Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation


Nov 18, 2022
Yuhang Lai, Chengxi Li, Yiming Wang, Tianyi Zhang, Ruiqi Zhong, Luke Zettlemoyer, Scott Wen-tau Yih, Daniel Fried, Sida Wang, Tao Yu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural Network Panning: Screening the Optimal Sparse Network Before Training


Sep 27, 2022
Xiatao Kang, Ping Li, Jiayi Yao, Chengxi Li

* Accepted by ACCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning the Beauty in Songs: Neural Singing Voice Beautifier


Mar 02, 2022
Jinglin Liu, Chengxi Li, Yi Ren, Zhiying Zhu, Zhou Zhao

* Accepted by ACL 2022 Main conference; Code: https://github.com/MoonInTheRiver/NeuralSVB 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

StyleM: Stylized Metrics for Image Captioning Built with Contrastive N-grams


Jan 04, 2022
Chengxi Li, Brent Harrison


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Self-Explainable Stylish Image Captioning Framework via Multi-References


Nov 18, 2021
Chengxi Li, Brent Harrison

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2103.11186 This paper is under consideration at Computer Vision and Image Understanding 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Keypoint-Based Bimanual Shaping of Deformable Linear Objects under Environmental Constraints using Hierarchical Action Planning


Oct 18, 2021
Shengzeng Huo, Anqing Duan, Chengxi Li, Peng Zhou, Wanyu Ma, David Navarro-Alarcon


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SentiPrompt: Sentiment Knowledge Enhanced Prompt-Tuning for Aspect-Based Sentiment Analysis


Sep 17, 2021
Chengxi Li, Feiyu Gao, Jiajun Bu, Lu Xu, Xiang Chen, Yu Gu, Zirui Shao, Qi Zheng, Ningyu Zhang, Yongpan Wang, Zhi Yu

* 7pages, under blind review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Driver-centric Risk Object Identification


Jun 24, 2021
Chengxi Li, Stanley H. Chan, Yi-Ting Chen

* Submitted to TPAMI 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DiffSinger: Singing Voice Synthesis via Shallow Diffusion Mechanism


May 30, 2021
Jinglin Liu, Chengxi Li, Yi Ren, Feiyang Chen, Peng Liu, Zhou Zhao

* acoustic model, singing voice synthesis, text to speech, diffusion model, shallow diffusion 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>