Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

HORIZON: A High-Resolution Panorama Synthesis Framework


Oct 10, 2022
Kun Yan, Lei Ji, Chenfei Wu, Jian Liang, Ming Zhou, Nan Duan, Shuai Ma


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Understanding and Mitigating Dimensional Collapse in Heterogeneous Federated Learning


Oct 01, 2022
Yujun Shi, Jian Liang, Wenqing Zhang, Vincent Y. F. Tan, Song Bai


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis


Jul 20, 2022
Chenfei Wu, Jian Liang, Xiaowei Hu, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Zicheng Liu, Yuejian Fang, Nan Duan

* 24 pages, 19 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Finding Diverse and Predictable Subgraphs for Graph Domain Generalization


Jun 19, 2022
Junchi Yu, Jian Liang, Ran He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Heterogeneous Face Recognition via Face Synthesis with Identity-Attribute Disentanglement


Jun 10, 2022
Ziming Yang, Jian Liang, Chaoyou Fu, Mandi Luo, Xiao-Yu Zhang

* IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 17, pp. 1344-1358, 2022 
* Accepted for publication in IEEE Transactions on Information Forensics and Security (TIFS) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A sentiment analysis model for car review texts based on adversarial training and whole word mask BERT


Jun 06, 2022
Xingchen Liu, Yawen Li, Yingxia Shao, Ang Li, Jian Liang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DiVAE: Photorealistic Images Synthesis with Denoising Diffusion Decoder


Jun 01, 2022
Jie Shi, Chenfei Wu, Jian Liang, Xiang Liu, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ProxyMix: Proxy-based Mixup Training with Label Refinery for Source-Free Domain Adaptation


May 29, 2022
Yuhe Ding, Lijun Sheng, Jian Liang, Aihua Zheng, Ran He


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adversarial Filtering Modeling on Long-term User Behavior Sequences for Click-Through Rate Prediction


Apr 26, 2022
Xiaochen Li, Rui Zhong, Jian Liang, Xialong Liu, Yu Zhang

* 5 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Causality Inspired Representation Learning for Domain Generalization


Mar 27, 2022
Fangrui Lv, Jian Liang, Shuang Li, Bin Zang, Chi Harold Liu, Ziteng Wang, Di Liu

* Accepted in CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>