Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SwinVRNN: A Data-Driven Ensemble Forecasting Model via Learned Distribution PerturbationYuan Hu , Lei Chen , Zhibin Wang , Hao Li


   Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language ProcessingTao Gui , Xiao Wang , Qi Zhang , Qin Liu , Yicheng Zou , Xin Zhou , Rui Zheng , Chong Zhang , Qinzhuo Wu , Jiacheng Ye , Zexiong Pang , Yongxin Zhang , Zhengyan Li , Ruotian Ma , Zichu Fei , Ruijian Cai , Jun Zhao , Xinwu Hu , Zhiheng Yan , Yiding Tan , Yuan Hu , Qiyuan Bian , Zhihua Liu , Bolin Zhu , Shan Qin , Xiaoyu Xing , Jinlan Fu , Yue Zhang , Minlong Peng , Xiaoqing Zheng , Yaqian Zhou , Zhongyu Wei , Xipeng Qiu , Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions

GBCNs: Genetic Binary Convolutional Networks for Enhancing the Performance of 1-bit DCNNsChunlei Liu , Wenrui Ding , Yuan Hu , Baochang Zhang , Jianzhuang Liu , Guodong Guo

* Accepted by AAAI2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1908.07748 

   Access Paper or Ask Questions

RBCN: Rectified Binary Convolutional Networks for Enhancing the Performance of 1-bit DCNNsChunlei Liu , Wenrui Ding , Xin Xia , Yuan Hu , Baochang Zhang , Jianzhuang Liu , Bohan Zhuang , Guodong Guo

* Published in IJCAI2019 

   Access Paper or Ask Questions

Panoptic Edge DetectionYuan Hu , Yingtian Zou , Jiashi Feng


   Access Paper or Ask Questions

Dynamic Feature Fusion for Semantic Edge DetectionYuan Hu , Yunpeng Chen , Xiang Li , Jiashi Feng


   Access Paper or Ask Questions