Zhang, Chuhan Zhou, Tao Wang, Ruixin Zhang, Shouhong Ding, Wei Jia, Wei Shen

Figure 1 for Geometric Synthesis: A Free lunch for Large-scale Palmprint Recognition Model Pretraining
Figure 2 for Geometric Synthesis: A Free lunch for Large-scale Palmprint Recognition Model Pretraining
Figure 3 for Geometric Synthesis: A Free lunch for Large-scale Palmprint Recognition Model Pretraining
Figure 4 for Geometric Synthesis: A Free lunch for Large-scale Palmprint Recognition Model Pretraining
Viaarxiv icon

Depth Estimation by Combining Binocular Stereo and Monocular Structured-Light

Mar 20, 2022
Yuhua Xu, Xiaoli Yang, Yushan Yu, Wei Jia, Zhaobi Chu, Yulan Guo

Figure 1 for Depth Estimation by Combining Binocular Stereo and Monocular Structured-Light
Figure 2 for Depth Estimation by Combining Binocular Stereo and Monocular Structured-Light
Figure 3 for Depth Estimation by Combining Binocular Stereo and Monocular Structured-Light
Figure 4 for Depth Estimation by Combining Binocular Stereo and Monocular Structured-Light
Viaarxiv icon