Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuan Hu

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

GBCNs: Genetic Binary Convolutional Networks for Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs


Nov 25, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Yuan Hu, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Guodong Guo

* Accepted by AAAI2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1908.07748 

  Access Paper or Ask Questions

RBCN: Rectified Binary Convolutional Networks for Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs


Sep 06, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Xin Xia, Yuan Hu, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Bohan Zhuang, Guodong Guo

* Published in IJCAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Panoptic Edge Detection


Jun 03, 2019
Yuan Hu, Yingtian Zou, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Feature Fusion for Semantic Edge Detection


Feb 25, 2019
Yuan Hu, Yunpeng Chen, Xiang Li, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions