Alert button
Picture for Zhongqiang Huang

Zhongqiang Huang

Alert button

Adaptive Policy with Wait-$k$ Model for Simultaneous Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2023
Libo Zhao, Kai Fan, Wei Luo, Jing Wu, Shushu Wang, Ziqian Zeng, Zhongqiang Huang

Viaarxiv icon

BLSP: Bootstrapping Language-Speech Pre-training via Behavior Alignment of Continuation Writing

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 02, 2023
Chen Wang, Minpeng Liao, Zhongqiang Huang, Jinliang Lu, Junhong Wu, Yuchen Liu, Chengqing Zong, Jiajun Zhang

Figure 1 for BLSP: Bootstrapping Language-Speech Pre-training via Behavior Alignment of Continuation Writing
Figure 2 for BLSP: Bootstrapping Language-Speech Pre-training via Behavior Alignment of Continuation Writing
Figure 3 for BLSP: Bootstrapping Language-Speech Pre-training via Behavior Alignment of Continuation Writing
Figure 4 for BLSP: Bootstrapping Language-Speech Pre-training via Behavior Alignment of Continuation Writing
Viaarxiv icon

Improving Text Matching in E-Commerce Search with A Rationalizable, Intervenable and Fast Entity-Based Relevance Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 01, 2023
Jiong Cai, Yong Jiang, Yue Zhang, Chenyue Jiang, Ke Yu, Jianhui Ji, Rong Xiao, Haihong Tang, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Pengjun Xie, Fei Huang, Kewei Tu

Figure 1 for Improving Text Matching in E-Commerce Search with A Rationalizable, Intervenable and Fast Entity-Based Relevance Model
Figure 2 for Improving Text Matching in E-Commerce Search with A Rationalizable, Intervenable and Fast Entity-Based Relevance Model
Figure 3 for Improving Text Matching in E-Commerce Search with A Rationalizable, Intervenable and Fast Entity-Based Relevance Model
Figure 4 for Improving Text Matching in E-Commerce Search with A Rationalizable, Intervenable and Fast Entity-Based Relevance Model
Viaarxiv icon

Translate the Beauty in Songs: Jointly Learning to Align Melody and Translate Lyrics

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2023
Chengxi Li, Kai Fan, Jiajun Bu, Boxing Chen, Zhongqiang Huang, Zhi Yu

Figure 1 for Translate the Beauty in Songs: Jointly Learning to Align Melody and Translate Lyrics
Figure 2 for Translate the Beauty in Songs: Jointly Learning to Align Melody and Translate Lyrics
Figure 3 for Translate the Beauty in Songs: Jointly Learning to Align Melody and Translate Lyrics
Figure 4 for Translate the Beauty in Songs: Jointly Learning to Align Melody and Translate Lyrics
Viaarxiv icon

Adapting Offline Speech Translation Models for Streaming with Future-Aware Distillation and Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2023
Biao Fu, Kai Fan, Minpeng Liao, Zhongqiang Huang, Boxing Chen, Yidong Chen, Xiaodong Shi

Figure 1 for Adapting Offline Speech Translation Models for Streaming with Future-Aware Distillation and Inference
Figure 2 for Adapting Offline Speech Translation Models for Streaming with Future-Aware Distillation and Inference
Figure 3 for Adapting Offline Speech Translation Models for Streaming with Future-Aware Distillation and Inference
Figure 4 for Adapting Offline Speech Translation Models for Streaming with Future-Aware Distillation and Inference
Viaarxiv icon

EnTDA: Entity-to-Text based Data Augmentation Approach for Named Entity Recognition Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2022
Xuming Hu, Yong Jiang, Aiwei Liu, Zhongqiang Huang, Pengjun Xie, Fei Huang, Lijie Wen, Philip S. Yu

Figure 1 for EnTDA: Entity-to-Text based Data Augmentation Approach for Named Entity Recognition Tasks
Figure 2 for EnTDA: Entity-to-Text based Data Augmentation Approach for Named Entity Recognition Tasks
Figure 3 for EnTDA: Entity-to-Text based Data Augmentation Approach for Named Entity Recognition Tasks
Figure 4 for EnTDA: Entity-to-Text based Data Augmentation Approach for Named Entity Recognition Tasks
Viaarxiv icon

Discrete Cross-Modal Alignment Enables Zero-Shot Speech Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2022
Chen Wang, Yuchen Liu, Boxing Chen, Jiajun Zhang, Wei Luo, Zhongqiang Huang, Chengqing Zong

Figure 1 for Discrete Cross-Modal Alignment Enables Zero-Shot Speech Translation
Figure 2 for Discrete Cross-Modal Alignment Enables Zero-Shot Speech Translation
Figure 3 for Discrete Cross-Modal Alignment Enables Zero-Shot Speech Translation
Figure 4 for Discrete Cross-Modal Alignment Enables Zero-Shot Speech Translation
Viaarxiv icon

ITA: Image-Text Alignments for Multi-Modal Named Entity Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 13, 2021
Xinyu Wang, Min Gui, Yong Jiang, Zixia Jia, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

Figure 1 for ITA: Image-Text Alignments for Multi-Modal Named Entity Recognition
Figure 2 for ITA: Image-Text Alignments for Multi-Modal Named Entity Recognition
Figure 3 for ITA: Image-Text Alignments for Multi-Modal Named Entity Recognition
Figure 4 for ITA: Image-Text Alignments for Multi-Modal Named Entity Recognition
Viaarxiv icon

MuVER: Improving First-Stage Entity Retrieval with Multi-View Entity Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2021
Xinyin Ma, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Weiming Lu

Figure 1 for MuVER: Improving First-Stage Entity Retrieval with Multi-View Entity Representations
Figure 2 for MuVER: Improving First-Stage Entity Retrieval with Multi-View Entity Representations
Figure 3 for MuVER: Improving First-Stage Entity Retrieval with Multi-View Entity Representations
Figure 4 for MuVER: Improving First-Stage Entity Retrieval with Multi-View Entity Representations
Viaarxiv icon

Improving Named Entity Recognition by External Context Retrieving and Cooperative Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2021
Xinyu Wang, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

Figure 1 for Improving Named Entity Recognition by External Context Retrieving and Cooperative Learning
Figure 2 for Improving Named Entity Recognition by External Context Retrieving and Cooperative Learning
Figure 3 for Improving Named Entity Recognition by External Context Retrieving and Cooperative Learning
Figure 4 for Improving Named Entity Recognition by External Context Retrieving and Cooperative Learning
Viaarxiv icon