Alert button
Picture for Chengxi Li

Chengxi Li

Alert button

Gradient Coding in Decentralized Learning for Evading Stragglers

Feb 07, 2024
Chengxi Li, Mikael Skoglund

Viaarxiv icon

MARIO: MAth Reasoning with code Interpreter Output -- A Reproducible Pipeline

Jan 16, 2024
Minpeng Liao, Wei Luo, Chengxi Li, Jing Wu, Kai Fan

Viaarxiv icon

COMIC: An Unsupervised Change Detection Method for Heterogeneous Remote Sensing Images Based on Copula Mixtures and Cycle-Consistent Adversarial Networks

Apr 03, 2023
Chengxi Li, Gang Li, Zhuoyue Wang, Xueqian Wang, Pramod K. Varshney

Figure 1 for COMIC: An Unsupervised Change Detection Method for Heterogeneous Remote Sensing Images Based on Copula Mixtures and Cycle-Consistent Adversarial Networks
Figure 2 for COMIC: An Unsupervised Change Detection Method for Heterogeneous Remote Sensing Images Based on Copula Mixtures and Cycle-Consistent Adversarial Networks
Figure 3 for COMIC: An Unsupervised Change Detection Method for Heterogeneous Remote Sensing Images Based on Copula Mixtures and Cycle-Consistent Adversarial Networks
Figure 4 for COMIC: An Unsupervised Change Detection Method for Heterogeneous Remote Sensing Images Based on Copula Mixtures and Cycle-Consistent Adversarial Networks
Viaarxiv icon

Translate the Beauty in Songs: Jointly Learning to Align Melody and Translate Lyrics

Mar 28, 2023
Chengxi Li, Kai Fan, Jiajun Bu, Boxing Chen, Zhongqiang Huang, Zhi Yu

Figure 1 for Translate the Beauty in Songs: Jointly Learning to Align Melody and Translate Lyrics
Figure 2 for Translate the Beauty in Songs: Jointly Learning to Align Melody and Translate Lyrics
Figure 3 for Translate the Beauty in Songs: Jointly Learning to Align Melody and Translate Lyrics
Figure 4 for Translate the Beauty in Songs: Jointly Learning to Align Melody and Translate Lyrics
Viaarxiv icon

DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation

Nov 18, 2022
Yuhang Lai, Chengxi Li, Yiming Wang, Tianyi Zhang, Ruiqi Zhong, Luke Zettlemoyer, Scott Wen-tau Yih, Daniel Fried, Sida Wang, Tao Yu

Figure 1 for DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation
Figure 2 for DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation
Figure 3 for DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation
Figure 4 for DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation
Viaarxiv icon

Neural Network Panning: Screening the Optimal Sparse Network Before Training

Sep 27, 2022
Xiatao Kang, Ping Li, Jiayi Yao, Chengxi Li

Figure 1 for Neural Network Panning: Screening the Optimal Sparse Network Before Training
Figure 2 for Neural Network Panning: Screening the Optimal Sparse Network Before Training
Figure 3 for Neural Network Panning: Screening the Optimal Sparse Network Before Training
Figure 4 for Neural Network Panning: Screening the Optimal Sparse Network Before Training
Viaarxiv icon

Learning the Beauty in Songs: Neural Singing Voice Beautifier

Mar 02, 2022
Jinglin Liu, Chengxi Li, Yi Ren, Zhiying Zhu, Zhou Zhao

Figure 1 for Learning the Beauty in Songs: Neural Singing Voice Beautifier
Figure 2 for Learning the Beauty in Songs: Neural Singing Voice Beautifier
Figure 3 for Learning the Beauty in Songs: Neural Singing Voice Beautifier
Figure 4 for Learning the Beauty in Songs: Neural Singing Voice Beautifier
Viaarxiv icon

StyleM: Stylized Metrics for Image Captioning Built with Contrastive N-grams

Jan 04, 2022
Chengxi Li, Brent Harrison

Figure 1 for StyleM: Stylized Metrics for Image Captioning Built with Contrastive N-grams
Figure 2 for StyleM: Stylized Metrics for Image Captioning Built with Contrastive N-grams
Figure 3 for StyleM: Stylized Metrics for Image Captioning Built with Contrastive N-grams
Figure 4 for StyleM: Stylized Metrics for Image Captioning Built with Contrastive N-grams
Viaarxiv icon

A Self-Explainable Stylish Image Captioning Framework via Multi-References

Nov 18, 2021
Chengxi Li, Brent Harrison

Figure 1 for A Self-Explainable Stylish Image Captioning Framework via Multi-References
Figure 2 for A Self-Explainable Stylish Image Captioning Framework via Multi-References
Figure 3 for A Self-Explainable Stylish Image Captioning Framework via Multi-References
Figure 4 for A Self-Explainable Stylish Image Captioning Framework via Multi-References
Viaarxiv icon